Pokaz pracy Zdzisława Kuźniara

w Instytucie Grotowskiego

7 i 8 października w Sali Teatru Laboratorium pokaz pracy Zdzisława Kuźniara, aktora teatralnego i filmowego.

Jak człowiek nadwrażliwy ma znaleźć swoje miejsce w okrutnym i bezlitosnym świecie? Feuerbach to strumień ognia.

Olbrzymia siła, która zdolna jest do stworzenia, ale jednocześnie może być źródłem zniszczenia.

Aktor Feuerbach - człowiek, który za bezwarunkową miłość do teatru zapłacił destrukcją osobowości.

Nie uznaje kompromisów.

Dąży do wyżyn sztuki, do pierwotnej i ostatecznej czystości umysłu.

Na początku było słowo... To stan łaski, a jeśli raz się go osiągnęło nie można o tym zapomnieć.

Twarda rzeczywistość nie będzie już taka sama. Wracając do niej, nie można liczyć na zrozumienie ze strony ludzi, którym marzenia są obce.

Feuerbach. Bosko-diabelski strumień ognia.

Godność i wrażliwość to jego siła.

Czy wystarczy, aby człowiek mógł znieść każde upokorzenie?...

Maria Ekert

 

Ja, Feuerbach

Pokaz pracy Zdzisława Kuźniara

7-8 października 19:00

Sala Teatru Laboratorium

Wstęp wolny

Czas trwania: 60'

Na podstawie dramatu Tankreda Dorsta w przekładzie Jacka St. Burasa

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
28 września 2013

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...