Powołano Radę Instytutu Adama Mickiewicza

Na czele stanął prof. Jerzy Buzek.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył w piątek powołania na stanowiska przewodniczącego i członków Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym IAM. Na czele Rady stanął prof. Jerzy Buzek.

Członkami rady są: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Beata Stelmach, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, senator Włodzimierz Cimoszewicz, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźminski i honorowy rektor Collegium Civitas prof. Edmund Wnuk-Lipiński.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa IAM Magdalena Mich, podczas pierwszego posiedzenia Rady przyjęty został Regulamin Rady, oceniono dotychczasową działalność Instytutu Adama Mickiewicza w latach 2008-2012 i zaopiniowano plan działań na lata 2013-2017. Kolejne spotkanie Rady zostało zaplanowane na maj 2013 roku.

Zgodnie ze statutem IAM członków rady powołuje na trzy lata minister kultury na wniosek dyrektora Instytutu. W skład rady wchodzą także przedstawiciele ministrów: kultury oraz spraw zagranicznych.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której zadaniem jest promocja polskiej kultury na świecie i aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej.

W latach 2001-2010 Instytut Adama Mickiewicza zrealizował projekty promocyjne w 26 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach i w Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych projektów IAM zaprezentował ponad 4 tys. wydarzeń kulturalnych, które obejrzało 40 mln widzów na trzech kontynentach.

W 2011 r. IAM zrealizował program kulturalny w związku z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej. Projekt obejmował 10 stolic Brukselę, Paryż, Londyn, Berlin i Madryt a poza Unią Europejską Moskwę, Kijów, Mińsk, Pekin i Tokio.

(-)
(PAP)
5 stycznia 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia