Opóźnienie, odkrycie i porzucenie

"Punkty styku. Performans i współczesność" - prof. Bojana Kunst - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na wykład i seminarium prof. Bojany Kunst w ramach cyklu "Punkty styku. Performans i współczesność".

Podczas wykładu prof. Bojana Kunst skupi się na analizie czasu, jednego z głównych politycznych aspektów performansu.

Problem tymczasowości wynika z jednej strony z paradoksalnego połączenia prekaryjności, ulotności i immanentnego czasowego wymiaru performansu oraz, z drugiej strony, z jego wymiaru materialnego, powtarzalnego i reprodukowalnego. Ma to nie tylko konsekwencje dla ontologii performansu, ale również silny wpływ na wyrażanie jego politycznego potencjału. Politykę performansu można mianowicie traktować jako świadomą polityzację jego złożonej czasowości: sposobu, w jaki prezentuje się on jako seria czasowych rezonansów, pogłosów, opóźnień, odkryć i pęknięć.

Z tej perspektywy Bojana Kunst przyjrzy się pewnym aspektom praktyki performansu w tzw. Europie Wschodniej i omówi niektóre problemy czasowości, pojawiające się przy dyskursywnej i historycznej analizie poszczególnych praktyk.

Seminarium skupiać się będzie na wybranych terminach związanych z pojęciem czasu takich jak: opóźnienie, odkrycie i porzucenie.

W ostatnich latach wiele historii performansu zostało ponownie odkrytych, a ich potencjał polityczny i emancypacyjny ożywiony i przywrócony do łask. Interesujące okazuje się poszukiwanie powiązań pomiędzy obecną sytuacją polityczną a emancypacyjną i polityczną historią performansu w obliczu aktualnych problemów z wyobraźnią polityczną i nieudolnością akcji politycznych. W ramach seminarium umówione zostaną teksty teoretyczne i opracowane konkretne przykłady z historii performansu, zwłaszcza z okresu komunizmu.

Na seminarium obowiązują zapisy.

15 maja 2014 18:00

Wykład prof. Bojany Kunst: "Performans i polityka" w ramach cyklu wykładów "Punkty styku. Performans i współczesność"
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Pańska 3

wstęp wolny

16 maja 2014 16:00

Seminarium prof. Bojany Kunst: "Emancypacyjne historie performansu" w ramach cyklu "Punkty styku. Performans i współczesność".
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Pańska 3

wstęp wolny

(-)
Materiał Organizatora
15 maja 2014

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia