Oświadczenie

W sprawie niezwykle ważnej dla dobra Teatru

Oświadczenie Rady Artystycznej Teatru Polskiego w sprawie planowanego konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.


Wrocław, 12 II 2016 r.

Pan
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Oświadczenie Rady Artystycznej Teatru Polskiego

Rada Artystyczna Teatru Polskiego we Wrocławiu wyraża oburzenie, że do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 7 stycznia 2016 roku, w którym stanowczo sprzeciwiała się ogłoszeniu konkursu na dyrektora Teatru i prosiła o spotkanie w sprawie procedury jego wyłonienia. O zaplanowanym już konkursie dowiedzieliśmy się z mediów.
Ponownie prosimy o spotkanie w tej niezwykle ważnej dla dobra naszego Teatru sprawie.

Anna Ilczuk
Marzena Sadocha
Katarzyna Strączek
Marta Zięba
Wiesław Cichy
Igor Kujawski
Michał Opaliński
Edwin Petrykat
Piotr Rudzki
Andrzej Wilk

(-)
Materiał Teatru
13 lutego 2016

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia