Próba stworzenia nowego słownika

Wykład i seminarium prof. Shannona Jacksona - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Dzisiaj w Muzeum Sztuki Współczesnej Shannon Jackson poprowadzi zamknięte seminarium "Publiczność, performans i teoria społeczna".

W piątek, 28 marca Shannon Jackson poprowadzi zamknięte seminarium "Publiczność, performans i teoria społeczna".

Seminarium jest kontynuacją wykładu otwartego "Performans i sfera publiczna" i skupia się na przeglądzie głównych myślicieli na polu teorii społecznej w odniesieniu do kluczowych debat w dziedzinie teorii performansu.

Omówione zostaną przyjęte znaczenia i skojarzenia związane z terminami takimi jak wspólnotowość, zaangażowanie, antagonizm, radykalność, wymiar społeczny, sfera publiczna i sektor publiczny. Porzucając wiarę w zastane definicje, podczas seminarium dokonana zostanie próba stworzenia nowego słownika na określenie często sprzecznych celów zaangażowanych społecznie projektów artystycznych po to, by lepiej zrozumieć ich siłę i potencjał.

Na seminarium obowiązują zapisy. Zgłoszenia składające się z bio (max. 300 słów) i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max. 500 słów) prosimy kierować na adres:zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem "unkty styku" w temacie wiadomości.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Emilii Plater 51, Warszawa

(-)
Materiał Organizatora
28 marca 2014

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia