Profesor J. Degler, D. Masłowska, M. Witkowski i M. Szczygieł w kanonie 25-lecia

"25 książek na 25-lecie"

W niedzielę 8 czerwca 2014 roku na w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbył się Piknik Wolności, w czasie którego zostało wyłonione 25 tytułów książek laureatów plebiscytu radiowej Dwójki „25 książek na 25-lecie". Na uroczystość zostali zaproszeni autorzy zwycięskich tytułów. W kanonie 25-lecia na wysokim siódmym miejscu znalazła się książka, niedawno nagrodzonego Nagrodą Edytorską im. Juliusza Żuławskiego polskiego PEN Clubu, profesora Janusza Deglera "Witkacego portret wielokrotny". Na liście znalazły się także: Doroty Masłowskiej – "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną", ks. Józefa Tischnera – "Historia filozofii po góralsku", Mariusza Szczygła - "Gottland" i Michała Witkowskiego – "Lubiewo".

W lutym i w czerwcu radiowa Dwójka prezentowała na swojej antenie sto najważniejszych pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej oraz eseistyki literackiej napisanych w ostatnim ćwierćwieczu, w języku polskim.

Zwycięzca plebiscytu Wiesław Myśliwski w swojej nagrodzonej książce „Traktat o łuskaniu fasoli" powiedział „Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi", jest znakomitym mottem.

Spośród wszystkich prezentowanych książek wyłoniliśmy  - w drodze głosowania słuchaczy - zestaw 25 kanonicznych dla ćwierćwiecza 1989-2014 lektur. Oto wyniki plebiscytu "25 książek na 25-lecie":

1.  Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli
2.  Antoni Libera – Madame
3.  Magdalena Grochowska – Wytrąceni z milczenia
4.  Wojciech Wencel – Oda na dzień św. Cecylii
5.  Paweł Potoroczyn – Ludzka rzecz
6.  Wiesław Myśliwski – Widnokrąg
7.  Janusz Degler – Witkacego portret wielokrotny
8.  Jacek Dukaj – Lód
9.  Stanisław Srokowski – Ukraiński kochanek
10. Tadeusz Różewicz – Matka odchodzi
11. Dorota Masłowska – Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
12. Zbigniew Herbert – Epilog burzy
13. Mariusz Szczygieł – Gottland
14. Janusz Rudnicki – Śmierć czeskiego psa
15. Andrzej Franaszek - Miłosz
16. Ryszard Kapuściński – Podróże z Herodotem
17. Zbigniew Herbert – Elegia na odejście
18. Ryszard Kapuściński – Imperium
19. Jan Paweł II – Tryptyk rzymski
20. Gustaw Herling-Grudziński – Dziennik pisany nocą
21. ks. Józef Tischner – Historia filozofii po góralsku
22. Olga Tokarczuk – Prawiek i inne czasy
23. Wisława Szymborska – Chwila
24. Michał Witkowski – Lubiewo
25. Andrzej Stasiuk - Dukla

Od godz. 15.00 do 20.10 w tym samym miejscu zostało zaprezentowanych pięć słuchowisk Polskiego Radia zrealizowanych według tekstów wyróżnionych autorów: "Wybierz saksofon” Wiesława Myśliwskiego (15.00-15.30), "Madame" Antoniego Libery (15.30-16.20), "Kartoteka rozrzucona” Tadeusza Różewicza (16.20-17.20), "Lala” Jacka Dehnela (17.20-18.20) oraz "Miłość na Krymie” Sławomira Mrożka (18.20-20.10).

Natomiast o godz. 17.00 na scenie przy Nowej Kordegardzie wiersze Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza oraz Zbigniewa Herberta z ich najlepszych tomików wydanych po 1989 roku przeczytają m.in. Dorota Landowska, Halina Skoczyńska, Mariusz Benoit oraz Mariusz Bonaszewski.

Opracowała Agnieszka Kiełbowicz
Dziennik Teatralny
9 czerwca 2014

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia