Panel "Notatnika Teatralnego"

9. Festiwal Prapremier

Redakcja "Notatnika Teatralnego" i Festiwal Prapremier zapraszają na panel promujący podwójny numer "Notatnika Teatralnego" pod hasłem: "Zawód: dramaturg", który odbędzie się w poniedziałek 4 października o godz. 17.00 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

Dyskusja dotyczyć będzie funkcji, która na nowo zaistniała w polskich teatrach w ciągu ostatnich kilku lat, a której rozwój już w 1936 roku na Nadzwyczajnym Zjeździe Artystów Scen Polskich postulował Leon Schiller: Gdyby to od nas zależało znaleźlibyśmy dla nich stosowniejsze miejsce: na scenie, obok reżysera i aktorów. Bo, zdaniem naszym, dramaturg winien być ich najbliższym współpracownikiem, winien brać udział w całej pracy przygotowawczej do widowiska, kierować próbami analitycznymi i dyskusyjnymi, kontrolować reżysera i aktorów, korygować nieustannie tworzące się zbiorowo dzieło sceniczne z punktu widzenia oryginału lub jego dramaturgicznego opracowania" (R. Węgrzyniak, "Ale dramaturg, kim on jest?", "Notatnik Teatralny").

W rozmowie udział wezmą: Łukasz Chotkowski (dramaturg Teatru Polskiego w Bydgoszczy), Paweł Łysak (dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy), Krzysztof Mieszkowski (dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu), Marzena Sadocha ("Notatnik Teatralny", dramaturg Teatru Polskiego we Wrocławiu), Tomasz Śpiewak (dramaturg).

Podwójny numer "Notatnika Teatralnego" 58-59/2010 to pierwsza publikacja poświęcona w całości funkcji dramaturga w teatrze. Numer powstał we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

(-)
Materiały Organizatorów
5 października 2010

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...