Pięcioro powalczy o Tęczę

Oficjalny komunikat po etapie formalnym konkursu PTL „Tęcza” w Słupsku. Drugi etap, rozmowy i wybór kandydata, przedłużono do 31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2020 roku z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku w dniu 3 kwietnia 2020 roku.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku został ogłoszony Zarządzeniem Nr 70/Ku/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 stycznia 2020 roku na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, poz. 1608 oraz z 2019 poz. 115, poz. 730), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Z 2019 r. poz. 724).

Termin składania ofert upłynął 17 marca 2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. Jedna oferta została wycofana przez kandydata.

Komisję konkursową powołano Zarządzeniem Nr 256/Ku/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 marca 2020 r.

Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu następujące osoby:
Tomasz Kaczorowski
Julia Mark
Izabella Toroniewicz-Wyszomirska
Michał Tramer
Adam Walny

Jedna osoba nie uzyskała rekomendacji komisji do udziału w kolejnym etapie ze względu na brak formalny, tj. brak jednego z wymaganych dokumentów.

(-)
Gazeta Świętojańska
23 kwietnia 2020

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia