Pierwszy Zlot Związku Artystów Scen Polskich

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

W dniach od 25 do 27 lipca w Teatrze im. Osterwy odbędzie się I Zlot Związku Artystów Scen Polskich. Pretekstem do zorganizowania tego spotkania stały się uroczystości związane z rocznicą 250-lecia istnienia teatru publicznego w Polsce.

Gościny udzieli członkom ZASP-u dyrektor naczelny i artystyczny gorzowskiego teatru Jan Tomaszewicz. W tych dniach w Gorzowie pojawią się reprezentanci wszystkich regionów Polski i najważniejszych scen działających w naszym kraju.

Od wielu lat osoby zajmujące się zawodowo teatrem, zarówno artyści, jak i managerowie wskazują, że sytuacja ekonomiczna, artystyczna i prawna artystów scenicznych jest trudna i wymaga wprowadzenia wielu zmian. Spotkanie ma być szansą na zintegrowanie środowiska teatralnego. Tematem debaty będą m.in. etyka zawodu artysty, formy zatrudnienia i wynagradzania, kwestie dotyczące edukacji oraz publiczności teatralnej.

Wnioski z paneli dyskusyjnych w formie listu otwartego zostaną przesłane do środowiska ZASP-owskiego, organów zarządzających scenami oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta RP.

Artyści mają w planie rozpoczęcie współpracy z ekonomistami, prawnikami oraz naukowcami, która zaowocuje konkretnymi propozycjami zmian w ustawach, co pozwoli na efektywniejsze prowadzenie teatrów i poprawi pracę twórców.

Spotkanie zostanie uświetnione występami artystycznymi. 26 lipca na Scenie Letniej zostanie zagrany spektakl wykonaniu Emilii Krakowskiej, Barbary Wrzesińskiej, Lidii Stanisławskiej, a w niedzielę koncert wykonany przez uczestników zlotu. Na oba spektakle wstęp jest wolny.

Zlot w Gorzowie Wielkopolskim jest pierwszym tego typu zjazdem środowiska scenicznego. Planujemy, aby w kolejnych latach organizowane były następne, tak by miały one charakter wydarzeń cyklicznych. Mamy nadzieję, że zlot przekształci się także w ogólnopolski festiwal ZASP-owski prezentujący i promujący pracę wszystkich scen polskich.

Agnieszka Kowalska
Materiał organizatora
24 lipca 2015

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia