Program

1. Chorzowskie Ogrody Szekspirowskie

Usłyszymy, my gawiedź bawiąca się głupio w kostiumach i maskach – pląsająca radośnie i ody do radości recytująca. Bawimy się i upajamy szekspirowską frazą.

Program i didaskalia

11.55 Rozpoczęcie Chorzowskich Ogrodów Szekspirowskich
Cyganka Ula ( Ula Kamysz-Zawadzka)
Przestrzeń pomiędzy Sceną główną i Sceną przy wozie

Wszystkie zespoły i goście razem. Cyganka z tamburinem nawołuje, informuje, że już przybyli aktorzy, grajkowie, sztukmistrze i Cyganie. Jest to zapowiedź tego co dziś zobaczą widzowie - spektakle Pana Szekspira, dobrą zabawę przy dźwiękach muzyki. Zachęca, inicjuje klaskanie, tupanie, wiwatowanie. Na znak Cyganki zaczyna się pierwsza prezentacja. / w trakcie działań Cyganki Zespół Canta ustawia się na proscenium/

12.00 Koncert Zespołu Canta z Mysłowic.
Proscenium Sceny głównej

12.10 Uroczyste otwarcie – Dyrektor Tomasz Ignalski
Scena główna

Po koncercie. Dyrektor Tomasz Ignalski (w kryzie) otwiera Ogrody. Informuje o tym, że tu i teraz będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć, może poznać i polubić teatr słowa, gestu, ruchu, pięknych, charakterystycznych dla epoki elementów kostiumów i dekoracji. Mówi o tym, dlaczego postanowiliśmy przyjść z Szekspirem do miasta, do Chorzowa i dlaczego nazwano to wydarzenie OGRODAMI SZEKSPIROWSKIMI. Wymienia miejsca prezentacji (Scena główna, Scena balkon, Scena przy wozie, Scena Teatru Sztuk, Scena przy fontannie, Scena na schodach, Scena przy placu zabaw).Mówi krótko o tym, kto wystąpi na poszczególnych scenach. Zaprasza do uczestnictwa we wszystkich pokazach, życząc dobrej zabawy.
(Zespół Canta nie schodzi z proscenium w trakcie powitania. Zaraz po powitaniu zaczyna grać. Goście rozchodzą się po parku. Na Scenie głównej Gimnazjum z Mroczenia przygotowuje się do występu.)
12.15 Koncert Zespołu Canta z Mysłowic.
Proscenium Sceny głównej
Po koncercie Cyganka Ula uderza w tamburin nawołując, zaprasza na spektakl. Klaszcze, wywołuje aktorów, tupie. Podobnie w trakcie spektaklu klaszcze, reaguje na to, co dzieje się na scenie, przemieszcza się pomiędzy oglądającymi.
12.30 „Poskromienie złośnicy" William Szekspir.
Spektakl w wykonaniu uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu.
Reżyseria: Joanna Gruszka, Elżbieta Ilska.
Scena główna

13.25 KONKURS
Przedstawienie jurorów i ogłoszenie warunków przystąpienia do konkursu
Proscenium Sceny głównej
Cyganka Ula uderzając w tamburin zwołuje wszystkich do proscenium gdzie czekają już dyrektor Jolanta Motyka i jurorzy. Cyganka ucisza tłum. Jolanta Motyka przedstawia jurorów, ogłasza konkurs.

13.35 Sztukmistrze. Stowarzyszenie „Mocni Razem".
Pokazy i warsztaty kuglarstwa dla dużego i małego, min. żonglowanie maczugami, piłeczkami, talerzami, obręczami , żonglowanie chustami, taniec z poikami, zabawy z hula-hop, diabolo.
Prowadzenie: Paweł Czarnik z przyjaciółmi.
Scena przy placu zabaw

Sztukmistrze bawią się już na scenie przy placu zabaw. Cyganka Ula( przed proscenium) zaprasza na pokaz kuglarstwa: Zobaczcie, kuglarze! Bawmy się! Pokazuje w kierunku placu zabaw, gdzie zbierają się kuglarze. Cyganka biegnie w stronę sceny przy placu zabaw, woła : Chodźcie, chodźcie.... ( teksty oddzielnie). Scena przy placu zabaw. Sztukmistrze rozpoczynają pokaz, wciągają do zabawy, uczą. Cyganka żywo i głośno reaguje, uderza w tamburin.

13.45 Koncert Zespołu CANTA z Mysłowic.
Proscenium Sceny głównej

Cyganka przestaje „grać" na tamburinie, to sygnał, że na proscenium Canta ponownie koncertuje. W tym czasie goście, seniorzy, Romowie, licealiści idą pod scenę przy fontannie i do sceny na schodach. Tu zaczynają swój program. Canta gra na proscenium. Przed sceną tancerze ustawiają się do swojego programu.
14.00 Studio MusicaLOWE .Show Taneczne Step Tomasza Micha z Chorzowa.
Taniec z chorągwiami
Przestrzeń przed Sceną główną
Cyganka Ula przemyka wśród tańczących. Próbuje naśladować ich taniec
Cyganka udaje zmęczoną i znów przy dźwiękach tamburinu kieruje gości do sceny przy wozie.
Woła: a tu, co się dzieje, zobaczmy. Rozpoczyna się kolejny spektakl. Jednocześnie na Scenie przy fontannie i na Scenie przy schodach trwają przygotowania do pokazów i zabaw.
14.15 Heksa - śląska wersja „Poskromienia złośnicy" wg Williama Szekspira.
Grupa aktorska "Rechtory na klopsztandze", w skład której wchodzą nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie.
Scena przy wozie
Cyganka Ula z tamburinem zbiera część osób i prowadzi do sceny przy schodach i przy fonatannie. Część gości włącza się do zabawy ze sztukmistrzami.

14.30 Sztukmistrze. Stowarzyszenie „Mocni Razem".
Pokazy i warsztaty kuglarstwa dla dużego i małego, m.in. żonglowanie maczugami, piłeczkami, talerzami, obręczami , żonglowanie chustami, taniec z poikami, zabawy z hula-hop, diabolo.
Prowadzenie: Paweł Czarnik z przyjaciółmi.
Scena przy wozie
14.40 Idea Chorzowskich Ogrodów Szekspirowskich.
Tekst profesora Zbigniewa Kadłubka odczyta Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala.
Scena balkon

Cyganka Ula z tamburinem biegnie do Sceny balkon. Tu: podkład muzyczny z taśmy (Utwór do wybrania) Tomasz Ignalski przedstawiai wita prezydenta, namawiając do założenia kryzy. W ten sposób włącza go do świata zabawy i ogrodów. Prosi, żeby odczytał list Zbigniewa Kadłubka. Pan Szekspir, pewnie by napisał do nas, gdyby żył, a tymczasem ideę Ogrodów Szekspirowskich pięknie wyłożył w swoim liście doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny z Uniwersytetu Śląskiego Zbigniew Kadłubek. Przed odczytaniem listu Tomasz Ignalski zapowiada scenę balkonową, tłumaczy w ten sposób, dlaczego występuje z tego miejsca czyli z balkonu. (Tekst oddzielnie).

14.50 „Scena balkonowa" ze spektaklu „Romeo i Julia" Williama Szekspira
w inscenizacji i reż. Cezarego Domagały
w wykonaniu Zuzanny Zazulin-Janik i Marcina Jajkiewicza
Piosenka „ Dotyk miłości" ( sł. C. Domagała, muz. P. Steczek )
Scena balkon
Scena balkonowa. Ustawienie sceny Cezary Domagała.

Cyganka Ula przy Scenie przy placu zabaw. Tamburinem i nawoływaniem zaprasza widzów na pokaz i warsztaty kuglarstwa. Cyganka zostawia gości i przed końcem pokazu stoi przy proscenium.
15.00 Sztukmistrze. Stowarzyszenie „Mocni Razem".
Pokazy i warsztaty kuglarstwa dla dużego i małego, min. żonglowanie maczugami, piłeczkami, talerzami, obręczami , żonglowanie chustami, taniec z poikami, zabawy z hula-hoop, diabolo.
Prowadzenie: Paweł Czarnik z przyjaciółmi.
Scena przy placu zabaw

Cyganka Ula przed proscenium daje znak grając na tamburinie i zwołuje widzów na nowe wydarzenie.
15.15 Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody Chorzowskie Szekspiry.
Słowo Laureata.
Fragmenty dzieła Williama Szekspira „Jak wam się podoba" czytają członkowie Kapituły:
Poseł na Sejm RP Marek Wójcik,
Poseł na Sejm RP Andrzej Sośnierz,
Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala,
Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych Wiesław Ciężkowski,
Dyrektor Delegatury Bytom Kuratorium Oświaty w Katowicach Bożena Szarama,
Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury Tomasz Ignalski
oraz Goście zgłoszeni do czytania tekstów.
Proscenium Sceny głównej

Zapraszamy wszystkich chętnych do wystąpienia i recytacji. Rejestracja do 25 kwietnia: e-mail:urszula@chck.pl

Sztukmistrze w trakcie recytacji widzów przechodzą na scenę przy placu zabaw. Część gości zostaje przy proscenium. Aktorzy z Teatru Sztuk wchodzą w grupę widzów. Jednocześnie na scenie przy placu zabaw sztukmistrze pokazują swoje sztuczki.

15.30 Sztukmistrze. Stowarzyszenie „Mocni Razem".
Pokazy i warsztaty kuglarstwa dla dużego i małego, m.in. żonglowanie maczugami, piłeczkami, talerzami, obręczami , żonglowanie chustami, taniec z poikami, zabawy z hula-hop, diabolo.
Prowadzenie: Paweł Czarnik z przyjaciółmi.
Scena przy placu zabaw

Cyganka Ula z tamburinem stoi przy scenie Teatru Sztuk. Uderza w tamburino. To znak, ze zaczyna się przedstawienie.
15.40 "Sekrety Szekspira" na podstawie "Snu nocy letniej" Williama Szekspira,
Odcinek 4 Tytania i Oberon.
Teatr Sztuk z Oleśnicy. Scenariusz, reżyseria, kostiumy: Ewelina Ciszewska
Muzyka i wykonanie live: Marcin Krzyżanowski. Koncepcja przestrzeni fotoplastikonu, światła i projekcje Robert Baliński. Grają: Ewelina Ciszewska, Krzysztof Roszko/
Scena Teatru Sztuk

Tancerze stoją w pobliżu sceny Teatru Sztuk. Po spektaklu zaczynają swój program.
16.15 Studio MusicaLOWE Show Taneczne Step Tomasza Micha z Chorzowa.
Przestrzeń przed Sceną główną

Nagle nowa muzyka z balkonu zwraca uwagę widzów.
16.25 „Pokonać strach" piosenka ze spektaklu „Romeo i Julia" Williama Szekspira
w reżyserii i inscenizacji Cezarego Domagały, w wykonaniu Zuzanny Zazulin-Janik
„Pokonać strach" ( sł. Lena Błach, muz. P. steczek )
Scena balkon

Cyganka Ula uderza w tamburin i woła: Konkurs! Konkurs! Zaczyna i prowadzi konkurs.
16.35 Konkurs na projekt i wykonanie dowolnego elementu występującego w
inscenizacjach sztuk Williama Szekspira. Wręczenie nagród.
Prowadzenie Urszula Kamysz- Zawadzka.
Proscenium Sceny głównej

Po konkursie Cyganka Ula zaprasza na piosenkę ze spektaklu Romeo i Julia. Gimnastycy z Zaolzia przygotowują się do występu.

16.55 „ Ty i ja" piosenka ze spektaklu Romeo i Julia Williama Szekspira
w reżyserii i inscenizacji Cezarego Domagały, w wykonaniu Marcina Jajkiewicza
„ Ty i ja" ( sł. C. Domagała, muz. P. Steczek)
Scena balkon

17.00 Zespół gimnastyczno-artystyczny "Gimnaści" MK PZKO.
Przestrzeń przed Sceną główną

Cyganka Ula woła: finał, finał. Tancerze zapraszają i uczą tańca.

17.25 Finał z udziałem uczestników i gości Ogrodów Szekspirowskich.
Warsztaty taneczne: Studio MusicaLOWE Show Taneczne Step Tomasza Micha z Chorzowa.
Przestrzeń przed Sceną główną

17.45 Finał finałów
„ Chcę cię śnić" duet ze spektaklu „Romeo i Julia" Williama Szekspira
w reżyserii i inscenizacji Cezarego Domagały
w wykonaniu Zuzanny Zazulin-Janik i Marcina Jajkiewicza.
„ Chcę cię śnić" ( sł. C. Domagała, muz. P. Steczek)
Scena balkon

(-)
Materiał organizatora
18 kwietnia 2017

Książka tygodnia

Wiersze prawie wszystkie. Tom I
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Agnieszka Osiecka

Trailer tygodnia