Poeta w jego własnym otoczeniu

"Eurypides i jego wiek" - aut. Gilbert Murray - Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Musimy oglądać poetę w jego własnym otoczeniu. Każdy człowiek mający wyraźną osobowość może być postrzegany jako wypadkowa dwu sił.

Po pierwsze jest dzieckiem określonego wieku, społeczności, konwencji, tego, co możemy nazwać tradycją. I, po drugie, w takim czy innym stopniu tej tradycji się przeciwstawia. Najlepsza tradycja czyni najlepszych rebeliantów. Eurypides jest dzieckiem tradycji silnej i wspaniałej i jest, razem z Platonem, najzagorzalszym wobec niej buntownikiem.

Spis treści
Humphrey D.F. Kitto, Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Eurypides i jego wiek
Rozdział I. Wprowadzający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział II. Źródła do żywota Eurypidesa –
Wspomnienia o nim w wieku czwartym –
Młodość i otoczenie – Ateny po wojnach
perskich – Wielcy sofiści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rozdział III. Czym jest tragedia grecka? –
Wczesne sztuki Eurypidesa do roku 438:
Alkestis i Telefos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rozdział IV. Początek wojny – Sztuki okresu
dojrzałości od Medei do Heraklesa . . . . . . . . . . . . . . 75
Rozdział V. Pełnia wyrazu – Gorycz wojny –
Alkibiades i demagogowie – Ijon – Trojanki . . . . . 97

(-)
Materiał Wydawnictwa
1 sierpnia 2018

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia