Pierwsza sieć sztuki tańca w Polsce

Polska Sieć Tańca

Polska Sieć Tańca to sformalizowana forma współpracy ośrodków wspierających sztukę tańca w naszym kraju. Sieć wspiera cyrkulację rodzimych produkcji oraz wymianę artystyczną w naszym kraju, a jej otwartość na instytucjonalne teatry, jak i niezależnych twórców, daje szansę na zaprezentowanie Polskiej Sztuki Tańca w całej jej barwnej różnorodności.

Po trwającym dwie dekady rozkwicie instytucji związanych z tańcem oraz umocnieniu tej formy wyrazu jako niezależnej formy sztuki, konsolidacja środowiska i budowanie mostów między światem twórców niezależnych, a profesjonalnymi scenami, jak ma to miejsce od wielu już lat na Zachodzie Europy, wydaje się kolejnym logicznym krokiem.

Ostatecznie, po długich rozmowach i zaangażowaniu wielu stron, pierwszy, pilotażowy rok Polskiej Sieci Tańca tworzą:

Lubelski Teatr Tańca / Centrum Kultury w Lublinie,
Kielecki Teatr Tańca,
Teatr Tańca Caro / Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach,
Art Stations Fundation (Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu),
Teatr Rozbark (Bytom),
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,
Krakowskie Centrum Choreograficzne / Nowohuckie Centrum Kultury,
Instytut Muzyki i Tańca (Warszawa).

Inicjatorem i organizatorem Sieci jest Maciej Kuźmiński. 19 listopada w Lublinie podpisany został historyczny dokument: porozumienie, którego sygnatariuszami są przedstawiciele wszystkich uczestniczących w tym pilotażowym projekcie partnerów.

Głównymi celami Sieci są: stworzenie warunków do prezentacji wewnątrz kraju spektakli tworzonych przez zespoły instytucjonalne oraz niezależnych artystów; konsolidacja środowiska – wymiana pomiędzy centrami o różnych estetykach artystycznych; bardziej wydajne i przewidywalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na taniec.

W 2018 roku program prezentacji realizowanych w ramach Polskiej Sieci Tańca obejmuje następujące spektakle:

„Płaczki" – Grupa Wokół Centrum
„Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy" – Lubelski Teatr Tańca
„Archipelag" – Teatr Tańca Caro / Maciej Kuźmiński
„Śmierć. Ćwiczenia i wariacje" – Renata Piotrowska-Auffret
„Total" – Paweł Sakowicz
„Stymulacje Ciała" i „Poza horyzont" – Kielecki Teatr Tańca
„Fast Foot Foot" – Teatr Rozbark | Anna Piotrowska
„Raw Light" – Art Stations Foundation | Anna Nowicka

Wybrane spośród wymienionych powyżej przedstawienia będzie można zobaczyć w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Siedlach, Kielcach, Krośnie oraz Bytomiu.

Szczegółowe informacje na temat Sieci, planowanych w jej ramach działań i prezentacji dostępne są na stronie http://pst.info.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/polish.dance.network/

Kontakt:
Maciej Kuźmiński: taniec@pst.info.pl
Dagmara Gumkowska (koordynator Sieci): koordynator@pst.info.pl

(-)
Materiał organizatora
13 lutego 2018

Książka tygodnia

Street Art. Wielcy artyści i ich wizje
Wydawnictwo ARKADY
Alessandra Mattanza

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...