Opery i teatry muzyczne na skraju wydolności

List Konferencji Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych do Glińskiego

Apelują o wypłaty z FWK. Wciąż nie wiemy, jakie będą efekty weryfikacji wniosków do realizacji w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Po opublikowaniu w zeszłym tygodniu, wielu artystów nie kryło rozczarowania i oburzenia. W efekcie minister Gliński zawiesiły wypłaty środków i zarządził weryfikację listy. Prośbę o niewstrzymywanie środków wyraziły teatry muzyczne i opery. "Brak wsparcia (...) doprowadzi instytucje na skraj wydolności" - apelują w liście do wicepremiera.

"Prosimy o utrzymanie przyznanych kwot dla instytucji oraz ich jak najszybsze przekazanie beneficjentom instytucjonalnym - napisali do wicepremiera Piotra Glińskiego przedstawiciele Konferencji Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych (KDTMiO).

Fundusz Wsparcia Kultury to "niezwykle ważna i oczekiwana pomoc dla samorządowych artystycznych instytucji kultury" - napisano
Apel podpisali dyrektorzy teatrów muzycznych i oper m.in. z Białegostoku, Chorzowa, Gdyni, Krakowa, Poznania, Torunia i Wrocławia
Przypomnijmy - w ubiegły piątek MKiDN podało, że 2064 podmioty otrzymają pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. W związku z wątpliwościami i falą komentarzy w sieci Gliński zdecydował o wstrzymaniu wypłacaniu rekompensat i zapowiedział weryfikację 

Kult o pomocy dla artystów. "Nie chcemy ukradzionych wam pieniędzy"
Od 12 marca większość teatrów muzycznych i oper działa na granicy rentowności. Po długim okresie zamknięcia nadszedł czas restrykcyjnej odwilży, ale przy ograniczonym udziale publiczności. Po pewnym czasie ograniczono widownie.

"Wynagrodzenie artystów etatowych powodowało w wielu przypadkach niewypłacanie w tym okresie honorariów i egzystowanie na granicy pensji minimalnej, a dla współpracowników nieetatowych okresem bez dochodów" - czytamy w liście Konferencji Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury. Ratunkiem miały być wypłaty z FWK, które chwilowo są wstrzymane.

"Brak wsparcia nie tylko doprowadzi instytucje na skraj wydolności, ale też może się przyczynić do zwolnień pracowników etatowych i pozostawienia bez środków do życia wielu osób" - czytamy w liście, który teatry muzyczne i opery wysłały do ministra kultury.

Jak napisano na stronie MKiDN: "W puli najwyżej ocenionych podmiotów i o najwyższych przyznanych kwotach dofinasowania znalazły się przede wszystkim duże samorządowe instytucje artystyczne, których działalność na rzecz kultury polskiej trudno kwestionować". Wśród beneficjentów, którzy znaleźli się na pierwszej liście, są m.in. Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatr Muzyczny Roma, Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego czy Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki.

List Konferencji Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych do Glińskiego
Oto pełna treści listu Konferencji Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury wystosowanego do MKiDN.

Szanowny Panie Premierze!

Fundusz Wsparcia Kultury to niezwykle ważna i oczekiwana pomoc dla samorządowych artystycznych instytucji kultury, które znalazły się na ogłoszonej liście beneficjentów programu. Jego powstanie było inicjowane i wspierane również przez przedstawicieli naszego środowiska.

Każdy teatr muzyczny i opera zatrudniają setki, a łącznie tysiące pracowników etatowych oraz nieetatowych artystów, a także pracowników związanych z produkcją i obsługą spektakli i innych wydarzeń artystycznych.

Program jest ratunkiem dla uszczuplonych o wiele milionów złotych budżetów naszych instytucji, kołem zamachowym dla ich działalności stanowiącej ważną gałąź gospodarki oraz gwarantem ochrony tysięcy miejsc pracy. Okres od 12 marca był bowiem dla nas i naszych współpracowników czasem dramatycznie trudnym. Dwuskładnikowe wynagrodzenie artystów etatowych powodowało w wielu przypadkach niewypłacanie w tym okresie honorariów i egzystowanie na granicy pensji minimalnej, a dla współpracowników nieetatowych okresem bez dochodów.

Dzięki uruchomieniu Funduszu, prowadzone przez nas instytucje mogą realizować kolejne przedsięwzięcia artystyczne, zaspokajając potrzeby kulturalne społeczeństwa, co ma olbrzymi wpływ na kondycję psychiczną i duchową Polaków w czasie pandemii. W ramach realizacji tego programu instytucje będą mogły pokryć koszty honorariów i rekompensat, wesprą swoich pracowników oraz nieetatowe osoby współpracujące.

Uważamy, że brak oczekiwanego i przyznanego wsparcia doprowadzi te instytucje nie tylko na skraj wydolności, ale przyczynić się może do zwolnień pracowników etatowych i pozostawienia bez środków do życia wielu osób. Wszyscy oni, podobnie jak my, z nadzieją oczekują na uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury. Dlatego prosimy o utrzymanie przyznanych kwot dla instytucji oraz ich jak najszybsze przekazanie beneficjentom instytucjonalnym.

Apel podpisali dyrektorzy teatrów muzycznych i oper z Białegostoku, Bydgoszczy, Bytomia, Chorzowa, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia Warszawy i Wrocławia.

- Zwinogrodzka: przeprowadzimy ponowną weryfikację wniosków z Funduszu Wsparcia Kultury
- Co z Funduszem Wsparcia Kultury? Gliński poinformował o dalszych krokach
- Michał Dworczyk o rządowym wsparciu dla kultury: tu działa pewien algorytm

Fundusz Wsparcia Kultury
W piątek, 13 listopada, MKiDN podało, że 2064 podmioty otrzymają pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury na bieżącą działalność muzyczną, teatralną i taneczną, a także utrzymanie miejsc pracy. Resort opublikował pełną listę beneficjentów wraz z przyznanymi im kwotami. Obok m.in. teatrów i stowarzyszeń znalazły się na niej znane zespoły muzyczne i popularni aktorzy, co wywołało w internecie dyskusję na temat mechanizmu przyznawania rekompensat.

W niedzielnym komunikacie MKiDN poinformowało, że "w związku z wątpliwościami dotyczącymi rekompensat przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego postanowił wstrzymać realizację wypłat ze środków funduszu i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji".

Resort wyjaśnił, że "rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji i działalności gospodarczej w kulturze obejmują do ok. 40/50 proc. udokumentowanych strat - pomniejszonych o wcześniej otrzymane wsparcie antycovidowe - w okresie od marca do grudnia 2020 r.". "Są to więc rekompensaty za prawie roczne zamrożenie działalności, których celem jest wsparcie ważnego sektora polskiej gospodarki w obliczu bankructwa" - podkreślono.

(-)
Onet.Kultura
20 listopada 2020
Wątki
Kontrawirus

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...