Ponad pół wieku razem

60-lecie Teatru Lalek w Olsztynie

W sezonie artystycznym 2013/2014 Olsztyński Teatr Lalek obchodzi jubileusz 60-lecia. W programie m.in. wystawa plakatu teatralnego i konkurs plastyczny.

Z tej okazji zapraszamy Państwa na wystawę plakatu teatralnego, która ukazuje zmieniające się trendy i stylistykę w okresie od 1958 do 2014 roku. Twórcami zaprezentowanych prac są między innymi: Mieczysław Antuszewicz, Jan Młodożeniec, Andrzej Łabiniec, Adam Kilian, czy Joanna Milewicz.

Zapraszamy także na ekspozycję lalek teatralnych i dalszą część wystawy plakatu, znajdujące na I piętrze.

W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta emitowany jest spot dotyczący 60-lecia Teatru.

Galeria plakatu otwarta będzie od 1 lipca do 31 sierpnia, a następnie przeniesiona do siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Wakacyjny Konkurs Plastyczny

Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym: "Najciekawsza przygoda z bajki Zielony Wędrowiec Liliany Bardijewskiej. Organizatorami konkursu są Olsztyński Teatr Lalek i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły w regulaminie.

Wakacyjny Konkurs Plastyczny
Najciekawsza przygoda z bajki "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej

Przedmiot konkursu:
1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej bajką "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej.
2.Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu i muszą być wolne od wad prawnych. Prace konkursowe nie mogą być pracami zbiorowymi.

Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 4-12 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest, dostarczenie do wymienionych poniżej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, prac konkursowych spełniających warunki formalne regulaminu. Prace powinny być zapakowane i podpisane na odwrocie. Dane (imię lub pseudonim, wiek, tel. kontaktowy uczestnika lub opiekuna).
3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
4.. Wraz z pracą należy złożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie. Koperta powinna być opatrzona tym samym imieniem lub pseudonimem co praca konkursowa i zawierać dokładne dane teleadresowe uczestnika.

Wymagania dotyczące zakresu i formy prac konkursowych:
1. Prace konkursowe należy wykonać w formacie A3 w pionie.
2 .Pracę konkursową należy wykonać techniką malarską np. farbą akrylową, temperą, bądź pastelami.

Termin składania prac:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do wybranej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w terminie do 31 sierpnia 2014 r.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań regulaminu lub otrzymane po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 1, nie będą podlegały ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Powołana przez Olsztyński Teatr Lalek komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wybierze 20, które będą zaprezentowane we foyer teatru, a z pośród nich jedną zwycięską pracę, która zostanie wykorzystana w całości lub części do wykonania plakatu premierowego spektaklu Olsztyńskiego Teatru Lalek - "Zielony Wędrowiec"(Premiera 27.09.2014).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą twórców na publikację prac oraz zgodą zwycięzcy na wykorzystanie jego projektu do wykonania plakatu premierowego OTL. Wybrany projekt staje się własnością Olsztyńskiego Teatru Lalek.
3. Zwycięzcę konkursu oraz nazwiska autorów wyróżnionych prac ogłosimy do 5 września 2014 r. na stronach internetowych organizatorów konkursu: www.teatrlalek.olsztyn.pl, www.mbp.olsztyn.pl.

Nagrody:

Laureat nagrody głównej konkursu otrzyma podwójne zaproszenie na premierę spektaklu "Zielony Wędrowiec" w Olsztyńskim Teatrze Lalek 27 września 2014 r., a tuż przed premierowym spektaklem, podczas uroczystego otwarcia wystawy 20 wyróżnionych prac, otrzyma od Olsztyńskiego Teatru Lalek aparat fotograficzny i voucher na "Rodzinną niedzielę" (2+2) w Zalesie Mazury Active Spa, ufundowany przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesies.c. (Zalesie 12, 11-010 Barczewo, www.zalesiemazury.pl), nagrodę niespodziankę od Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza oraz zestaw upominkowy od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Miejska Biblioteka Publiczna przekaże wszystkim laureatom konkursu (20 wyróżnionym twórcom) zestawy upominków, a Olsztyński Teatr Lalek zaproszenia na wybrany spektakl sezonu 2014/2015.

Inne postanowienia:
1.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
2.Wszelkie koszty związane z uczestnictwem ponosi uczestnik konkursu.
3.Olsztyński Teatr Lalek i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zastrzegają sobie prawo do opublikowania pracy konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy konkursu w mediach oraz na własnych stronach internetowych.

(-)
Materiał Teatru
1 lipca 2014

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia