Pierwszym dzieciakom kupiono bilety

Wrocławski Teatr Lalek i MOPS

Dwieście pięćdziesiąt biletów na spektakl dla dzieci sprzedano podczas trwającej miesiąc akcji charytatywnej "Kup bilet dzieciakowi". Akcję zorganizowały Wrocławski Teatr Lalek i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy medialnym wsparciu PAP

Akcja ma na celu pomoc dzieciom z placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych i wielodzietnych. Wchodząc na stronę www.teatrlalek.wroclaw.pl, klikając w "Kup bilet dzieciakowi!" i dokonując przelewu, każdy może zaprosić na spektakl dowolną liczbę dzieci. Dzieci będą rekomendowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Roberto Skolmowski, dyrektor Teatru Lalek we Wrocławiu w rozmowie z PAP poinformował, że akcja odniosła spektakularny sukces. - Widzowie podarowali już podopiecznym MOPS 250 biletów. Dzięki nim nasz teatr wypełnił się szczęśliwymi dziećmi. Z radością patrzyliśmy, jak chłonęły wszystko, co się działo, jak przeżywały kolejne sceny - opowiadał dyrektor.

Dodał, że akcja "Kup bilet dzieciakowi!" we Wrocławiu trwa. "Widząc jak wspaniałe rezultaty niesie, gorąco namawiam do przyłączenia się do niej - my już wiemy, że warto! Zaproście dzieci do waszych teatrów, galerii, muzeów, sal koncertowych. Namówcie innych, żeby pomogli wam uczynić ich dzieciństwo szczęśliwszym, żeby dali najmłodszym szansę na lepsze życie. Żadne nagrody, żadne wyróżnienia nie dadzą tyle satysfakcji, co uśmiech małego widza - zaapelował Skolmowski do dyrektorów wszystkich placówek kulturalnych w Polsce.

Akcja została zainicjowana pod koniec listopada z myślą o dzieciach z placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych i wielodzietnych. Projekty pomocowe skierowane do tych dzieci w dużej części zogniskowane są wokół ich potrzeb materialnych. - Tymczasem nie mniej ważne są potrzeby niematerialne, na zaspokojenie których także często brakuje środków - tłumaczyła PAP Anna Hejno, rzeczniczka prasowa Teatru Lalek we Wrocławiu.

Dodała, że opiekunowie zastępczy czy placówki opiekuńcze zwykle mają skromne środki materialne i często nie mają możliwości skorzystania z dodatkowych form spędzania czasu wolnego, np. wyjścia do teatru, kina czy muzeum. - Tymczasem kontakt ze sztuką stwarza ogromne możliwości pozytywnego wpływu na rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej, wychowawczej. Udział w spektaklach teatralnych uruchamia wyobraźnię, zaspokaja potrzebę twórczego działania i podnosi poczucie własnej wartości - mówiła Hejno.

Z kolei Skolmowski dodał, że teatr od kilku lat zaprasza na swoje spektakle dzieci najbardziej potrzebujące. - Organizujemy darmowe spektakle dla tych dzieci, ale potrzeby są ogromne. Takich dzieci jest bardzo dużo. Dlatego też wymyśliliśmy akcję i prosimy ludzi dobrej woli, aby nam pomogli i ufundowali w miarę swoich możliwości bilet dzieciom, które również chciałby chodzić do teatru, a nie zawsze mogą - mówił dyrektor.

(-)
PAP
28 grudnia 2010

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia