Oświadczenie dyrektora Pawła Gabary

Łódź, dn. 17 marca 2017

Niezależnie od decyzji, jakie ostatecznie zapadną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego co do naszej dalszej współpracy chciałbym, by informacje podawana na temat mojej działalności w Teatrze były rzetelne i zgodne z prawdą - oświadcza dyrektor Teatru Wielkiego Paweł Gabara w związku z informacjami o planie jego odwołania.

Szanowni Państwo,

prawdą jest, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje odwołać mnie ze stanowiska dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi w trakcie trwania mojego kontraktu, który wygaśnie 31.08.2019 roku. O sprawie dowiedziałem się od organizacji związkowych działających przy Teatrze Wielkim. Urząd Marszałkowski oficjalnie nie poinformował mnie o swoich planach i a priori wszczął procedurę odwoławczą. Uważam, że niewłaściwe jest, by dyrektor teatru prowadził dialog z urzędem za pośrednictwem mediów, dlatego staram się - na ile to możliwe - powstrzymywać od komentarzy do czasu otrzymania uzasadnienia zamiaru urzędu.

W trosce o dobro Teatru Wielkiego, jego pracowników, a także własną reputację, muszę jednak stanowczo odnieść się do niezgodnych z prawdą informacji, jakie do publicznej wiadomości podała pani Agnieszka Białek - przedstawicielka jednego ze związków zawodowych działającego przy TWŁ w internetowym wydaniu "Gazety Wyborczej" z dnia 16 marca 2017 roku. Wypowiedź ta buduje bowiem fałszywy obraz sytuacji panującej w podległej mi instytucji, jak również pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami.

Nie jest prawdą, że w okresie mojej kadencji (trwającej od 15 lipca 2015 roku) Teatr Wielki wystawia mniej spektakli. Jako dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi pragnę poinformować, że w prowadzonej przez mnie instytucji ilość granych przedstawień wzrosła o 27%. W 2015 było ich 80, a w 2016 zagraliśmy 110 przedstawień na dużej scenie z udziałem naszych zespołów artystycznych: solistów, chóru, baletu i orkiestry. W 2017 roku zaplanowanych jest 106 przedstawień - w maju i czerwcu odbędą się Łódzkie Spotkania Baletowe, na które zarezerwowaliśmy scenę na wiele dni.

W 2016 roku w ramach tej samej wysokości dotacji na działalność Teatru, co w roku poprzednim, wydaliśmy na wynagrodzenia pracowników o 3 mln zł więcej. Były to pieniądze wygospodarowane przez dyrektora Teatru w wyniku przesunięć innych wydatków. Ogółem w 2016 roku w stosunku do 2015 płace pracowników wzrosły o 12%, a w zespołach merytorycznych (artystycznych) o 16%. Podany wzrost nie uwzględnia przy tym wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, premii i nagród. W porównaniu do roku 2015, w 2016 roku wynagrodzenie pracownika artystycznego (bez uwzględnienia umów o dzieło za dodatkowe czynności na scenie) wzrosło średnio o 620 zł (odpowiednio w 2015 - 3.350 zł, w 2016 - 3.970 zł).

Nieprawdą jest także, że etatowi soliści Teatru nie biorą udziału w spektaklach Teatru. Także w tym zakresie widać znaczący wzrost w porównaniu do 2015 roku. Mianowicie soliści śpiewacy (których jest 18) w 2015 wystąpili 290 razy, natomiast w 2016 roku 438 razy, czyli o 34% więcej.

Najniższa gaża zasadnicza w chórze (zespole artystycznym, którego członkiem jest p. Agnieszka Białek) wynosi 2.500 zł brutto.

W kontekście powyższego chcę powtórzyć swoją wypowiedź z "Gazety Wyborczej":

"Gramy więcej niż w minionych okresach, pracownicy dostali podwyżki. Owszem, przekroczyliśmy dopuszczalną stratę budżetową w ubiegłym roku o 370 tys. zł, ale powodem jest przegrany proces z jednym z wykonawców modernizacji Teatru w latach 2007-10 na kwotę 663 tys. zł. Ten koszt musiał być w całości zaksięgowany w 2016 roku, mimo iż sporą część spłaty realizujemy dopiero w tym roku. Spodziewam się, że sprawę będę mógł wytłumaczyć, bo moje wyjaśnienia są racjonalne. Po ich wysłuchaniu pan marszałek, jak sądzę, zmieni zdanie".

Niezależnie od decyzji, jakie ostatecznie zapadną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego co do naszej dalszej współpracy chciałbym, by informacje podawana na temat mojej działalności w Teatrze były rzetelne i zgodne z prawdą. Uważam, że tego wymaga sprawiedliwość i przyzwoitość.

Z poważaniem,

Dyrektor Naczelny

Teatru Wielkiego w Łodzi

Paweł Gabara

(-)
Informacja nadesłana
18 marca 2017
Portrety
Paweł Gabara

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Dzień Dziecka w Baju P...
Zbigniew Lisowski
Wycieczka po Teatrze Baj Pomorski w T...