Oświadczenie TR Warszawa

w sprawie zmian w kierownictwie

W związku z artykułem na temat sytuacji finansowej TR Warszawa, który ukazał się w „Gazecie Stołecznej" w dniu 13.12.2017 pragniemy wyjaśnić, że Grzegorz Jarzyna nie został odwołany: nadal jest zastępcą dyrektora naczelnego do spraw artystycznych. Decyzją prezydent Warszawy Grzegorz Jarzyna przestał pełnić obowiązki dyrektora naczelnego, które przejęła Natalia Dzieduszycka, do tej pory zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych.

 

Warte podkreślenia jest, że stopniowy wzrost dotacji dla TR Warszawa od poziomu 8 mln zł w 2014 roku do 12 mln zł w 2017 roku związany jest z rozszerzeniem działalności teatru, który od stycznia tego roku działa na trzech scenach. Tymczasowa scena TR/ATM Studio przy Wale Miedzeszyńskim jest niezbędnym elementem rozwoju teatru, służy do produkcji i prezentacji dużych przedstawień, przygotowywanych z myślą o nowej siedzibie na Placu Defilad.

Grzegorz Jarzyna jako dyrektor artystyczny TR Warszawa nie był odpowiedzialny za politykę finansową w teatrze. Jego rola polegała na kształtowaniu programu artystycznego teatru w ramach finansowych, wytyczonych przez dyrektora naczelnego. Program był realizowany zgodnie z wytycznymi i nigdy nie przekroczył wyznaczonych ram.

Podana w artykule stawka Grzegorza Jarzyny za reżyserię spektaklu „Męczennicy" została zawyżona o 20 procent w stosunku do faktycznej. Jest to niższe honorarium w porównaniu do wynagrodzeń innych polskich twórców tej rangi zapraszanych do TR. W przypadku reżyserów zagranicznych honoraria przekraczają 25 tys. euro, co i tak jest korzystną dla teatru stawką, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń na świecie.

Nie jest także prawdą, że w TR Warszawa nie ma zasad ustalania honorariów reżyserskich. Honoraria uzależnione są od dorobku i pozycji artystycznej reżyserów i reżyserek, przy ich ustalaniu brane są pod uwagę ich wcześniejsze wynagrodzenia w innych teatrach. Za każdym razem teatr negocjuje honorarium, aby uzyskać jak najkorzystniejszą stawkę, dyrektor artystyczny nie uczestniczy w tym procesie. Przywołane w artykule przykłady honorariów reżyserskich są skrajne: wynagrodzenie reżysera z ponad 20 letnim dorobkiem i pozycją w międzynarodowym obiegu teatralnym zestawiono z honorarium debiutantki.

Grzegorz Jarzyna był jednym z założycieli Fundacji Generacja TR, która wspierała finansowo realizację programu artystycznego teatru. Wszystkie dochody fundacji były przeznaczone na ten cel. Poza powołaniem Fundacji, dyrektor artystyczny TR Warszawa nie odpowiadał za jej funkcjonowanie, nie uczestniczył w posiedzeniach Rady Fundacji, ani nie podejmował żadnych decyzji finansowych. Za działalność Fundacji odpowiadał jej prezes.

Wraz z powołaniem z początkiem listopada b.r. na stanowisko p.o. dyrektora naczelnego, Grzegorz Jarzyna rozpoczął program naprawy finansów teatru. Po zapoznaniu się z wynikami audytu, zarządził wewnętrzną kontrolę w Fundacji Generacja TR i zdecydował o jej likwidacji. Utworzył nowe stanowisko zastępcy dyrektora do spraw finansów i organizacji i zatrudnił na to stanowisko Natalię Dzieduszycką, z którą przygotował Raport Otwarcia, omawiający szczegółowo faktyczny stan finansów teatru. W porozumieniu z Organizatorem teatr rozpoczął realizację planu naprawy finansów, który poprawi działanie instytucji i zagwarantuje optymalną gospodarkę finansową w TR.

TR Warszawa jest w procesie głębokiej reorganizacji, związanej z przygotowaniami do przejścia do nowej siedziby na Placu Defilad. Ważne jest, że zmiany w strukturze i finansach teatru dokonują się teraz, a nie w momencie zakończenia inwestycji i przeprowadzki, kiedy byłoby na nie za późno. Chcemy podkreślić, że decyzje pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczące TR Warszawa, w tym powołanie Natalii Dzieduszyckiej na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora naczelnego, zapadają w porozumieniu z teatrem. Ich celem jest wsparcie TR Warszawa w trudnym procesie reorganizacji i przygotowania do nowego sposobu działania i zarządzania w przyszłej siedzibie.Nie możemy się zgodzić na formułowanie nieuzasadnionych zarzutów pod adresem dyrektora artystycznego TR Warszawa. Uderzają one nie tylko w dobre imię wybitnego twórcy i założyciela teatru, ale także w wizerunek samej instytucji.

TR Warszawa

(-)
Materiał Teatru
16 grudnia 2017
Teatry
TR Warszawa
Portrety
Grzegorz Jarzyna

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...