Popularyzujemy spektakle teatralne

Kontrrewolucja Kulturalna

TEATR GROTESKA zaprasza Instytucje Kultury, Organizacje, Społeczności, Szkoły oraz wszystkich Ludzi Kulturalnych do nominowania sztuki teatralnej, adaptacji lub dramatu szczególnie cennego, będącego nośnikiem najwyższych wartości i godnego polecenia.

Prezentując wypowiedź Dyrektora Teatru Groteska, Adolfa Weltschka

https://www.youtube.com/watch?v=--IO3gHGeDo&list=UUFmjVIntVFhcXUgOlsm73Iw

zachęcamy Państwa do nagrywania własnych wypowiedzi w formie audio lub video oraz ich rozpowszechniania w serwisach internetowych, na Waszych profilach w portalach społecznościowych, forach tematycznych...

Stawiając sobie za cel dotarcie do jak największej liczby odbiorców mamy przekonanie, iż w ten sposób przyczynimy się do popularyzacji teatru, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, ludzi kultury oraz tych, którzy dotychczas nie mieli okazji aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej społeczności.

Akcja ma również za zadanie promować idee Kontrrewolucji Kulturalnej,projektu, zapoczątkowanego w sezonie teatralnym 2013/2014, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr Groteska postawił sobie dalekosiężny cel – przywrócenie tradycyjnie rozumianej KULTURZE i związanemu z nią systemowi wartości właściwej pozycji w świadomości społecznej.

Uczyniliśmy to w przekonaniu, że kultura jest fundamentem, bez istnienia którego niemożliwe jest efektywne funkcjonowanie społeczeństwa. Chcemy w tę – być może trudną, ale nie niemożliwą – misję zaangażować jak najwięcej osób.

Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy przy tej wyjątkowej akcji. Poprzez szeroką kampanię społeczną pod hasłem Kontrrewolucja Kulturalna pragniemy przypomnieć i ocalić wartości, których nośnikiem jest KULTURA – jej walory etyczne i estetyczne.

Chcemy społeczeństwu uświadomić, że KULTURA nie jest zbędnym luksusem, ale wyróżnikiem, a wręcz obowiązkiem każdego człowieka cywilizowanego. Mamy przekonanie, że kampania Teatru Groteska znajdzie wielu sojuszników, posiadających świadomość dramatycznych zaniedbań w sferze kultury i zdolnych do skutecznych działań pro kulturowych.

Kontrrewolucja Kulturalna realizowana jest przez liczne akcje o różnorodnym charakterze. Jej odbiorcami są zarówno szkoły i placówki edukacyjne wraz z Pedagogami – jako naturalnymi sojusznikami Teatru w prowadzeniu edukacji kulturalnej – jak również instytucje powiązane z szeroko rozumianą KULTURĄ.

Nie zapominamy przy tym o odbiorcach indywidualnych – wszystkich tych, dla których dobro kultury jest najważniejsze.Nominowanie kolejnych osób – członków rodziny, znajomych, rówieśników – do wypowiedzenia się na temat swojej ulubionej sztuki teatralnej korespondować będzie z organizowanym przez Teatr Groteska w ramach Kontrrewolucji Kulturalnej konkursem pt. „Spektakl dla Gimnazjalisty".

Jego celem jest aktywizacja młodzieży gimnazjalnej w dziedzinie sztuki teatru oraz wyłonienie najciekawszej propozycji spektaklu, którego docelową grupę widzów stanowią właśnie gimnazjaliści.

Prace konkursowe w formie wypowiedzi pisemnej (np. wypracowanie, esej, rozprawka) na temat: „Jaka sztuka teatralna / adaptacja jest dla mnie szczególnie ważna i cenna oraz dlaczego chciałbym ją polecić innym?", którym towarzyszyć mogą ilustracje plastyczne: projekty plakatów, scenografii, kostiumów, itp.należy przesyłać na adres Teatru Groteska zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną w terminie do 30 października 2014 r.

Do Jury konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Teatru Groteska Adolfa Weltschka zaproszeni zostaną Nauczyciele języka polskiego oraz przedmiotów humanistycznych i artystycznych. W Jury zasiądą także: reżyser, aktor, scenograf i teatrolog.

Patronat honorowy nad konkursem „Spektakl dla Gimnazjalisty" objął prof. Jerzy Stuhr.

Projekt Kontrrewolucja Kulturalna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoInformacje i zgłoszenia konkursowe:

SABINA GUZIK
Referent ds. promocji
TEATR GROTESKA
GROTESKA THEATRE
ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
NIP: PL 675-02-00-108
tel. +48 12 633 48 22, w. 235
fax. +48 12 633-99-65
s.guzik@groteska.pl
www.groteska.pl
www.facebook.com/groteskatheatre
www.paradasmokow.pl

(-)
Materiał Teatru
10 października 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia