Podsumowanie i plany

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

„Teatr, który się wtrąca" – cztery lata temu ten cytat zaczerpnięty z tekstu Zygmunta Hübnera stał się mottem i ideą przyświecającą wszystkim działaniom Teatru Powszechnego w Warszawie. Od czterech sezonów tworzymy na warszawskiej Pradze miejsce, w którym nie tylko powstają spektakle teatralne, ale też tworzy się realna przestrzeń debaty publicznej i oparte na demokratycznych zasadach społeczeństwo obywatelskie. Patrzymy na Teatr Powszechny przede wszystkim jako na instytucję publiczną i wciąż na nowo zadajemy sobie i widzom pytania o jej współczesną misję i obowiązki wobec społeczności.

Program

Nie traktujemy naszego repertuaru tylko jako zbioru tytułów, a naszego miejsca pracy jako domu produkcyjnego dla kolejnych reżyserów. Zamiast tego we wszystkich naszych działaniach artystycznych i społecznych mówimy o ważnych, a czasami również niewygodnych tematach takich, jak kryzys uchodźczy, odradzające się tendencje faszystowskie, pedofilia w Kościele, rozliczenie transformacji ustrojowej, krytyka kapitalizmu, kondycja sztuki krytycznej, nowe oblicza polskiej klasy średniej, ekologia czy feminizm. Podejmowaliśmy te tematy we wszystkich naszych spektaklach i będziemy je rozwijać w kolejnych.

Instytucja
Teatr jest dla nas przestrzenią, w której może dochodzić do uwidocznienia i przepracowania skrywanych konfliktów społecznych. Miejscem, w którym mogą twórczo spierać się sprzeczne postawy i poglądy, przez co ukazywany jest realny stan naszego społeczeństwa. Teatr jest w końcu miejscem tworzenia się wspólnoty – nie tej wyobrażonej, homogenicznej i zgodnej, ale wspólnoty niezależnych i kreatywnych jednostek, budowanej poprzez partycypację, tolerancję i empatię. Wspólnotowość tworzymy też na poziomie samej instytucji; staramy się odejść od sztywnych, hierarchicznych struktur na rzecz demokratyzacji stosunków pracy i upodmiotowienia pracowników.

Wyjść z czarnego pudełka
Nowoczesna instytucja nie może funkcjonować w oderwaniu od środowiska, w którym działa. Przestrzeń miasta jest dzisiaj często poddawana logice kapitalizmu nastawionej na eksploatację i wyzysk. Chcemy więc szukać nowych – opartych na odpowiedzialności i innowacji – sposobów myślenia o niej. Cykliczne projekty takie, jak Forum Przyszłości Kultury, Festiwal Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe, Ogród Powszechny, udział Teatru w programie rewitalizacji Pragi i stała współpraca z Fundacją Strefa WolnoSłowa, mają ca celu budowanie długofalowych relacji z lokalną społecznością, aktywistami miejskimi i organizacjami pozarządowymi.

Koalicje
Kiedy w życiu publicznym nacjonalizm, szowinizm i populizm rosną w siłę, obowiązkiem instytucji kultury jest przedstawienie alternatywnej drogi rozwoju. Dlatego w naszej działalności stawiamy na współpracę międzynarodową (jak np. przy międzynarodowym projekcie „Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe") i budowanie szerokich koalicji społecznych. Stale współpracujemy zarówno z zagranicznym instytucjami, jak i mniejszymi, lokalnymi grupami aktywistów. Za nasz obowiązek uważamy też wspieranie obywatelskich ruchów protestu i osób działających na rzecz demokracji.

Sezon 2018/2019
Nowy sezon artystyczny rozpoczniemy premierą „Gniewu" w reżyserii Małgorzaty Wdowik (21 września) i „Nietoty" (6 października). Ta druga premiera będzie początkiem jeszcze bliższej współpracy Teatru Powszechnego z reżyserem Krzysztofem Garbaczewskim. W przestrzeni do tej pory zajmowanej przez Mózg Powszechny powstanie kierowane przez niego laboratorium projektów multimedialnych i nowych technologii prowadzące poszukiwania na styku teatru i mediów.

W listopadzie odbędzie się premiera „Jak ocalić świat na małej scenie?" w reż. Pawła Łysaka, gdzie historie ojca reżysera, a także ojców z Ukrainy i Senegalu, staną się pretekstem do opowieści o katastrofie ekologicznej. Na grudzień planowana jest premiera „Bachantek" Eurypidesa w reż. Mai Kleczewskiej ze scenografią Jonasa Staala, holenderskiego artysty wizualnego, badającego zależności pomiędzy sztuką i realną polityką. Elementem spektaklu będą działania realizowane w przestrzeni publicznej.

Obie te premiery będą ściśle połączone z Forum Przyszłości Kultury, odbywającym się w dniach 8-9 grudnia, którego głównym tematem będzie feminizacja polityki, kultury i związane z tym kwestie instytucjonalne.
W ramach Forum prace w Powszechnym rozpocznie troje badaczy (Agata Adamiecka, Igor Stokfiszewski i Marta Keil), którzy tworzyć będą porozumienie między pracownikami i dyrekcją Teatru dotyczące systemowych zmian organizacji i stosunków pracy.

W drugiej części sezonu zaprosimy Państwa na spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka, „Mein Kampf", w którym twórcy podejmą badania nad historycznym i współczesnym faszyzmem. Prace nad nowym przedstawieniem – „Capri – Wyspa uciekinierów" – opartym, między innymi na powieści „Kaputt" Curzio Malaparte, rozpocznie Krystian Lupa. Według zapowiedzi reżysera: „Uciekamy przed monstrum Europy. Przed państwem, przed religią, przed dyktaturą, przed demokracją, przed Potworem Homo Christianis, przed wojną...".

Odbędą się też kolejne odsłony naszych stałych projektów – Festiwalu Miasto Szczęśliwe i Atlas of Transitions. Będziemy kontynuować współpracę z Fundacją Strefa WolnoSłowa, która rozwija w Powszechnym ambitny program społeczny i edukacyjny, składający się z licznych warsztatów, wykładów, przedstawień, szkoleń i spotkań. W nadchodzących latach będziemy dalej „wtrącać się" – otwierać nasz budynek na cenne inicjatywy obywatelskie, działać lokalnie i międzynarodowo, wspierać ruchy demokratyczne i dialog międzykulturowy; sprzeciwiać się ksenofobii, budować kulturową opozycję wobec faszyzacji życia publicznego i neoliberalnego myślenia o sztuce. Będziemy tworzyć nowoczesną i demokratyczną instytucję kultury, podmiotowo traktującą swoich pracowników i odbiorców, tworzącą koalicje z ruchami społecznymi. Miejsce, w którym tworzy się wizje przyszłości.

Zapraszamy Państwa – naszych widzów – do aktywnego udziału we wszystkich naszych przedsięwzięciach.

Zespół Teatru Powszechnego w Warszawie

(-)
Materiał Teatru
15 września 2018

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Malta Festival Poznań ...
Michał Merczyński
Dziś ogłaszamy kolejne wydarzenia, kt...