Olgierd Łukaszewicz będzie paktował z Hanną Zdanowską

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi

Jednak dojdzie do odkładanego spotkania Olgierda Łukaszewicza, prezesa Związku Artystów Scen Polskich, z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską.

Tematem rozmowy, która ma się odbyć w piątek, będzie oczywiście radykalne obniżenie rocznej dotacji dla Teatru Nowego w Łodzi (o blisko 800 tys. zł), które pociąga za sobą zwolnienie ponad dwudziestu osób.

Do rozmów z prezydent Łodzi zaproszeni zostali również Maciej Małek, prezes Łódzkiego Oddziału ZASP, a także Zdzisław Jaskuła, dyrektor Teatru Nowego.

Jak się dowiedzieliśmy, po spotkaniu z Hanną Zdanowską, Olgierd Łukaszewicz będzie uczestniczył w rozmowie na temat budżetu Teatru Nowego z Agnieszką Nowak, wiceprezydent Łodzi, której podlega kultura.

Olgierd Łukaszewicz spontanicznie zabiegał o spotkanie z Hanną Zdanowską pod koniec stycznia, na dzień przed swoim przyjazdem do łódzkiego Teatru Nowego, gdzie wziął udział w spotkaniu z łódzkim środowiskiem teatralnym i mediami. Ze względu na ustalony już terminarz spotkań prezydent Łodzi nie mogła zaproponować mu terminu. W liście do prezesa ZASP, wysłanym na początku lutego, zaproponowała jako osobę właściwą do udzielenia wszystkich informacji Agnieszką Nowak.

Po liście, który Agnieszka Nowak skierowała do artystów, a który przez część środowiska odebrany został jako przejaw ignorancji władzy, Olgierd Łukaszewicz przyznał, że możliwości rozmowy z wiceprezydent zostały wyczerpane.

Tydzień temu prezes Związku Artystów Scen Polskich przyznał jednak, że będzie rozmawiał z każdym, kto władny jest podjąć decyzje w temacie budżetu Teatru Nowego w Łodzi.

Łukasz Kaczyński
Polska Dziennik Łódzki online
25 lutego 2012

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia