Paweł Gabara pozostaje dyrektorem łódzkiej opery

W świetle prawa Paweł Gabara pozostaje dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zakończyła się sprawa ze skargi Zarządu Województwa Łódzkiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, stwierdzające nieważność uchwały o odwołaniu Pawła Gabary z funkcji dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 8 grudnia 2017 oddalił skargę, tym samym potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia wojewody. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podzielił argumentację Wojewody Łódzkiego, uznając że w procedurze odwołania dyrektora doszło do istotnego naruszenia prawa i odwołanie to było nieprawidłowe..Oznacza to, że w świetle prawa Paweł Gabara pozostaje dyrektorem teatru przy Placu Dąbrowskiego.

Należy przypomnieć, że bezpośrednio po ogłoszeniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody Paweł Gabara zgłosił Zarządowi Województwa Łódzkiego gotowość powrotu do pełnienia obowiązków dyrektora. Jednakże marszałek województwa nie wyraził akceptacji stojąc na stanowisku, że do czasu wydania wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie musi wykonywać rozstrzygnięcia.

Wojewoda Łódzki kolejnym rozstrzygnięciem nadzorczym z 26.10.2017 stwierdził nieważność następnej uchwały Zarządu Województwa o powierzeniu obowiązków dyrektora naczelnego Krzysztofowi Marciniakowi.

Skutkiem tego, do czasu powrotu na swoje stanowisko Pawła Gabary, w Teatrze Wielkim nie ma osoby, która może tę instytucję reprezentować w sposób prawnie skuteczny. To sytuacja, która może mieć katastrofalne następstwa dla największej w regionie instytucji kultury.

Na początku sezonu artystycznego pełniący obowiązki dyrektora Teatru Wielkiego bezpodstawnie zwolnił całe kierownictwo artystyczne teatru i nie dopuścił do wykonywania obowiązków dyrektora artystycznego Wojciecha Rodka. Zmienił plany artystyczne, odwołał przygotowywane premiery, zerwał również umowy z teatrami zagranicznymi. Wprowadził wiele zmian kadrowych. Jest to drastyczne naruszenie dobrych praktyk obowiązujących w teatrach polskich.

(-)
Materiał nadesłany
11 grudnia 2017
Portrety
Paweł Gabara

Książka tygodnia

Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu
Wydawnictwo Literackie
Dorota Masłowska

Trailer tygodnia

(F) Paralele
Marek Zimakiewicz
„Paralele”, to inicjatywa Fundacji An...