Pocztówka z przeszłości

"Król Pasterzy" - reż. Mateusz Tracz - Opera Krakowska w Krakowie

Premiera "Króla pasterzy" Oskara Kolberga odbędzie się w Operze Krakowskiej 3 czerwca - w rocznicę śmierci wybitnego polskiego etnografa. Sztukę będzie można zobaczyć pierwszy raz od ponad 150 lat.

Przed pokazem nastąpi uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego nagrobka Kolberga na Cmentarzu Rakowickim - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej producent "Króla pasterzy" Maciej Michałkowski.

Ponad 150 lat temu operę, którą Kolberg skomponował do słów poety Teofila Lenartowicza, wystawiał Teatr Wielki w Warszawie. Zbierała wówczas pozytywne opinie, choć krytykom nie podobała się jednak rozbudowana partia orkiestry.

Operę Kolberga w Krakowie wystawi 23-osobowa orkiestra, 12-osobowy chór i pięciu solistów. - Ta opera z pewnością jest jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce w trwającym Roku Oskara Kolberga. "Króla pasterzy" nie można było jak dotąd usłyszeć w Krakowie, a przecież było to miasto bliskie Kolbergowi, gdyż tutaj przez większość czasu działał i tworzył. Tu jest również pochowany - powiedział kierownik muzyczny "Króla pasterzy" i dyrygent Zygmunt Magiera.

Zauważył, że Kolberg znany jest głównie jako etnograf, a niewiele osób kojarzy go z kompozycjami muzycznymi. - Tym bardziej się cieszę z realizacji "Króla pasterzy". Sam Stanisław Moniuszko, największy polski kompozytor operowy, pozytywnie ocenił ten utwór i własnoręcznie na rękopisie partytury napisał "polecam do wykonania" - podkreślił.

Reżyser opery Mateusz Tracz określił jednoaktowy spektakl "niezwykłą pocztówką z przeszłości", dzięki której można zobaczyć rzadko praktykowany zwyczaj kujawski wybierania króla pasterzy. - Starałem się tak przygotować inscenizację, by skłonić widzów do rozmyślań nad istotą człowieczeństwa, nad uczuciami, wiarą w miłość, w świat magii - mówił reżyser.

Wśród organizatorów opery są Krakowski Chór Kameralny, Instytut Muzyki i Tańca, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Kraków.

Rok 2014, w którym przypada 200. rocznica urodzin etnografa, Sejm RP ogłosił Rokiem Oskara Kolberga.

Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 r. w Przysusze (k. Radomia). Kształcił się w Liceum Warszawskim, pobierał też lekcje gry na fortepianie i kompozycji m.in. u Józefa Elsnera i Ignacego F. Dobrzyńskiego. Szczególny wpływ na zainteresowania muzyczne Kolberga wywarła też młodzieńcza znajomość z Chopinem. Pierwszą wyprawę badawczą na Mazowsze Kolberg odbył w 1839 r. Rozpoczął pracę nad dokumentacją folkloru muzycznego, m.in. uzupełniając wcześniej wydane zbiory pieśni ludowych o zapis melodii.

Badacz jako pierwszy zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej - muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Jednym z jego osiągnięć było zebranie ok. 10 tys. rodzimych melodii ludowych. Wyniki swoich badań zaprezentował w 33 tomach dzieła pt. "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce".

W Warszawie Kolbergowi trudno było uzyskać fundusze na prace badawcze. W 1871 r. przeprowadził się do Krakowa, gdzie zmarł 3 czerwca 1890 r.

(-)
(PAP)
27 maja 2014

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia