Portret pełen pasji

"Tuwim dla dorosłych" - reż. J. Satanowski - Teatr Roma w Warszawie

Już 15 stycznia będziemy mogli zobaczyć sztukę "Tuwim dla dorosłych". Poeta dwóch epok, dwudziestolecia międzywojennego i początków PRL-u - wzbudza emocje, jego poezja zaś zbiera pochwały i gromy

Koktajl utworów satyrycznych i lirycznych Juliana Tuwima bawi niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Spektakl obmyślony został jako pełen pasji i dowcipu portret Juliana Tuwima, poety o bardzo wyrazistej postawie wobec życia, ludzkich przywar, obyczajowości, polityki etc.

Postawę tę znakomicie oddaje powyższe hasło - będące zarówno tytułem spektaklu, jak i tytułem wiersza J. Tuwima. Postawa charakterystyczna dla znacznej części jego twórczości, zwłaszcza z okresu 20-lecia międzywojennego.

Był to czas tak mitologizowanej przez poetę młodości, czas Pikadora (którego był współzałożycielem), Qui Pro Quo, Czarnego Kota i innych rozsianych po Warszawie kabaretów, czas Skamandra - grupy poetyckiej założonej przez Tuwima, Słonimskiego, Lechonia, Wierzyńskiego i Iwaszkiewicza, mającej przemożny wpływ na życie artystyczne, ale też obyczajowe i towarzyskie, w 20-leciu.

Tuwim był reprezentantem liberalnej inteligencji warszawskiej, szydził z zacofania, mieszczańskiego kołtuństwa, kultu materialistycznych wartości. Przeszedł ewolucję od krytyki pewnych elementów rzeczywistości politycznej, do całkowitej niezgody na rządy sanacyjnych elit, kiedy w latach trzydziestych zaczęły one niebezpiecznie zbliżać się do ugrupowań o programie antysemickim i faszystowskim.

Spektakl będzie oddawał dystans poety wobec świata i jego dezaprobatę dla powyżej opisanych kwestii poprzez wybór utworów z bardzo różnych Tuwimowskich "szuflad". Będzie przesycony klimatem tak bliskim poecie - witalizmu, radości życia, dowcipu i odrobiny melancholii. Znajdą się w nim (w formie piosenek) zarówno teksty satyryczne, jak i liryczne, twórczość oryginalna, jak i znakomite przekłady, a wszystko to przetykane fragmentami wierszy, prozy, wspomnień, listów itp.

(-)
Dziennik Gazeta Prawna
24 grudnia 2010

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...