Poniedziałkowe wykłady o teatrze

Wykład "Performatyka - na co komu ten klucz?" - Centrum Kultury Zamek

W poniedziałek, 21 października o godz. 18 w Centrum Kultury Zamek odbędzie się drugi z cyklu wykładów "Nowej Sceny Teatru". Wykład "Performatyka - na co komu ten klucz?" poprowadzi prof. Dariusz Kosiński.

Po wykładzie odbędzie się spotkanie z Dariuszem Kosińskim wokół jego książki "Teatra Polskie. Rok katastrofy", która używając narzędzi performatyki odnosi się do społecznego, politycznego i medialnego spektaklu trwającego przez rok po katastrofie smoleńskiej. Spotkanie poprowadzi prof. Ewa Guderian-Czaplińska.

W roku 2007, niedługo po ukazaniu się polskiego przekładu książki Richarda Schechnera "Performatyka. Wstęp" w redakcji "Dialogu" odbyła się dyskusja z udziałem Wojciecha Dudzika, Dariusza Kosińskiego, Tomasza Kubikowskiego, Małgorzaty Leyko, Dobrochny Ratajczakowej, której opublikowany zapis nosił tytuł "Klucz do wszystkich zamków. Rozmowa z udziałem" ("Dialog" 2007 nr 7/8, s. 140-150). Odnosił się on do stawianej w czasie rozmowy tezy, że performans i performatyka (spolszczenia zaproponowane przez Tomasza Kubikowskiego w przekładzie książki Schechnera) to pojęcia zbyt ogólne, zbyt "wszystkoistyczne", grożące rozmyciem przedmiotu badań i zalewem prac stosujących je zbyt swobodnie i bez należytej dyscypliny. Sześć lat później widać dość wyraźnie, że obawy te były przesadzone i że żaden zalew performatyczny nie nastąpił. Wprost przeciwnie: zamiast spodziewanych prac otwierających wszystkie drzwi, mamy do czynienia głównie z teoretyczną dyskusją na temat kształtu klucza, materiału, z którego jest zrobiony i tego, kto ma prawo trzymać go w ręku. Czas więc może najwyższy wrócić do konkretu i zapytać: do czego poza akademickimi dyskusjami może nam być potrzebna performatyka. Odwołując się do własnych doświadczeń, związanych nie tylko z książką o przedstawieniach i dramatyzacjach, jakie miały miejsce po katastrofie smoleńskiej, a także do prac studentów i doktorantów z Katedry Performatyki UJ, postaram się wskazać przynajmniej kilka z licznych możliwości wykorzystania performatycznego sposobu myślenia do otwierania drzwi i podejmowania dyskusji o zjawiskach i procesach a nie o słowach i pojęciach.

Dariusz Kosiński, profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Najważniejsze publikacje: "Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku", Kraków 2003; "Sceny z życia dramatu", Kraków 2004, "Dramaturgia praktyczna", Kraków 2005, "Polski teatr przemiany", Wrocław 2007, "Grotowski. Przewodnik", Wrocław 2009, "Teatra polskie. Historie", Warszawa 2010, "Teatra polskie. Rok katastrofy", Warszawa 2012. Od stycznia 2010 dyrektor programowy Instytutu im. J. Grotowskiego we Wrocławiu.

Ewa Guderian-Czaplińska, teatrolog, wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka m.in. "Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939" (2004), członkini Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru.

Poniedziałki, kiedy teatry nie grają przedstawień, będą w Zamku dniem otwartych, bezpłatnych wykładów poświęconych najważniejszym zjawiskom we współczesnym teatrze. Zaproszeni goście, w przystępny sposób przybliżą specyfikę tego, co dzieje się obecnie na polskich i europejskich scenach, zaprezentują twórców, którzy zmieniają oblicze sztuk performatywnych a także pomogą w rozumieniu tego, co coraz częściej odbiega od tradycyjnego wyobrażenia o spektaklu w teatrze dramatycznym.

organizator: Centrum Kultury Zamek

koncepcja programu: Marcin Maćkiewicz

www.zamek.poznan.pl

(-)
Materał Organizatora
19 października 2013

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...