Podsumowanie sezonu artystycznego 2018/2019

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Mijający sezon artystyczny we Wrocławskim Teatrze Pantomimy skupiony był wokół obchodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego - założyciela wrocławskiej pantomimy, mima, reżysera, choreografa, jednej z najwybitniejszych postaci teatru XX wieku.

Koncepcja programowa obchodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego odnosi się do najważniejszych wydarzeń w jego życiu artystycznym. Nawiązując do początków twórczości Tomaszewskiego i poszukiwań własnego języka scenicznej ekspresji został ogłoszony Konkurs na debiut reżyserski w pantomimie. Laureat konkursu, Tomasz Szczepanek, zrealizował premierę „Medei" (22. marca 2019). Debiut w pantomimie to również okazja do porozmawiania o tym, czym dla młodych twórców jest zetknięcie się z tą konwencją. Z debiutującymi u nas reżyserami Martyną Majewską (laureatka 1. edycji Konkursu na debiut) i Tomaszem Szczepankiem rozmawialiśmy o przyszłości pantomimy, jej atrakcyjności dla reżyserów i możliwościach budowania narracji teatralnej za pomocą pantomimy i ruchu.

Drugą premierą w tym sezonie była instalacja performatywna „Kontr-akt" przygotowana we współpracy z IP Group i Centrum Sztuki WRO. Punktem wyjścia do tego eksperymentu stały się metody pracy Tomaszewskiego, jego koncepcja teatru, a przede wszystkim pamięć o nim i wspomnienia zachowane przez aktorów z nim pracujących i współtworzących wrocławską pantomimę. To doświadczenie spotkało się z audiowizualnymi poszukiwaniami IP Group. Premiera odbyła się 16. maja 2019 w ramach 18. Biennale Sztuki Nowych Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI I HUMAN ASPECT.

Wrocławski Teatr Pantomimy prezentował swoje przedstawienia nie tylko we Wrocławiu, ale także podczas festiwali, wyjazdów gościnnych, programów dotacyjnych wspierających prezentacje przedstawień w miastach bez stałych zespołów teatralnych.

W ramach 19. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie WTP zagrał „Café Panique" w reżyserii Joanny Gerigk. 100. rocznica urodzin Henryka Tomaszewskiego była również okazją do zorganizowania razem z Warszawskim Centrum Pantomimy wieczoru poświęconego Tomaszewskiego. Publiczność warszawskiego festiwalu miała więc okazję zobaczyć archiwalne przedstawienie „Rycerze króla Artura" z 1981 r. Projekcji towarzyszyła rozmowa z udziałem dyrektora WTP Zbigniewa Szymczyka.

Przedstawienie „Pustka. Pustynia. Nic." w reżyserii Leszka Bzdyla prezentowane było w ramach programu Teatr Polska. Wariacje na podstawie „Dzienników" Gombrowicza zagraliśmy w siedmiu miastach: Nysie, Brzegu Dolnym, Nowej Soli, Kłodzku, Radomsku, Krotoszynie, Żarach,. Przedstawieniom towarzyszyły również warsztaty teatralne prowadzone przez zespół aktorski.
„Gdzie jest miłość?" w reżyserii Agnieszki Kulińskiej gościnnie grana była w Kluczborku. Dwukrotnej prezentacji przedstawienia towarzyszyły warsztaty teatralne.

Od stycznia tego roku wszyscy, którzy obserwują nas w mediach społecznościowych, mogli śledzić działania w ramach akcji „Let's talk" i „Pantomima krok po kroku".

W każdą niedzielę przypominaliśmy archiwalne rozmowy z Henrykiem Tomaszewskim, przybliżając jego spojrzenie na teatr, pantomimę, sztukę.

Z kolei „Pantomima krok po kroku" to comiesięczna premiera odcinka filmu instruktażowo-edukacyjnego z prezentacją podstawowych elementów techniki pantomimy. Do tej pory opublikowane zostały odcinki: „Ścianka", „Krok profilowy", „Identyfikacja z przedmiotem", „Krok en face", „Linka", „Identyfikacja z przestrzenią", „Tok", „Kontrapunkt".

Mijający sezon był również czasem opowiadana o teatrze i Henryku Tomaszewskim za granicą. Podczas 2. Światowej Konferencji Pantomimy w Belgradzie (Serbia) WTP został dwukrotnie nagrodzony. Nagroda specjalna trafiła do nas za „ponad sześć dekad innowacyjnego i rewolucyjnego podejścia do sztuki pantomimy" oraz za „rozwój i promocję sztuki pantomimy na całym świecie". Światowa Organizacja Pantomimy zaprosiła wrocławską pantomimę do przeprowadzenia warsztatów i wykładów o Henryku Tomaszewskim i jego teatrze oraz o nowych technologiach w pantomimie.

Rozmowa o Tomaszewskim i jego twórczości odbyła się również w „Pociągu do kultury"/„Kulturzug" jadącym z Berlina do Wrocławia. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć, które przedstawiały zarówno sceniczne kreacje Henryka Tomaszewskiego, jak i prywatne kadry.

Ważnym elementem naszej działalności jest edukacja teatralna. W sezonie 2018/2019 przeprowadziliśmy łącznie 132 warsztaty. Nasz flagowy projekt to niezmiennie „Akcja: EDUKACJA 3.0" oraz „Szkoła w mieście". Od września ubiegłego roku zrealizowaliśmy warsztaty w ramach Grupy Otwartej, Grupy Junior, Warsztaty mistrzowskie z udziałem Jana Peszka, Warsztaty dla nauczycieli. W tym sezonie artystycznym działania w ramach Grupy Junior rozszerzone zostały o wspólne działania edukacyjne z Centrum Sztuki WRO. Warsztaty pt. „Poruszony Widok" odbyły się dwukrotnie, w tym w ramach 18. Biennale Sztuki Nowych Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI I HUMAN ASPECT.

Ponadto byliśmy współorganizatorem spaceru teatralnego „Śladami Henryka Tomaszewskiego - życie zawodowe", wzięliśmy również udział w obchodach Dnia Teatru Publicznego, Wampiriadzie oraz dwóch Forach Kultury Wrocław-Berlin.

W sezonie 2018/2018 odbyło się łącznie 170 działań edukacyjnych i okołoteatralnych, w których wzięło udział 25815 osób.

Wrocławski Teatr Pantomimy zagrał 67 przedstawień we Wrocławiu, w tym 9 poza siedzibą. Nasze przedstawienia zobaczyło 4689 widzów, frekwencja wyniosła 69%.

To jeszcze nie koniec. Przed nami prezentacja przedstawienia „Historia brzydoty" w reżyserii i choreografii Anny Piotrowskiej na Fringe Festival Be'er Sheva w Izraelu oraz prezentacja przedstawienia „Poławiacze papieru" w reżyserii Zbigniewa Szymczyka na Leonid Yengibaryan International Mime Festival w Armenii.

We Wrocławiu, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty odbędzie się prezentacja przedstawienia „Rycerze króla Artura" w reżyserii Henryka Tomaszewskiego, 12 pokazów instalacji performatywnej „Kontr-akt" oraz warsztaty „Pantomima porusza".

cy urodzin Henryka Tomaszewskiego odnosi się do najważniejszych wydarzeń w jego życiu artystycznym. Nawiązując do początków twórczości Tomaszewskiego i poszukiwań własnego języka scenicznej ekspresji został ogłoszony Konkurs na debiut reżyserski w pantomimie. Laureat konkursu, Tomasz Szczepanek, zrealizował premierę „Medei" (22. marca 2019). Debiut w pantomimie to również okazja do porozmawiania o tym, czym dla młodych twórców jest zetknięcie się z tą konwencją. Z debiutującymi u nas reżyserami Martyną Majewską (laureatka 1. edycji Konkursu na debiut) i Tomaszem Szczepankiem rozmawialiśmy o przyszłości pantomimy, jej atrakcyjności dla reżyserów i możliwościach budowania narracji teatralnej za pomocą pantomimy i ruchu.

Drugą premierą w tym sezonie była instalacja performatywna „Kontr-akt" przygotowana we współpracy z IP Group i Centrum Sztuki WRO. Punktem wyjścia do tego eksperymentu stały się metody pracy Tomaszewskiego, jego koncepcja teatru, a przede wszystkim pamięć o nim i wspomnienia zachowane przez aktorów z nim pracujących i współtworzących wrocławską pantomimę. To doświadczenie spotkało się z audiowizualnymi poszukiwaniami IP Group. Premiera odbyła się 16. maja 2019 w ramach 18. Biennale Sztuki Nowych Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI I HUMAN ASPECT.

Wrocławski Teatr Pantomimy prezentował swoje przedstawienia nie tylko we Wrocławiu, ale także podczas festiwali, wyjazdów gościnnych, programów dotacyjnych wspierających prezentacje przedstawień w miastach bez stałych zespołów teatralnych.

W ramach 19. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie WTP zagrał „Café Panique" w reżyserii Joanny Gerigk. 100. rocznica urodzin Henryka Tomaszewskiego była również okazją do zorganizowania razem z Warszawskim Centrum Pantomimy wieczoru poświęconego Tomaszewskiego. Publiczność warszawskiego festiwalu miała więc okazję zobaczyć archiwalne przedstawienie „Rycerze króla Artura" z 1981 r. Projekcji towarzyszyła rozmowa z udziałem dyrektora WTP Zbigniewa Szymczyka.

Przedstawienie „Pustka. Pustynia. Nic." w reżyserii Leszka Bzdyla prezentowane było w ramach programu Teatr Polska. Wariacje na podstawie „Dzienników" Gombrowicza zagraliśmy w siedmiu miastach: Nysie, Brzegu Dolnym, Nowej Soli, Kłodzku, Radomsku, Krotoszynie, Żarach,. Przedstawieniom towarzyszyły również warsztaty teatralne prowadzone przez zespół aktorski.

„Gdzie jest miłość?" w reżyserii Agnieszki Kulińskiej gościnnie grana była w Kluczborku. Dwukrotnej prezentacji przedstawienia towarzyszyły warsztaty teatralne.

Od stycznia tego roku wszyscy, którzy obserwują nas w mediach społecznościowych, mogli śledzić działania w ramach akcji „Let's talk" i „Pantomima krok po kroku".

W każdą niedzielę przypominaliśmy archiwalne rozmowy z Henrykiem Tomaszewskim, przybliżając jego spojrzenie na teatr, pantomimę, sztukę.

Z kolei „Pantomima krok po kroku" to comiesięczna premiera odcinka filmu instruktażowo-edukacyjnego z prezentacją podstawowych elementów techniki pantomimy. Do tej pory opublikowane zostały odcinki: „Ścianka", „Krok profilowy", „Identyfikacja z przedmiotem", „Krok en face", „Linka", „Identyfikacja z przestrzenią", „Tok", „Kontrapunkt".

Mijający sezon był również czasem opowiadana o teatrze i Henryku Tomaszewskim za granicą. Podczas 2. Światowej Konferencji Pantomimy w Belgradzie (Serbia) WTP został dwukrotnie nagrodzony. Nagroda specjalna trafiła do nas za „ponad sześć dekad innowacyjnego i rewolucyjnego podejścia do sztuki pantomimy" oraz za „rozwój i promocję sztuki pantomimy na całym świecie". Światowa Organizacja Pantomimy zaprosiła wrocławską pantomimę do przeprowadzenia warsztatów i wykładów o Henryku Tomaszewskim i jego teatrze oraz o nowych technologiach w pantomimie.

Rozmowa o Tomaszewskim i jego twórczości odbyła się również w „Pociągu do kultury"/„Kulturzug" jadącym z Berlina do Wrocławia. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć, które przedstawiały zarówno sceniczne kreacje Henryka Tomaszewskiego, jak i prywatne kadry.

Ważnym elementem naszej działalności jest edukacja teatralna. W sezonie 2018/2019 przeprowadziliśmy łącznie 132 warsztaty. Nasz flagowy projekt to niezmiennie „Akcja: EDUKACJA 3.0" oraz „Szkoła w mieście". Od września ubiegłego roku zrealizowaliśmy warsztaty w ramach Grupy Otwartej, Grupy Junior, Warsztaty mistrzowskie z udziałem Jana Peszka, Warsztaty dla nauczycieli. W tym sezonie artystycznym działania w ramach Grupy Junior rozszerzone zostały o wspólne działania edukacyjne z Centrum Sztuki WRO. Warsztaty pt. „Poruszony Widok" odbyły się dwukrotnie, w tym w ramach 18. Biennale Sztuki Nowych Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI I HUMAN ASPECT.

Ponadto byliśmy współorganizatorem spaceru teatralnego „Śladami Henryka Tomaszewskiego - życie zawodowe", wzięliśmy również udział w obchodach Dnia Teatru Publicznego, Wampiriadzie oraz dwóch Forach Kultury Wrocław-Berlin.

W sezonie 2018/2018 odbyło się łącznie 170 działań edukacyjnych i okołoteatralnych, w których wzięło udział 25815 osób.

Wrocławski Teatr Pantomimy zagrał 67 przedstawień we Wrocławiu, w tym 9 poza siedzibą. Nasze przedstawienia zobaczyło 4689 widzów, frekwencja wyniosła 69%.

To jeszcze nie koniec. Przed nami prezentacja przedstawienia „Historia brzydoty" w reżyserii i choreografii Anny Piotrowskiej na Fringe Festival Be'er Sheva w Izraelu oraz prezentacja przedstawienia „Poławiacze papieru" w reżyserii Zbigniewa Szymczyka na Leonid Yengibaryan International Mime Festival w Armenii.

We Wrocławiu, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty odbędzie się prezentacja przedstawienia „Rycerze króla Artura" w reżyserii Henryka Tomaszewskiego, 12 pokazów instalacji performatywnej „Kontr-akt" oraz warsztaty „Pantomima porusza".

(-)
Materiał Teatru
4 lipca 2019

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...