Pamiętamy

Teatry w 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Ogólnopolska akcja teatralna z inicjatywy Gołdy Tencer, dyrektor Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

Poezja warszawskiego getta na obchody 78. rocznicy wybuchu powstania

Ponad 30 teatrów z całej Polski odpowiedziało na apel Gołdy Tencer o wspólne upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, przesyłając Teatrowi Żydowskiemu nagrane przez swoich aktorów interpretacje poezji o Zagładzie, w tym wiersze z tomu Dzieci getta Stefanii Ney (Stefanii Grodzieńskiej). Nagrane utwory zostaną zamieszczone w rocznicę powstania na profilach mediów społecznościowych teatrów biorących udział w projekcie, a Teatr Żydowski będzie emitował zmontowane materiały wszystkich teatrów od 19 kwietnia przez cały tydzień.

19 kwietnia 1943 roku to jedna z najważniejszych dat we współczesnej historii Polski. Tego dnia garstka bojowników z żydowskiego getta wystąpiła przeciwko nazistowskiej machinie, dopominając się o własną godność, bo tylko o to mogło wówczas w tej nierównej walce chodzić.

- Wciąż jeszcze żyją nieliczni żydowscy kombatanci. Tamtym bojownikom, kombatantomii ofiarom Zagłady należy się nasz największy szacunek i nasza czułość. Ta czułość, o której mówiła w noblowskim przemówieniu Olga Tokarczuk. W tym roku postanowiłam zrealizować myśl, jaka jest we mnie od dawna. Uczcijmy wspólnie pamięć o zgładzonym narodzie. Bądźmy razem
19 kwietnia – mówi Gołda Tencer, dyrektorka Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie, inicjatorka akcji.

Gołda Tencer zaprosiła do współpracy teatry w Polsce, organizując wspólne czytanie poezji, wierząc, że jej efekt może mieć ogromne znaczenie dla widzów, zwłaszcza młodych. Wybrała teksty o getcie i takie, które powstały za jego murem, których donośny głos sprzeciwu wobec

terroru, zniewolenia, prześladowania, upokorzenia, pogardy staje się jedną
z najważniejszych lekcji XX i XXI wieku.

W wydarzeniu obok Teatru Żydowskiego wezmą udział teatry z Poznania, Wrocławia, Krakowa, Lublina, Torunia, Opola, Płocka, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdyni, Zabrza, Katowic i Łodzi, a także warszawskie: 6. Piętro, Kwadrat, Roma, Rampa, Capitol, Powszechny.

- Jako córka Ocalonych z Zagłady stawiam pamięć na pierwszym miejscu. Bez pamięci nie można dobrze zrozumieć teraźniejszości, ale i projektować własnej przyszłości. Teatr postrzegałam zawsze i postrzegam jako miejsce dialogu – mówi Gołda Tencer.

Lista teatrów biorących udział w projekcie (w kolejności alfabetycznej): Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Teatr 6. Piętro, Teatr Capitol Warszawa, Teatr Domowy Chmielna, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Teatr Druga Strefa, Teatr Groteska, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Teatr
im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr Kwadrat, Teatr Mazowiecki, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Muzyczny Roma, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Teatr Nowy
w Zabrzu, Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich, Teatr Pinokio w Łodzi, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
w Warszawie, Teatr Rampa, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Teatr Żydowski w Warszawie.

Edyta Bach
Materiał nadesłany
14 kwietnia 2021

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia