Próba medialna

"Konformista" - reż. Marek Fiedor - Teatr Powszechny w Warszawie

Teatr Powszechny w Warszawie ma przyjemność zaprosić na próbę medialną spektaklu "Konformista" Alberto Moravii w reż. Marka Fiedora we wtorek, 1 marca 2011r. o godz. 13.30

Przedstawienie zostanie zaprezentowane na Scenie 200 Teatru Powszechnego w Warszawie. Organizatorzy spotkają się z dziennikarzami w foyer (główne wejście do Teatru od parkingu przy Al. Zielenieckiej). Proszą również o potwierdzenie przybycia i o informację, czy dziennikarze będą zainteresowani rozmową z twórcami po próbie lub ewentualnie w innym terminie.

I wojnę światową uważano powszechnie za zmaganie ostateczne, a jej rezultat za definitywne zwycięstwo wolności. […] Lecz upłynęło zaledwie kilka lat, a już wyłoniły się nowe systemy, które zaprzeczyły wszystkiemu, co w przekonaniu ludzi osiągnięto w ciągu wiekowych zmagań.

Istotą tych nowych systemów, którym udało się zawładnąć całym społecznym i osobistym życiem człowieka, było podporządkowanie wszystkich ludzi – z wyjątkiem małej garstki – władzy, nad która nie było kontroli.

Z początku wielu pocieszało się myślą, że zwycięstwo systemu autorytarnego zawdzięczać należy szaleństwu nielicznych osobników; szaleństwo to doprowadzi samo w porę do ich upadku. Inni, dufni w siebie, wierzyli, że Włochom czy też Niemcom zabrakło dostatecznie długiego okresu wrastania w demokrację, i dlatego należy spokojnie odczekać do chwili, kiedy osiągną oni polityczną dojrzałość demokracji zachodnich. Jeszcze innym powszechnym złudzeniem, może najniebezpieczniejszym, było przekonanie, że ludzie pokroju Hitlera podstępem tylko i oszustwem zawładnęli ogromnym aparatem państwowym; że oni i ich satelici sprawowali rządy wyłącznie za pomocą siły, a cała ludność była jedynie bezwolnym obiektem zdrady i terroru.

W następnych latach błędność tych wywodów okazała się oczywista. Byliśmy zmuszeni przyznać, że miliony ludzi w Niemczech z tym samym zapałem wyrzekły się wolności, z jakim ich ojcowie o nią walczyli; że zamiast chcieć wolności, szukano ucieczki od niej […] Zrozumieliśmy także, że kryzys demokracji nie jest wyłącznie włoskim ani niemieckim problemem, lecz sprawą, przed którą staje każde państwo nowoczesne. (Erich Fromm "Ucieczka od wolności")

(-)
Materiały Teatru
28 lutego 2011

Książka tygodnia

Słownik miejsc wyobrażonych
Państwowy Instytut Wydawniczy
Alberto Manguel, Gianni Guadalupi

Trailer tygodnia