Oświadczenie Śląskiego Teatru Tańca

Afery ciąg dalszy...

W związku z kontrolą w Śląskim Teatrze Tańca, przeprowadzaną aktualnie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu, do publicznej wiadomości zostały udostępnione informacje o rzekomo stwierdzonych w jej trakcie nieprawidłowościach. Przedstawione informacje nie mogą jednakże zostać uznane za wiarygodne - czytamy w oświadczeniu.

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga fakt, iż przeprowadzana kontrola nie została jeszcze zakończona. Na ten moment nie ma zatem protokołu stwierdzającego rzekome nieprawidłowości, do których Teatr mógłby się ustosunkować. O ich istnieniu Teatr dowiedział się bowiem jedynie z informacji zawartych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Tym samym możliwość jakiegokolwiek odparcia stawianych zarzutów na tym etapie jest znacznie utrudniona. Ponadto z zamieszczonych komunikatów prasowych nie wynika by kontrolujący wskazali na jakiekolwiek powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również ewentualne obowiązujące Teatr regulacje wewnętrzne, które ich zdaniem zostały naruszone, w związku z czym na ten moment nie może być mowy o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że udostępnianie powyższych informacji nastąpiło z przekroczeniem uprawnień wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że sam sposób przedstawienia informacji o wykryciu rzekomych nieprawidłowości godzi w dobre imię Śląskiego Teatru Tańca.

(-)
Materiał nadesłany
3 grudnia 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia