Okno-Zbliżenia

Porywacze Ciał w Kanie

W dniach 4-6 kwietnia w Teatrze Kana kolejna odsłona festiwalu - Okno-Zbliżenia cz. I Dekonstrukcja myśli. Pierwszym gościem będzie Teatr Porywacze Ciał z Poznania.

W tym roku, wspólnym hasłem projektu będzie pojęcie DEKONSTRUKCJI odnoszące się zarówno do poszukiwań formalnych, jak i sposobu konfrontowania się z rzeczywistością zewnętrzną oraz z własnymi, wewnętrznymi uwarunkowaniami. Każdy z zaproszonych w tym roku zespołów jest swoistym teatralnym buntownikiem, prowokatorem nieprzewidywalnych działań. Każdy jest eksperymentatorem, uporczywie poszukującym formy adekwatnej do rzeczywistości zarówno spektaklu (rozumianego jako przestrzenna struktura znaczeń, relacji, emocji, ale też metod i technik), jak i otaczającego nas chaosu popkultury, polityki, mediów, a także do - dusznego często - ciężaru tradycji. Twórczość każdego z nich charakteryzuje "podszyty" ironią bunt, skłonność do zadawania niewygodnych pytań, a także determinacja - również w zaprzeczaniu samemu sobie, poddawaniu "siebie w wątpliwość", dekonstruowaniu z trudem budowanej "chwilowej rzeczywistości" przedstawienia - być może po to, żeby odnaleźć jakąś "pierwotną strukturę wynikającą ze współistnienia nierozstrzygalnych sprzeczności". Każdy tworzy teatr, który mówi własnym językiem, jest siebie świadomy i porusza tematy, które są dla jego twórców rzeczywiście istotne.

Pierwszym gościem będzie TEATR PORYWACZE CIAŁ z Poznania.

Twórcy tego zespołu, Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk poprowadzą specjalistyczne warsztaty reżysersko-aktorskie, spotkania dyskusyjno-filmowe, odbędzie się również promocja książki o Teatrze wydanej z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia grupy oraz otwarte spotkanie - prezentacja metod pracy. Ponadto zaprezentowane zostaną trzy wydarzenia artystyczne: spektakle "OUN", "Zapis automatyczny" oraz performance "Inwazja Porywaczy Ciał"

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Edukacja, Priorytet: Edukacja kulturalna.

**

Projekt OKNO-ZBLIŻENIA. SPOTYKANIE TEATRU jest kontynuacją festiwalu Spotkań Teatralnych OKNO realizowanego przez Teatr Kana od 1997 roku, którego założeniem było prezentowanie i promowanie różnorodnych nurtów poszukiwań twórczych obecnych we współczesnym teatrze alternatywnym, a także wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy twórcami oraz nieformalna edukacja artystyczno-kulturalna. W ciągu 14 kolejnych edycji udało się sformułować szereg pytań o ważne dla współczesnej sztuki zjawiska, a także zaprezentować kilkadziesiąt zespołów z całego świata. Ubiegłoroczna 15. edycja zapoczątkowała nowy etap w realizacji festiwalu - przyjął on formułę realizowanych kilka razy w roku tematycznych spotkań z wybranymi artystami, których twórczość jest przedstawiana w możliwie szerokim spektrum (dotychczas zrealizowane zostały prezentacje Studia Teatralnego Piotra Borowskiego, Teatru Krepsko, Teatru ZAR, oraz - jeszcze w 2011 roku - Odin Teatret Eugenio Barby).

(-)
Materiał Organizatora
29 marca 2013

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia