Oświadczenie Marka Sztarka

53. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt

Czym jest dla mnie Kontrapunkt? Jest uwydatnieniem przez skontrastowanie, jak mówił Zygmunt Duczyński, mój mentor, ujawnieniem różnorodności, naprzemiennym byciem w środku i poza, włączającym i wyłączonym, a przede wszystkim wolnym, co w teatrze wyrażają równoległe nurty: główny i offowy.

Dlatego szczeciński festiwal konsekwentnie zmierza do równouprawnienia obu nurtów. Postanowiliśmy, że nurt off będzie prezentowany możliwie najszerzej, jury offowe oceni spektakle i przyzna nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego ufundowaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wspólnie z Teatrem Kana podjęliśmy tę trudną misję, działając w niepewnej sytuacji finansowej.

Dziękuję Dagmarze Gumkowskiej (przewodniczącej jury), Katarzynie Knychalskiej, Danielowi Jacewiczowi, Grzegorzowi Reske, Michałowi Rogulskiemu za wzmocnienie naszej strategii na rzecz rozwoju nurtu offowego wyrażonego w werdykcie końcowym: "Dostrzegając różnorodność i jakość teatru offowego jako równoprawnego uczestnika krajobrazu teatralnego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na rażące dysproporcje dotyczące warunków ekonomicznych prezentacji spektakli obu nurtów. Sugerujemy organizatorom uwzględnienie w budżecie festiwalu środków, które pozwolą w sposób równy i sprawiedliwy potraktować wszystkich uczestników Przeglądu".

Nie traktuję tego komentarza jak przytyk, a troskę o losy młodego teatru offowego w Polsce. Kieruję się nią również w swoich działaniach, bo swoje doświadczenia teatralne wywodzę z nurtu offowego. Podzielam zdanie kolegów, że dysproporcje są spore. Obiecuję, że będziemy je zmniejszać w kolejnych edycjach festiwalu, tak, by oba nurty równouprawnić.

Komentarz z werdyktu będzie dla naszego zespołu dodatkowym, mocnym argumentem w rozmowach z Miastem Szczecin, które niesie główny ciężar finansowania festiwalu jak również w pozyskiwaniu dodatkowych środków.

Marek Sztark
Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie

 

(-)
Materiał organizatora
19 czerwca 2018

Książka tygodnia

Mewa. Egzemplarz reżyserski Krystiana Lupy
Akademia Sztuk Teatralnych
Krystian Lupa

Trailer tygodnia