Oświadczenie Instytutu Adama Mickiewicza

Warszawa, 03.12.2021 r.

Białoruś – odNowa to program, który towarzyszy 14. Międzynarodowemu Festiwalowi Boska Komedia.

Jego pomysłodawcą jest Instytut Adama Mickiewicza, a organizuje go wraz z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. To gest wsparcia dla niezależnego białoruskiego teatru i jego twórców, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji.

Tradycyjnym spektaklom towarzyszą czytania performatywne, performanse i soundramy, a także krytyczna refleksja nad stanem współczesnego teatru i dramatu białoruskiego.

Międzynarodowa publiczność zobaczy również efekty zorganizowanej przez IAM rezydencji uznanych artystów z Białorusi, którzy utracili możliwość realizowania swoich projektów we własnym kraju.

Są to Twórcy i Aktorzy słynnego teatru im. Janki Kupały w Mińsku. Pobyt ich został zorganizowany tak, aby w maksymalnym stopniu był wartościowy dla nich, polskich twórców biorących udział we współpracy z tymi artystami, jak również publiczności - polskiej i zagranicznej.

Jeden z biorących udział w Programie Białoruś – odNowa reżyserów, Paweł Passini, zdecydował się wystąpić pod pseudonimem. Powyższa decyzja wynika, według naszej wiedzy, z realizacji przez twórcę większego projektu artystycznego.

(-)
Instytut Adama Mickiewicza
4 grudnia 2021

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia