Prezydentki na Dzień Kobiet

"Prezydentki" - reż. Krystian Lupa - Teatr Polski we Wrocławiu

6 i 7 marca 2010, godz.19:00, Scena na Świebodzkim. Genialne przedstawienie Krystiana Lupy według sztuki skandalizującego "ojca" dzisiejszych brutalistów Wernera Schwaba, której za życia autora nie chciał wystawić żaden austriacki teatr

Opowieść o trzech kobietach, których świat zamyka się między wspomnieniami o przeszłości, dewocją, telewizorem i upokarzającą pracą.

Należą do tej warstwy społecznej, której na co dzień wolimy nie widzieć. Życie wewnętrzne mają nikłe, wspomnienia jałowe, język wulgarny i kaleki, a horyzont myślowy zakreślony drobnomieszczańską rutyną i okrucieństwem. Żyją marzeniami, a utrata kontroli nad iluzją prowadzi je do zbrodni. Intensywne przeżycie teatralne, mocą dorównujące antycznej tragedii.

Znakomite role Bożeny Baranowskiej, Haliny Rasiakówny i Ewy Skibińskiej.

(-)
Materiały Teatru
6 marca 2010

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia