Odkrywanie świata sztuk alternatywnych

12. Festiwal Nocne Teatralia Strachy

Festiwal stworzony przez Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h. i organizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, z misją, wieloletnią już historią i wciąż rozwijaną formułą.

Od 2007 roku, nieprzerwanie i z powodzeniem, Nocne Teatralia Strachy powracają na Podkarpacie, aby kontynuować realizację swoich założeń. Tą ideą jest odkrywanie świata sztuk alternatywnych, a także współtworzenie go i dzielenie się nim
z innymi.

Festiwal popularyzuje działalność zarówno uznanych artystów offowych, jak i tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zaprezentować się przed szerszym gronem odbiorców. Oferuje przestrzeń dla rozmaitych wydarzeń kulturalnych (związanych m.in. z teatrem, filmem, sztukami plastycznymi, fotografią, muzyką) oraz wielotematycznych inicjatyw, zapraszających do aktywnego uczestnictwa (warsztatów, konkursów, debat itp.). Angażuje mieszkańców Krosna, promuje jego życie kulturalne oraz zrzesza liczną społeczność fanów, wolontariuszy i przyjaciół festiwalu. W rezultacie, Nocne Teatralia Strachy są żywym, atrakcyjnym elementem Podkarpacia, łączącym wielu twórców polskich i zagranicznych, a także z roku na rok zyskującym coraz większe zainteresowanie widzów oraz mediów.

Festiwal staje się również platformą spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami. Wydarzenia festiwalowe, odbywające się zarówno w przestrzeniach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, jak i w obrębie krośnieńskiego Rynku pozwalają na nowo odkryć znane nam wcześniej przestrzenie (podczas tegorocznej edycji wydarzenia odbędą się m.in. Bistro Posmakuj, Kawiarni CieKawa, Galerii Hetta Księgarni i Antykwariacie Zbigniewa Oprządka, Muzeum Rzemiosła, sali Cechu Rzemiosł Różnych, czy Piwnicy PodCieniami).

Patronem XII edycji Festiwalu Nocne Teatralia Strachy jest Stanisław Moniuszko, natomiast motto tej edycji brzmi: „Ja nic nowego nie tworzę, wędruję...". Wykład o wybitnym polskim kompozytorze, film poświęcony jego twórczości, zaprezentowany w ramach kina plenerowego lub nawiązujące do powyższej sentencji wystawy fotografii to tylko przykłady momentów, podczas których uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zmierzyć się z przywołanymi słowami artysty. Czy dzieła powołujemy do życia, czy jedynie „napotykamy"? Co właściwie oznacza owa „wędrówka"? Jakie rozumienie twórczości oraz otaczającego świata oferuje? Jak przejawia się w utworach kompozytora i czy koresponduje z dzisiejszymi zjawiskami sztuki alternatywnej?

Paweł Wrona
Materiał organizatora
22 lipca 2019

Książka tygodnia

Street Art. Wielcy artyści i ich wizje
Wydawnictwo ARKADY
Alessandra Mattanza

Trailer tygodnia