Platforma wymiany myśli, doświadczeń i interpretacji Gombrowicza

15. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu: 8-15 października 2022

Jubileuszowy XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, czyli platforma wymiany myśli, doświadczeń, interpretacji Gombrowicza odbędzie się między 8 a 15 października w radomskim Teatrze Powszechnym.

MFG to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Na nowo stawia także problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości. Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia jury złożone z ludzi teatru – krytyków, reżyserów, teatrologów. W tegorocznym jury zasiądą Bożena Sawicka, Jacek Wakar, Łukasz Maciejewski i Tomasz Tyczyński.

XV MFG to okazja by zobaczyć wystawienia Gombrowicza z całej Polski, m.in. w reżyserii Kingi Dębskiej, Mikołaja Grabowskiego, Andrzeja Seweryna, ale również by spojrzeć na twórczość autora w interpretacji Teatru Buenos Aires z Argentyny oraz Simul Theatre z Tokio w Japonii.

Wybór miejsca, w którym co dwa lata odbywa się festiwal poświęcony twórczości Witolda Gombrowicza, jest nieprzypadkowy. Okolice Radomia to rodzinne tereny pisarza. W nieodległych Małoszycach mieścił się majątek Gombrowiczów, w którym Witold przyszedł na świat; w pałacyku w podradomskiej Wsoli, gdzie dziś ma swoją siedzibę Muzeum Gombrowicza, w latach 1924-1939 mieszkał jego brat Jerzy, u którego autor „Ferdydurke" spędzał po kilka tygodni niemal każdego lata. Tutaj rodziły się pierwsze literackie pomysły. Szereg miejscowości położonych w pobliżu Radomia zostało uwiecznionych na kartach jego powieści. Na tych ziemiach spoczywa niemal cała jego najbliższa rodzina.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1993 roku. Tegoroczne wydarzenie realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. Organizatorem Festiwalu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, pod dyrekcją Małgorzaty Potockiej.

Jolanta Korłub
Materiał Teatru Powszechnego w Radomiu
16 września 2022

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...