Premiera w Studio

"Ćwiczenia stylistyczne" - reż. Maria Żynel - Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

Teatr Studio zaprasza 11 września na premierę "Ćwiczeń stylistycznych" w reżyserii Marii Żynel.

Błahe zdarzenie między dwoma mężczyznami w autobusie linii S opisane na 100 sposobów. Sprawozdzawczo. Antyfrasycznie. Tęczowo. Niefrasobliwie. Homoteleutycznie. Oficjalnolistownie. Półsłówkowo. Smakowo. Wzrokowo. Rystykalnie.

Stylistyczne próby pozwalają nam usłyszeć opowieść z nieskończonej liczby perspektyw. Raymond Queneau - autor między innymi kultowej powieści Zazie dans le metro - uczynił miasto najważniejszą postacią swoich utworów. Podążając za autorem próbujemy przywołać klimat Paryża lat czterdziestych dwudziestego wieku wraz z jego pięknem, brzydotą, artystycznymi ambicjami i absurdem codziennego życia ulicy.

Koprodukcja z Teatrem Malabar Hotel.

Spektakl realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Spektakl realizowany w ramach Stypendium Młoda Polska przyznanego Marii Żynel.

(-)
Materiał Teatru
10 września 2015

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia