Po konferencji "Focus on Mitos21" w Teatrze Starym w Krakowie

Mitos21 European Theatre Network

17 stycznia 2012 na Nowej Scenie Starego Teatru odbyło się wydarzenie szczególne. Konferencja "Focus on Mitos21" to podsumowanie dotychczasowych działań Starego Teatru w ramach sieci Mitos21 European Theatre Network

Mitos21 European Theatre Network to międzynarodowa sieć współpracy pomiędzy jednymi z największych i najaktywniejszych instytucji teatralnych w Europie. Założona w 2009 roku z inicjatywy dyrektorów kilku europejskich teatrów (wśród których była również dyrekcja Teatru Starego), sieć zrzesza obecnie dwanaście różnych, współpracujących ze sobą w ramach sieci instytucji teatralnych z różnych krajów: m. in. Królewski Teatr Dramatyczny w Sztokholmie, Królewski Teatr w Kopenhadze, Teatr Katona w Budapeszcie, Deutsches Theater w Berlinie, La Colline w Paryżu, czy londyński National Theatre.

Podczas konferencji „Focus on Mitos21” można było usłyszeć sprawozdanie z działalności Starego Teatru w ramach projektów międzynarodowych, informację dotyczącą finansowania projektów z funduszy unijnych, ale także ciekawe wystąpienie dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Mikołaja Grabowskiego, poświęcone wizji rozwoju teatru oraz kształtowania jego linii repertuarowej. W swoim wystąpieniu Mikołaj Grabowski podkreślał istotną funkcję teatrów narodowych w umożliwianiu nowych poszukiwań artystycznych i otwierania drogi teatralnym eksperymentom, ale również w podtrzymywaniu tradycji i promowaniu oraz interpretowaniu na nowo repertuaru klasycznego. Porównując te dwa kierunki do „dwóch nóg teatru narodowego”, dyrektor starał się wskazać projekty odbywające się w ramach sieci Mitos21 (takie jak międzynarodowe warsztaty Theatre for Tomorrow, pokazy w ramach Baz@rt.eu, czy warsztaty „work in progress”) jako cenną przeciwwagę i uzupełnienie dla równoległej linii poszukiwań teatralnych trwających w ramach kolejnych odsłon Re-wizji w Starym Teatrze, poświęconym minionym epokom literackim.

Szymon Wróblewski, dramaturg pracujący w Teatrze Starym i jednocześnie jedna z osób zaangażowanych w projekt Mitos21, mówił o rozwijającej się w ramach sieci współpracy działów literackich, umożliwiającej teatrom zapoznawanie się z mniej znaną dramaturgią obszarów językowych zrzeszonych teatrów i poszukiwanie w ten sposób nowych tekstów dla wzbogacenia rodzimych scen. Jak podkreślali organizatorzy, współpraca ta przynosi ciekawe owoce, w postaci chociażby premiery tekstu Doroty Masłowskiej w Teatrze Katona w Budapeszcie.

Międzyteatralna współpraca literacka zaowocowała również opublikowaniem antologii „Mitos21”, obejmującej pierwsze w Polsce publikacje dramatów autorów, których teksty weszły w obręb wymiany międzykulturowej w ramach sieci Mitos21.

Recenzja antologii ukaże się już niebawem w Dzienniku Teatralnym. 

Konferencja „Focus on Mitos21”
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aleksandra Kamińska
Dziennik Teatralny Kraków
20 stycznia 2012

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Miłość do trzech pomar...
Zbigniew Głowacki