Postawa ironistów, prowokatorów i ekscentryków

"Szyszynka" - reż. Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk - Teatr Porywacze Ciał

"Szyszynka" to kolejna odsłona teatralnej przygody Porywaczy Ciał, czyli już 25 autorski projekt Katarzyny Pawłowskiej i Macieja Adamczyka, którego premiera odbędzie się, w ramach tegorocznej Malty, w Republice Sztuki Tłusta Langusta 17 czerwca.

Teatr Porywacze Ciał tworzy spektakle autorskie i bardzo różnorodne - salowe, plenerowe, muzyczne, monodramy, akcje jednorazowe, wystąpienia i działania na styku teatru i sztuki performance - wszystkie one mają wspólną cechę: są wypowiedziami autonomicznymi i totalnymi. W spektaklach twórcy testują różne formy i konwencje, wykorzystują stylistykę wodewilu, kabaretu i happeningu, balansując między bezpośredniością psychodramy a dystansem metafory. Posługują się strategią parodii i pastiszu, używają znaków i symboli kultury współczesnej, zestawiają teksty literackie z wulgaryzmami, arcydzieła z kiczem. Tworząc w swoich przedstawieniach nastrój prowokacji myślowej, językowej i formalnej, tropią "mitologie codzienne", które wytworzyło i wciąż na nowo tworzy współczesne społeczeństwo. Swoimi działaniami dają wyraz istnienia kultury karnawałowej, którą cechuje pluralizm przekonań, stylów życia, form zachowań i zarazem zachwianie uniwersalnych wartości. Pokazują człowieka współczesnego, którego tworzą zdegradowane mity i popęd, człowieka o zachwianej tożsamości. W swoich spektaklach twórcy mierzą się z mitami pop kultury, kpią z nich, przedrzeźniają je, a jednocześnie pokazują jak dalece są przez nie ukształtowani. To współcześni manieryści, którym nieobca jest postawa ironistów, prowokatorów i ekscentryków.

(-)
Materiał Teatru
17 czerwca 2015

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia