Prezentacja twórczości artystycznej

Prezentacja MURY 2015

Aktorka Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Elżbieta Golińska, zaprasza na multimedialną prezentację MURY 2015. Zobaczymy efekty pracy prowadzonej z osadzonymi Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu w ramach projektów artystyczno-terapeutycznych ( teatr, plastyka ) z lat 2009–2015. Działania te prowadzą wspólnie Elżbieta Golińska i historyk sztuki Marek Tybur.

Prezentacja rozpocznie się we wtorek 20 października o godzinie 19.00 na parkingu obok Zakładu Karnego nr 1 przy ul. Kleczkowskiej 35.

MURY 2015

Multimedialna prezentacja twórczości artystycznej osadzonych jest zwieńczeniem kolejnego etapu programu terapeutyczno-artystycznego, realizowanego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu od 2009 r.

Twórcami teatru są Elżbieta Golińska (aktorka) i Marek Tybur (historyk sztuki). Przez 6 lat zrealizowanych zostało 17 spektakli (m.in. Stacyjka Satie, Biuro listów niedoręczonych, Tańce nasze codzienne, Szymborska, Poławiacze deszczu, Ogród- wyróżnienie na ogólnopolskim przeglądzie teatru więziennego w Poznaniu 2014, Wiatr, Próba Orkiestry, Długi jak życie dzień Józefa K., Z życia ptaków: Łazienna 4, Ślepcy, Stary klaun- 1 nagroda na międzynarodowym przeglądzie sztuki więziennej w Sztumie 2015, Otwórz drzwi snom – 1 nagroda na ogólnopolskim przeglądzie teatru więziennego w Poznaniu 2015), w grupach kobiecej i męskiej (ok. 250 uczestników), prezentowanych w Zakładzie Karnym i poza nim, dla współwięźniów i gości z zewnątrz, a także dla rodzin osadzonych.

Skazani - aktorzy intensywnie pracowali nad sobą i sposobami wyrażania siebie, biorąc udział w warsztatach teatralnych o charakterze terapeutycznym - terapia poprzez teatr. Działanie końcowe, jakim jest zrealizowanie spektaklu, okazuje się atrybutem, który pozwala bardziej zintegrować środowisko ZK z otoczeniem, w świadomości którego istnieje nieprzychylny stereotyp osadzonego.
Głównym celem zajęć plastycznych natomiast jest dokonanie, za pomocą obcowania ze sztukami plastycznymi, zmian w sferze psychologicznej i społecznej osadzonych, poprzez udział w szeregu działań o charakterze artystyczno-profilaktycznym i terapeutycznym, stanowiących istotne wsparcie w procesie resocjalizacji. Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia prowadzą do rozbudzenia potrzeby realizacji własnej osobowości, emocji i postaw w formie dzieł plastycznych, głównie za pomocą metafor i symboli.
Prace były prezentowane na wystawie w galerii Biura festiwalowego IMPART 2016 i w Muzeum – Dom Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.

Walor terapeutyczny przedsięwzięcia został wzbogacony elementami edukacji artystycznej - zajęcia muzyczne, teatralne, pantomimiczne, taneczne, plastyczne, historia sztuki. Prowadzili je profesjonalni artyści – aktorzy, plastycy, muzycy, historycy sztuki.
Beneficjenci programu dzięki wyzwoleniu aktywności twórczej i rozbudzeniu ciekawości poznawczej dokonują samodzielnej pracy, która wpływa na ich samopoznanie i poprawia społeczną adaptację.

(-)
Materiał Teatru
20 października 2015

Książka tygodnia

Cztery Dramaty
Wydawnictwo Ossolineum
Cyprian Norwid

Trailer tygodnia