Off

52. Przegląd Teatrów Małych Form - Kontrapunkt

Część offowa 52. edycji Kontrapunktu rozpocznie się 22 kwietnia (w sobotę) i potrwa do 28 kwietnia (piątek).

OFF KONTRAPUNKT – PROGRAM

22 kwietnia 2017 | sobota
12.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
„(Bez)sens sieciowania – czyli: czy naprawdę jesteśmy sobie potrzebni?" | Panel dyskusyjny
14.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
„Teatralny znak jakości"| Spotkanie z Adamem Ziajskim
15.00 | Teatr Kana | bilety: 15 pln
„Ghost Dance" | Teatr Brama w Goleniowie
16.30 | Teatr Mały | bilety: 15 pln
„FreeDooM" | Teatr Abanoia
18.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
„Short ZOT, czyli czym właściwie się zajmujemy?" | Spotkanie performatywne
20.00 | Teatr Kana | bilety: 15 pln
„kamica79" | Marta Grygier

23 kwietnia 2017 | niedziela
12.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
„Po pierwsze: poziom! O kondycji artystycznej polskiego offu" | Dyskusja
14.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
„Promocja nietak!tu − czyli jakiego pisma potrzebujemy?"
15.00 | Teatr Kana | bilety: 15 pln
„Mijanie" | Teatr Tańca Ego Vu
21.00 | Teatr Kana | bilety: 15 pln
„BUM" | Teatr Realistyczny

24 kwietnia 2017 | poniedziałek
15.30 | Teatr Kana | bilety: 15 pln
„Triodram" | Hubert Kożuchowski, Dominik Smaruj, Davit Baroyan

27 kwietnia 2017 | czwartek
11.00 | Piwnica Kany | wstęp wolny (obowiązują zapisy)
„Dyskusje performatywne" | Forum Teatrologów, warsztaty krytycznego odbioru teatru
17.00 | Teatr Kana | bilety: 15 pln
„To Face" | Teatr Krzyk
19.00 | Akademia Sztuki w Szczecinie | wstęp wolny
„Long Table" | Forum Teatrologów, alternatywny model samomoderującej się dyskusji

28 kwietnia 2017 | piątek
11.00 | Piwnica Kany | wstęp wolny (obowiązują zapisy)
„Dyskusje performatywne" | Forum Teatrologów, warsztaty krytycznego odbioru teatru
18.00 | Teatr Kana | bilety: 15 pln
„Projekt: Ojciec" | Teatr Kana

„(Bez)sens sieciowania – czyli: czy naprawdę jesteśmy sobie potrzebni?" | panel dyskusyjny
W ciągu roku działania Ogólnopolskiej OFFensywy Teatralnej pojawiało się wiele pytań. Czy marzenie o silnym i zjednoczonym ruchu offowym nie jest tylko mrzonką? Czy liderzy teatrów niezależnych potrafią znaleźć w sobie dodatkową energię, by działać na rzecz wspólnych interesów? Do czego potrzebujemy siebie nawzajem? Jakie zagrożenia stoją przed ogólnopolskimi i regionalnymi sieciami teatralnymi? Proponowany panel dyskusyjny nie da nam gotowych odpowiedzi na wszystkie te pytania. Każde spotkanie przedstawicieli teatrów offowych przybliża jednak do obrania właściwych kierunków działania i wypracowania realnych rozwiązań, usprawniających pracę teatrów offowych.

„Teatralny znak jakości", Adam Ziajski | spotkanie
Festiwale teatralne stanowią naturalny krwiobieg życia kulturalnego teatru. Kondycja zespołów
i artystów jest w znacznej mierze zależna od kondycji festiwali, w szczególności zespołów offowych. Bardzo często organizatorami festiwali są sami twórcy. Występowanie w obu tych rolach pozwala wierzyć, że interesy obu stron mogą, czy wręcz powinny, być wspólne. Dbałość o charakter festiwali oraz wyznaczanie jasno określonych praktyk postępowania przy ich organizacji wydają się być w takiej sytuacji kluczowe.
TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI to zestaw „dobrych praktyk", mających na celu wspieranie nowego modelu współpracy między organizatorami wydarzeń a zespołami i artystami. TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI
w gruncie rzeczy jest tylko i aż pretekstem do budowania branżowej platformy. Przyczynkiem do współpracy międzyfestiwalowej i ośrodkowej opartej na tworzeniu klimatu zaufania
i odpowiedzialności społecznej artystów i organizatorów wydarzeń.

„Ghost Dance" | spektakl Teatru Brama
Taniec ducha był rytuałem będącym wyrazem głębokiego kryzysu cywilizacyjnego Indian w Ameryce Północnej pod koniec XIX wieku, gdy cywilizacja zachodnia zdominowała życie Indian. Zakazany taniec wykonywano w nadziei na Wielką Przemianę, która miała być końcem obecnego świata.
W beznadziei czasów tańczono, wierząc, że los się odmieni. Taniec został skutecznie zabroniony, co wiązało się z haniebną eksterminacją ludności i wymarciem kolejnej kolebki cywilizacji. Spektakl jest symbolicznym przywołaniem rytuału w obronie wymierających wartości. Jest to nasz akt nadziei
w czasach, gdy kolejny obrót koła historii wydaje się nie do zatrzymania. Od wielu lat rewolucja
w umysłach jest strażnicą i manifestem wartości w obronie mniejszości. Wpisujemy się w mniejszość, która swój głos musi podnieść w obronie samych siebie. Spektakl inspirowany jest twórczością własną oraz Allena Ginsberga, Patti Smith, twórczością ludową wymierających cywilizacji i manifestami antykapitalistycznymi.

„FreeDooM" | spektakl Teatru Abanoia
Nikt nie jest wolny od błędów, nawet jeśli został pomyślany jako bezbłędny. Czy ludzi stać jeszcze dzisiaj na bycie ze sobą razem do jakiegoś końca? Czy są w stanie wyrazić wprost swoje potrzeby?
Czy są gotowi zaryzykować, okazując słabość? Czy są w stanie zaufać komukolwiek innemu niż sobie? Czy potrafią się spotkać naprawdę?
W świecie, w którym przyszło nam żyć, oprócz ludzi, funkcjonują inne, mniej lub bardziej efemeryczne byty, stworzone przez człowieka na jego lepszy obraz i jego pozorne niepodobieństwo. W założeniu są wolne od ludzkich wad, posiadając jednocześnie niezliczoną ilość zalet tych, którzy je stworzyli. Funkcjonują jak ludzie, którzy dają im początek i decydują o ich końcu. Człowiek w świecie bez Boga uzurpuje sobie boskie prawo do dawania i odbierania życia tym, którzy od niego całkowicie zależą i to tylko dlatego, że to, co zostało przez człowieka stworzone, zbyt mocno mu jego samego przypomina.

„Short ZOT, czyli czym właściwie się zajmujemy?" | spotkanie performatywne
Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna to kilkudziesięciu artystów, którzy swoim zaangażowaniem zaświadczają o pasji zrodzonej z głębokiej potrzeby doświadczania i tworzenia teatru. ZOT to siedem działających aktywnie ośrodków teatralnych, sześć festiwali o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. To także rozbudowane projekty edukacyjne, angażujące społeczności lokalne, grupy wykluczone, seniorów, osoby niepełnosprawne i trudną młodzież.
To także wspólnie realizowane wydarzenia artystyczne, wspólny roczny kalendarz imprez oraz przedstawienia, które powstają z ważnego powodu i które starają się mówić „własnym głosem".
Podczas spotkania liderzy ZOT w nietypowy i oryginalny sposób opowiedzą o tym, co to znaczy robić więcej niż własny teatr oraz odpowiedzą na pytanie, czym właściwie jest idea Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej i jak daleko sięga.
„kamica79" | spektakl Marta Grygier
scenariusz i realizacja: Marta Grygier, Arti Grabowski
reżyseria: Arti Grabowski
występuje: Marta Grygier
reżyseria świateł i pomoc techniczna: Tomasz Grygier
konsultacja: Katarzyna Pawłowska i Artur Pałyga
produkcja: Akademia Teatru Alternatywnego, Instytut Grotowskiego, Teatr Kana, Teatr Brama
czas trwania: 50 minut

...mamy kamień milowy, młyński, węgielny, filozoficzny, celtycki, księżycowy, mydlany, piekielny, wapienny, Trzech Ćwiartek, Wskrzeszenia, litograficzny, Pomorski, Jagiełły, św. Wojciecha, z Palermo, Babi...

„Po pierwsze: poziom! O kondycji artystycznej polskiego offu" | panel dyskusyjny
W rozmowach na temat teatrów offowych w Polsce w pierwszej kolejności pojawiają się hasła: zaangażowanie społeczne, działalność na rzecz wspólnot lokalnych, misja edukacyjna. Zbyt rzadko dyskutuje się o poziomie artystycznym spektakli offowych. Przyczyn tego przemilczenia jest wiele: nierozwinięta krytyka offu, uśpiona refleksja badawcza, brak oglądu całego nurtu offowego.
Bez refleksji na temat walorów i słabości artystycznych przedstawień offowych trudno stworzyć „rynek teatralny" tego nurtu, tak potrzebny do budowania jego znaczenia. Goście zaproszeni do rozmowy będą starali się odpowiedzieć na pytanie: czy teatr offowy jest dziś równocześnie teatrem artystycznym?

„Promocja nietak!tu − czyli jakiego pisma potrzebujemy?" | spotkanie
W ramach spotkania promocyjnego zostaną zaprezentowane trzy numery czasopisma „nietak!t"
(w tym jeden podwójny). Cykl „Po co off?" miał na celu diagnozę obecnego stanu rozwoju teatru offowego w Polsce. Największym przedsięwzięciem związanym z cyklem było opublikowanie Mapy Teatru Offowego, opisującej teatry niezależne w piętnastu regionach Polski. Równie ważne dla redakcji są liczne wywiady i ankiety z przedstawicielami teatrów z całego kraju, które przyczyniły się do stworzenia podstaw wiedzy o offie, niezbędnych, by dalej rozwijać refleksję krytyczną na temat nurtu. Autorzy i redaktorzy zastanowią się nad tym, czy teatr offowy potrzebuje swojego osobnego periodyku i czy „nietak!t" może spełnić ich oczekiwania?

„Mijanie" | spektakl Teatru Tańca Ego Vu
Przestrzeń, ruch i czas ewoluują wokół trzech osób, trzech mijających się osób. Każda z nich odczuwa inne mijanie, każdej towarzyszą pytania...

(...) Mijanie to historia trojga ludzi, którzy są ruchomą egzemplifikacją tego, co zaobserwowane zostało (lub czego domyślać się można) poza sceną – dlatego też można uznać ten spektakl za swoisty reportaż. Bohaterem jest everyman, którego losem kierują namiętności – których namiętnością jest los – ukrywa swoją twarz w porywach miłosnego szału, zazdrości, zimnej obojętności czy wreszcie: głębokiej nienawiści. Mimo wszystko może wydawać się, że to twarz właśnie stała się centrum zainteresowania na scenie. Oto przeczuwa się, że wśród skotłowanych kończyn niepodzielnie króluje twarz – jednakże nieczuła i nieadekwatna do emocjonalnego ładunku, który próbuje przekazać ciało. Twarz stała się swojego rodzaju korkiem, który tamuje falę uczuć (...)
Joanna Żabnica, Teatralia

„BUM" | spektakl Teatru Realistycznego
występują: Anna Sadowska, Katarzyna Pągowska, Ilona Paluchowska, Iwona Konecka
scenariusz i reżyseria: Zespół
teksty: Zespół, Mariusz Babicki
muzyka: grupa Alles (Marcin Regucki i Paweł Strzelec)
reżyseria świateł: Maciej Ratajczyk
wizualizacje: Piotr Magdziarz
głos: Wojciech Jaworski
czas trwania: 55 minut

To opowieść o wartościach − ich kryzysie, opustoszonych słowach pozbawionych znaczenia. O walce o wartości i o ich ciągłym zapominaniu. Czasem nieumyślnym, często jednak celowym, gdy na przeciwnej szali stają własne korzyści − społeczne uznanie, wygoda, bezpieczeństwo, święty spokój. W strachu przed rysującą się w ciemnych barwach przyszłością, w determinacji do realnego działania, w głupocie oślepiającej diagnozę teraźniejszości i analizę konsekwencji i wreszcie − w półsennej malignie, cztery bohaterki postanawiają dokonać tego, co nie do pomyślenia...
„Triodram" |spektakl Huberta Kożuchowskiego, Dominika Smaruja, Davita Saroyana
występują: Davit Baroyan, Hubert Kożuchowski, Dominik Smaruj
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Pawłowska
premiera: 15 stycznia 2017, Republika Sztuki Tłusta Langusta
czas trwania: 60 minut

„Triodram" jest kolejnym spektaklem Katarzyny Pawłowskiej po „Dextralu" (Katowice 2015),
w którym źródłem inspiracji do napisania scenariusza były częściowo autentyczne historie uczestników projektu Akademia Teatru Alternatywnego. W spektaklu na scenie spotyka się trzech mężczyzn o zupełnie różnych osobowościach. Każdy z nich ma swoje dewiacje i swoje tęsknoty.
Czy odważą się chociaż częściowo mówić wprost o swoim życiu intymnym w obecności publiczności?
Impulsem do powstania projektu było spotkanie trzech aktorów podczas Akademii Teatru Alternatywnego. Każdy z nich miał w zamyśle stworzenie monodramu. Pomimo różnic związanych z temperamentem, wrażliwością i osobistymi doświadczeniami połączyła ich przyjaźń oraz niecodzienny pomysł, by zawrzeć trzy odrębne monodramy w jednym spektaklu.

„Dyskusje performatywne" | Forum Teatrologów, warsztaty krytycznego odbioru teatru
Warsztaty mogą komentować wydarzenia festiwalowe lub zapoznać uczestników z konkretną problematyką z zakresu teorii teatru. Staramy się pomóc w analizie, interpretacji i ocenie konkretnych przedstawień lub bazując na teatralnych doświadczeniach uczestników, wejść w pogłębioną dyskusję o interesujących nas zjawiskach z życia teatralnego. Uczestnicy warsztatów będą mogli nie tylko dyskutować na temat obejrzanych spektakli, zaznajomić się z historią i teorią teatru współczesnego, ale przede wszystkim w atmosferze życzliwości z pomocą gier, dyskusji i technik animacyjnych rozwijać narzędzia krytyczne pomocne przy oglądaniu spektakli.
To nie jest kolejne spotkanie z artystami po spektaklu, na którym panuje niezręczna cisza i nie jest to panel ekspertów, którzy mówią widzom, co mają myśleć i czuć. Nasza propozycja to działanie grupowe zwiększające udział publiczności w aktywnym i krytycznym odbiorze sztuki teatru. To dobra zabawa i wciągająca dyskusja.
wstęp wolny, zapisy: paula@kana.art.pl

„To Face" | spektakl Teatru Krzyk
Pytanie o własną naturę bywa najdociekliwszym pytaniem o samego siebie. Ile potrzeba konsekwencji i determinacji, by stawić jej czoła i chociaż raz spróbować się jej przeciwstawić? Jako byty niedoskonałe wciąż się doskonalimy, by w oparach absurdu niedoskonałość ukrywać przed światem. To ukrywanie nabiera na sile, gdy wytwarzamy bardzo osobliwą relację z drugim człowiekiem. Wówczas rodzi się tęsknota, z nią kolejne pytania − gdzie się schronić i jak się chronić? Bo przecież po wielu latach zderzania się ze sobą w imię własnych przeżyć kody egzystencji znane są już tylko nam? A świat przecież jak szalony wali i tupie, byśmy oddali im to, co nasze i dyskretne. Brzuchy świata są wciąż nienasycone i głodne, a jego kły coraz ostrzejsze. Wówczas w tej zawierusze życia i śmierci pozostaje nam często tylko granica własnych możliwości i ciągłych starań o siebie. Ceną tego mogą być już tylko narodziny czegoś nowego i nienazwanego, gdzie podobieństwo rodzi się z nas dla nas.

„Long Table" | Forum Teatrologów, alternatywny model samomoderującej się dyskusji
Long Table (Długi Stół) to alternatywny model samomoderującej się dyskusji pozwalającej w sposób demokratyczny udzielić głosu wszystkim osobom, które chcą go zabrać, bez autorytarnej pozycji moderatora. Model ten, zaczerpnięty z performatywnej działalności słynnego kolektywu amerykańskiego Split Britches, sprawdzający się znakomicie w sytuacji komunikacji z większą widownią, był przez Forum Teatrologów z sukcesem wykorzystywany w sytuacjach festiwalowych i warsztatowych.

Forum Teatrologów to grupa aktywnych badaczy i komentatorów współczesnego teatru, to oddolna, niezależna inicjatywa, zrzeszająca młodych badaczy teatru, tańca i innych sztuk performatywnych. Na Kontrapunkcie Forum Teatrologów reprezentują: Martyna Friedla, Stanisław Godlewski, Małgorzata Jabłońska, Justyna Michalik, Zofia Smolarska.

„Projekt: Ojciec" |spektakl Teatru Kana
(...) Konstrukcja sztuki, mimo iż tekst złożony jest z dzieł kilku autorów, jest bardzo spójna i prowadzi nas od momentu, kiedy dziecko jest jeszcze po tamtej stronie brzucha aż do chwili, kiedy patrząc na swoje już bardzo rozumne dzieci, trochę przez pryzmat własnego taty pojawiają się w oczach męskie łzy wzruszenia. Pomiędzy jest bardzo pouczająca i fantastycznie zagrana historia ojców, którzy najbardziej na świecie chcą być najlepsi dla swoich pociech.
Hubert Pełka, tatakarola.blogspot.com

(-)
Materiał organizatora
21 marca 2017

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...