Oświadczenie

Oświadczenie Pawła Gabary w związku z destabilizacją pracy w Teatrze Wielkim w Łodzi

11 września 2017 po raz trzeci zwróciłem się z pismem do Zarządu Województwa Łódzkiego jako organizatora Teatru Wielkiego w Łodzi w związku z następującą od kilku miesięcy destabilizacją pracy w drugiej co do wielkości instytucji teatralnej w Polsce.


Rozstrzygnięciem Wojewody Łódzkiego z 10 sierpnia 2017 stwierdzono nieważność uchwały nr 811/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z 22 czerwca 2017 w sprawie odwołania Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi. Niezgodne z prawem jest więc powierzenie pełnienia obowiązków dyrektorskich innej osobie.

Poinformowałem Zarząd Województwa, iż w związku ze stwierdzeniem nieważności aktu mojego odwołania i wstrzymaniem z mocy prawa wykonania uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w tym przedmiocie, pozostaję w gotowości do pełnienia obowiązków Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.

W ubiegłym sezonie przygotowany został szczegółowy plan premier i przedstawień oraz innych wydarzeń artystycznych. Przeprowadzone zostały rozmowy z realizatorami; z niektórymi – podpisane umowy. Wystawienie opery G. Rossiniego "La donna del lago" miało być zrealizowane w koprodukcji z teatrem w Lozannie. Układ premier tworzył spójny program artystyczny. Niestety z narażeniem dobrego imienia Teatru Wielkiego w Łodzi przerwano prace nad długo oczekiwaną premierą "Śmierci w Wenecji" B. Brittena w reżyserii i choreografii Krzysztofa Pastora i pod kierownictwem muzycznym Łukasza Borowicza. Bez podania przyczyny odwołano prezentację baletu "Spartakus" na Festiwalu im. A. Didura w Sanoku.

Mam nadzieję, że większą część tych planów uda się jeszcze zrealizować. Tak jak uda się doprowadzić do podpisania umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie łódzkiej sceny kwotą ponad 5 milionów rocznie. Jestem przekonany, iż Zarządowi Województwa Łódzkiego leży na sercu dobro Teatru Wielkiego. To daje mi wiarę, że Zarząd wstrzyma się przed podjęciem działań, które mogłyby mieć na celu realizację partykularnych interesów określonych osób, niweczących plany rozwoju tej instytucji.

Paweł Gabara

(-)
Materiał nadesłany
11 września 2017
Portrety
Paweł Gabara

Książka tygodnia

Tamara Łempicka. Sztuka i skandal
Wydawnictwo Marginesy
Laura Claridge

Trailer tygodnia

Artyści w spocie przec...
Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska,...