Paweł Szkotak ponownie prezesem SDT

Reżyser Paweł Szkotak został ponownie wybrany prezesem SDT

W Pałacu w Radziejowicach (Mazowieckie) w niedzielę odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów (SDT), podczas którego w tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia. Ponownie prezesem SDT został reżyser Paweł Szkotak.

"W niedzielę w Radziejowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, mające charakter wyborczy. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, o tym samym składzie, co w mijającej kadencji. Prezesem został Paweł Szkotak" - poinformowano w poniedziałek na stronie SDT.

W skład Zarządu SDT weszli również: Jacek Jekiel, Paweł Łysak, Joanna Nawrocka, Monika Szela, Igor Michalski i Bartosz Zaczykiewicz.

SDT powołano do życia w 1993 r. "SDT stale monitoruje dynamikę organizacyjno-prawnych zmian warunków funkcjonowania teatrów, lobbinguje na rzecz teatru w środowiskach rządowych, parlamentarnych, samorządowych. Kwestie własnościowe, ustawy o zamówieniach publicznych, prawo pracy i inne były lub są nieustannie przedmiotem uwagi Zarządu i członków" - napisano na stronie Stowarzyszenia.

Jak wyjaśniono, "SDT prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową, promocyjną". "Opiniuje nowe rozwiązania prawne oraz zajmuje się kwestiami zawodowymi i warunkami pracy dyrektorów. Przedstawiciele SDT są często zapraszani do komisji konkursowych na kandydata na stanowisko dyrektora teatru" - czytamy w informacji.

Grzegorz Janikowski
Kurier PAP
16 maja 2023
Portrety
Paweł Szkotak

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia