Oświadczenie Rady Artystycznej Narodowego Starego Teatru

Kraków, dnia 17 stycznia 2018 r.

Członkowie Rady Artystycznej nie mieli wpływu na dobór premier zaplanowanych w sezonie 2017/2018. Za oblicze artystyczne Narodowego Starego Teatru w tym okresie odpowiada Dyrektor Marek Mikos - czytamy w oświadczeniu.

Niezwykle trudna sytuacja w jakiej znalazł się Narodowy Stary Teatr, spowodowana rozdźwiękiem pomiędzy propozycjami artystycznymi formułowanymi przez nową Dyrekcję, a oczekiwaniami jakie miał w tej materii Zespół Aktorski, z końcem ubiegłego roku osiągnęła punkt krytyczny. Pod znakiem zapytania stanęła realizacja statutowego zadania Narodowego Starego Teatru - tworzenia przedstawień teatralnych siłami etatowego zespołu aktorskiego.

My, członkowie Zespołu Artystycznego, po wielu wewnętrznych debatach i dyskusjach uznaliśmy, że dalsza eskalacja konfliktu nie zbliży nas do rozwiązania problemu, a z pewnością doprowadzi do stopniowej degradacji statusu artystycznego, jaki przez lata wypracował Narodowy Stary Teatr. Zespół Aktorski Narodowego Starego Teatru jest organizmem wielogłosowym, jest wspólnotą niezwykle zróżnicowanych charakterów i temperamentów, wspólnotą, która kształtowała się przez dziesięciolecia, a jej bogactwo i jakość manifestują się przede wszystkim na scenie. Uznaliśmy, że tej wartości chcemy i jej przede wszystkim powinniśmy bronić.

Narodowy Stary Teatr przechodził w swej historii rozmaite okresy, ale zawsze był teatrem patrzącym mądrze i stanowczo w przyszłość, i wielokrotnie stawał się punktem artystycznego odniesienia dla innych scen. Tradycja Narodowego Starego Teatru to tradycja teatru bogatego intelektualnie, jednocześnie teatru polemicznego, nie stroniącego od artystycznego ryzyka, odważnego formalnie i estetycznie. Nie możemy z tego dziedzictwa zrezygnować, dołożymy wszelkich starań, by w naszym Teatrze nie powstawały spektakle zachowawcze, błahe, i przypadkowe.

Naszym drogowskazem jest postawa legendarnego Dyrektora Starego Teatru, Zygmunta Hübnera, który uważał, że oddanie sceny bez podjęcia walki jest destrukcyjną formą bojkotu rzeczywistości. Teatr musi grać, inaczej po zespole zostaną zgliszcza - apelował odchodząc ze Starego Teatru w proteście przeciwko cenzurze. Mamy nadzieję, że Artyści, którzy współtworzyli w ostatnich latach markę naszego Teatru, pomogą nam wypełnić Jego testament. W tym celu Zespół Aktorski wyłonił ze swego grona siedmioosobową Radę Artystyczną, która została zaakceptowana przez Dyrektora Marka Mikosa, w składzie: Anna Dymna, Ewa Kaim, Anna Radwan, Dorota Segda, Roman Gancarczyk, Radosław Krzyżowski i Krzysztof Zawadzki. Chcemy podjąć próbę kształtowania przyszłości oraz artystycznego profilu Narodowego Starego Teatru. Głównym i najpilniejszym zadaniem Rady Artystycznej jest przedstawienie Dyrekcji propozycji repertuarowych na sezon 2018/2019. Chcemy by nasi widzowie nadal mieli poczucie, że Teatr do którego przychodzą jest miejscem ekscytującym intelektualnie, emocjonalnie i estetycznie. W trakcie spotkania inaugurującego działalność Rady Artystycznej Dyrektor Marek Mikos podjął zobowiązania, które działalność Rady warunkują - istnienie, sens i skuteczność Rady Artystycznej zależą całkowicie od wywiązania się z owych zobowiązań.

Jednocześnie oświadczamy, że członkowie Rady Artystycznej nie mieli wpływu na dobór premier zaplanowanych w sezonie 2017/2018. Za oblicze artystyczne Narodowego Starego Teatru w tym okresie odpowiada Dyrektor Marek Mikos.

(-)
Materiał nadesłany
17 stycznia 2018
Portrety
Marek Mikos

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia