Program

14. Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej

Misja Śląskiego Teatru Tańca (ŚTT), czyli wspieranie rozwoju Polskiego Tańca Współczesnego w Polsce i poza jej granicami jest wspomagana przez Międzynarodową Konferencję Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej

Zarówno ŚTT jak i jego międzynarodowi partnerzy koncentrują się na rozwoju tańca współczesnego realizując programy przez cały rok. Programy te, rozwijane i doskonalone w ciągu roku, stają się częścią Konferencji – Festiwalu, sprawiając, że każda kolejna edycja jest niepowtarzalna, a każdy projekt rozwijany dzięki współpracy. Konferencji – Festiwalowi przyświeca wciąż idea prezentacji polskiego środowiska tańca światowym środowiskom tanecznym, rozwoju zdolności tancerzy i  umiejętności przetrwania w świecie ekonomii i kultury. Jest to forum wspierające innowacje i eksperymenty pomiędzy młodymi, a już doświadczonymi tancerzami, otwierające debatę poruszającą kwestie i sprawy mające wpływ na świat tańca i sztuki. Jednocześnie Konferencji – Festiwal kontynuuje tradycję prezentacji osiągnięć narodowych i międzynarodowych środowisk choreograficznych tańca współczesnego, także promocję artystów (taniec i dziedziny pokrewne) i nauczycieli posiadających oryginalne wizje. Z roku na  rok Konferencji – Festiwal rozwija swą programową różnorodność  dostosowując się do rosnących i zmieniających się potrzeb społeczności tańca.

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO I FESTIWAL SZTUKI TANECZNEJ
Od 27 czerwca do 10 lipca 2010 roku Bytom za sprawą Śląskiego Teatru Tańca zamieni się w europejską stolicę tańca. Przeszło 30 zespołów z pięciu kontynentów, 40 nauczycieli tańca, 50 technik tanecznych, 18000 widzów, ponad 1500 uczestników warsztatów tańca współczesnego i innych warsztatów oraz seminarium pod kierunkiem kilkudziesięciu międzynarodowej sławy nauczycieli i wykładowców, wszystko to składa się na XVII Międzynarodową Konferencję Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej.

PREZENATCJE FESTIWALOWE
Na kolejnej XVII już edycji Konferencji – Festiwalu w Bytomiu zaprezentowane zostaną spektakle o rozmaitych formach, utrzymane w wysoce indywidualnej stylistyce twórców oraz takie, które są typowe dla określonego trendu lub koncepcji historycznej. Podczas XVII Konferencji – Festiwalu widzowie będą mogli zobaczyć występy wybitnych, cieszących się międzynarodową sławą tancerzy – choreografów, którzy przyjadą do Bytomia ze wszystkich stron świata od europejskich sąsiadów poczynając: Słowenia, Belgia, Węgry, poprzez Skandynawię, Rosję, kraje azjatyckie – Hongkong, Korea, Singapur, nie zapominając o Kanadzie, USA czy Izraelu. 

Absolutnym odkryciem będą występy skandynawskich grup tańca współczesnego, a więc Karttunen Kollektiv (Finlandia) oraz Samovarteateret (Norwegia). Z Islandii na konferencję przybędzie zespół Iceland Dance Company, który tym razem wystąpi pod batutą dyrektora artystycznego Śląskiego Teatru Tańca – Jacka Łumińskiego. Amerykańską platformę tańca współczesnego reprezentować będą LeeSaar The Company oraz Laura Peterson Company. Mówiąc o gościach specjalnych XVII edycji Konferencji – Festiwalu nie można zapomnieć o formacji Yossi Berg & Oded Graf (twórcy pochodzą z Izraela) czy węgierskiej grupie Tranzdanz (Węgry), która posługuje się unikatowym i indywidualnym językiem tańca, zakorzenionym częściowo w węgierskim tańcu ludowym, a częściowo w innowacyjnych adaptacjach sztuk współczesnych. W ich spektaklach widoczne są również nawiązania do symboli prastarych kultur, do wizji dzisiejszego zglobalizowanego świata, z kolei muzyka grana na żywo posiada istotne znaczenie w tym unikalnym, wręcz wyimaginowanym folklorze. Na jednej ze scen festiwalowych zaprezentowany zostanie spektakl w choreografii Soffii Sigridur, wybitnej choreografki pochodzącej z Islandii, w którym wystąpią tancerze Śląskiego Teatru Tańca. Rosyjską platformę tańca współczesnego reprezentować będzie zespół Natalya Kasparowa Dance Company, trzykrotny laureat Złotej Maski – sławnej rosyjskiej nagrody teatralnej. Godnym plecenia jest również zespół Folkwang Tanzstudio (Niemcy), który może poszczycić się 80-letnią historią niezwykle bogatą w liczne sukcesy. Założony został w 1928 przez Kurt’a Jooss’a, zaś na przestrzeni wielu lat choreografowie tacy jak: Pina Bausch, Susanne  Linke, Reinhild Hoffmann, Urs Dietrich, Mark Sieczkarek, a ostatnio także Henrietta Horn,  odegrali znaczącą rolę w kształtowaniu wizerunku FTS. Miłośników teatru fizycznego zapraszamy na spektakle w wykonaniu Kinesis Dance (Kanada).  Zespół dokonuje eksploracji nad ludzką kondycją w tańcu oraz teatrze fizycznym, tworząc dzieła o wysokim ładunku wizualnym i emocjonalnym, które są połączeniem tańca, tekstu i multimediów. Podążając nurtem szeroko rozumianej syntezy sztuk nie można przeoczyć występu kanadyjskiego Les Productions Figlio – ich działalność przekracza twórcze granice, a projekty powstają na pograniczu teatru, tańca, muzyki, multimediów, sztuk wizualnych oraz literatury. Wielbicieli sztuki krajów azjatyckich, przede wszystkim tańca, muzyki czy też jogi zainspirują spektakle Erika Kuonga (Macau), Sungsoo Ahn Pick-up Group (Korea), Y – SPACE (Hongkong) czy T.H.E Dance Company (Singapur) – zespołu o unikatowej tożsamości, silnie zakorzenionej w dokonaniach singapurskiej sceny artystycznej. Tych widzów, których interesuje rozwój tańca współczesnego w Polsce, zaciekawi polska platforma tańca, czyli m. in. Polski Teatr Tańca. Wymienione zespoły to tylko część z prezentacji festiwalowych.

SCENY ALTERNATYWNE
Spektakle festiwalowe wystawiane są na scenie głównej, w sali mieszczącej 600 osób oraz na scenach alternatywnych w różnych miejscach poza teatrem, jak np.: muzea, reprezentacyjne place miejskie, obiekty poprzemysłowe – Elektrociepłownia Szombierki, parowozownia, stara cechownia Kopalni Rozbark, która w przyszłości będzie siedzibą Centrum Tańca, jak również w miastach partnerskich Konferencji – Festiwalu. W tym roku w Nowohuckim Centrum Kultury krakowskiej publiczności zaprezentowany zostanie zespół LeeSaar The Company (Izrael / USA).

Podczas ubiegłorocznej edycji ok. 18000 osób obejrzało prezentacje festiwalowe, ponad 1500 osób wzięło udział w warsztatach tańca współczesnego i innych warsztatach oraz seminariach pod kierunkiem kilkudziesięciu międzynarodowej sławy nauczycieli i wykładowców.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
Śląski Teatr Tańca realizując swoje założenia programowe w trakcie każdego sezonu artystycznego angażuje się we współpracę z zagranicznymi instytucjami, o profilu zbliżonym do działalności ŚTT. Efekty kooperacji zaprezentowane zostaną na scenie głównej bądź alternatywnej w trakcie Konferencji – Festiwalu.

Nawiązując kontakt z Samovarteateret z Kirkenes w Norwegii oraz Iceland Dance Company i Association of the Independent Theatres in Iceland z Reykjawiku w Islandii, zrealizowany został projekt artystyczny, oparty na ścisłej współpracy tancerzy, choreografów i nauczycieli tańca/ekspertów – Dance Bridge / Taneczny Most.

Odpowiadając na zaproszenie dyrektora artystycznego zespołu Y – SPACE (Hongkong) Victora Ma Śląski Teatr Tańca w kwietniu 2010 rozpoczął realizację projektu artystycznego RE/evolution, w ramach którego powstał nowy spektakl, a tancerze ŚTT prowadzili miesięczne warsztaty tańca współczesnego dla miłośników tańca w Hongkongu. Projekt jest próbą udzielenia odpowiedzi na postawione przez artystów pytania o sens kultury, historii, tradycji w świecie nieustannego rozwoju techniki.

PREMIERY
Program prezentacji festiwalowych XVII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej jest niezwykle bogaty pod względem premier.

Realizując założenia projektu Dance Bridge / Taneczny Most Śląski Teatr Tańca przygotował premierę swojej najnowszej produkcji w choreografii Soffii Sigridur (Islandia). W spektaklu zatańczy sześciu tancerzy ŚTT – Agnieszka Doberska, Sylwia Hefczyńska – Lewandowska, Anna Piec, Jarosław Karch, Aleksander Kopański oraz Daniel Galaska.

Pozostali tancerze Śląskiego Teatru Tańca – Korina Kordova, Dorota Wacek, Jacek Szwesta oraz Tomasz Graczyk zaprezentują się publiczności XVII Konferencji – Festiwalu w premierowym spektaklu, do którego choreografię stworzyła Bente S. Andersen (Norwegia / Samovarteateret).

Pod batutą Jacka Łumińskiego zatańczą tancerze Iceland Dance Company. Spektakl przygotowany został w Reykjawiku, podczas miesięcznego pobytu Dyrektora ŚTT na Islandii.

Ponadto na scenie alternatywnej – w postindustrialnej przestrzeni Elektrociepłowni Szombierki wystawiony zostanie spektakl premierowy w choreografii Bente S. Andersen (Norwegia) oraz Anny Piotrowskiej (Polska) z udziałem zespołu Samovarteateret (Norwegia), w ramach projektu Dance Bridge / Taneczny Most.

Piątą premierą będzie prezentacja efektów wspólnej pracy (projekt artystyczny RE/evolution) Jacka Łumińskiego oraz Victora Ma (Dyrektora artystycznego, choreografa zespołu Y – SPACE, Hongkong) z tancerzami obydwu zespołów. Światowa premiera odbyła się w maju 2010 roku w Hongkongu. 

Należy również pamiętać o premierach dwóch spektakli przygotowywanych w ramach Laboratorium Choreograficznego Śląskiego Teatru Tańca, do których choreografie tworzy: Sylwia Hefczyńska – Lewandowska Zapętlona oraz Korina Kordova Borderline. Nazywając próby artystycznej ekspresji Laboratorium Choreograficznym kierowaliśmy się głównie chęciami stworzenia przyjaznej formy prezentacji tego, o czym tancerze Śląskiego Teatru Tańca marzą. Laboratorium jest, więc nieformalną częścią struktury organizacyjnej Teatru, która pozwala na ujście nagromadzonym pokładom pomysłów, wyobrażeń o świecie, koncepcji sztuki; daje możliwość pokazania indywidualnych zapatrywań na rolę sztuki w świecie współczesnym poprzez popieranie, kwestionowanie i obalanie poglądów adwersarzy lub poprzez budowanie nowatorskiego stylu. Idea Laboratorium ma wyzwalać twórczą energię i tworzyć ramy do swobodnej samorealizacji.

WIECZÓR MŁODYCH CHOREOGRAFÓW
Realizując założenia programowe Śląskiego Teatru Tańca jeden z wieczorów festiwalowych poświęcony jest młodym choreografom. Możliwość zaprezentowania własnych wyobrażeń o świecie, koncepcji sztuki czy tez indywidualnych zapatrywań na rolę sztuki we współczesności zachęca młodych twórców do udziału w Konferencji – Festiwalu. W tym roku gościć będziemy Dorotę Łęcką (Polska) oraz Roberta Przybył (Polska).

NOWOŚCI – TANECZNY NAMIOT – WARSZTATY NA RYNKU
Śląski Teatr Tańca adaptuje dla potrzeb sztuki przestrzenie postindustrialne – Elektrociepłownia Szombierki, scena w parowozowni. W ten sposób umożliwia się widzom kontakt nie tylko ze sztuką, ale jednocześnie odkrywanie nietypowej architektury Regionu. W tym roku organizatorzy po raz kolejny przygotowali warsztaty taneczne prowadzone na bytomskim Rynku w zaprojektowanym na tę okazję namiocie. W ten sposób każdy przechodzień będzie mógł wziąć udział w zajęciach tanecznych, a Festiwal dosłownie wyjdzie w miasto.

Najprawdopodobniej w trakcie XVII edycji Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej zaadaptowana na potrzeby scen festiwalowych zostanie stara cechownia Kopalni Rozbark, która w przyszłości będzie siedzibą Centrum Tańca.

Taneczny Namiot, czyli warsztaty tańca dla dzieci i młodzieży z Bytomia, stanowią przygotowanie do projektów artystycznych z udziałem dzieci z różnych domów dziecka, dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych oraz dzieci i młodzieży z innych krajów. Niezależnie od walorów terapeutycznych i wychowawczych mają na celu wprowadzenie dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat w szerokie możliwości pracy w dziedzinach związanych ze sztuką współczesną, a w tym: tańcem współczesnym. Efekty wspólnej pracy zostaną zaprezentowane na nieformalnej scenie podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej.

WARSZTATY
Konferencja – Festiwal jest dwutygodniową imprezą o charakterze artystycznym z jednej strony, a czysto edukacyjnym z drugiej. Ponieważ Konferencja – Festiwal to nie tylko spektakle, ale również szereg warsztatów o bogatej ofercie, od tańca współczesnego począwszy, poprzez zajęcia z tańca integracyjnego, terapii przez ruch, choreoterapii psychologicznej, warsztatów tańca dla seniorów, aż do warsztatów pisania o tańcu, menedżerów sztuki oraz zajęć dla dzieci. Każdego roku w warsztatach bierze udział ponad 1500 uczestników, zajęcia prowadzi 40 nauczycieli, którzy na czas Konferencji – Festiwalu przyjeżdżają do Bytomia z pięciu kontynentów.

Osobom, które aktywnie pragnęłyby uczestniczyć w Konferencji – Festiwalu proponujemy udział w największych w kraju Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego, które prowadzić będzie 40 profesjonalnych nauczycieli tańca z całego świata. W tym roku podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z wieloma metodami, wśród których znajdą się zajęcia z techniki Limona (Louise Frank, Holandia), Flamenco w tańcu współczesnym (Rosa Estrella, Hiszpania), latin jazz (Sonya Rima, Niemcy/ Kolumbia), old school jazz oraz Lyrical Modern (Byron van Jones, Niemcy), polskiej techniki tańca współczesnego (Jacek Łumiński, Polska), jak również wielu innych.

Z myślą o najmłodszych przygotowano Małą Konferencję Tańca, która w tym roku trwać będzie znów dwa tygodnie. To przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci w wieku 7 – 12 lat. W ramach dwutygodniowych zajęć uczestniczyć będą one w zajęciach prowadzonych przez międzynarodową grupę tancerzy.

Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej to również liczne projekty społeczne. Wśród nich: Międzynarodowe Warsztaty Tańca Integracyjnego, skierowane do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, tancerzy i osób zainteresowanych pracą twórczą z osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą między innymi przez: Phila Williamsa (UK) – tancerz legendarnej grupy Diversions Dance Company of Wales. Warsztaty Terapii przez Ruch adresowane są do pedagogów, terapeutów oraz fizjoterapeutów. Celem zajęć jest poznanie technik terapeutycznego oddziaływania przez sztukę taneczną na osoby niepełnosprawne. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą między innymi przez Naomi Goldberg Haas (USA) oraz Alicję Gruszkę (Polska). II Warsztaty Tańca Integracyjnego dla dzieci – Mały Kierunek, to zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną, poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale także do dzieci i młodzieży pełnosprawnej zainteresowanej tańcem i teatrem. Projekt ten czerpie z bogatych doświadczeń już istniejącego Integracyjnego Teatru Tańca Kierunek, którego celem nie jest terapia czy rehabilitacja, ale poszukiwanie nowej estetyki tańca oraz profesjonalna praca twórcza o wysokim standardzie artystycznym. Podczas warsztatów zostanie przygotowany spektakl, którego premiera odbędzie się 9 lipca w trakcie Dnia Projektów Społecznych. Poza tym podczas Konferencji – Festiwalu odbędą się warsztaty z różnych form tanecznych dla osób starszych pragnących rozpocząć lub powrócić do przygody z tańcem.

Do udziału w poszczególnych warsztatach zapraszamy także wszystkich, którzy pragnęliby poszerzyć swoje horyzonty z zakresu historii i teorii tańca, a także krytyki tanecznej.
Z myślą o nich kontynuujemy Międzynarodowe Seminarium Historyków i Krytyków Tańca oraz Warsztaty Pisania o Tańcu jedyną w Polsce tak rozbudowaną (ok. 80 godz.) propozycję adresowaną do osób zainteresowanych wiedzą teoretyczną dotyczącą sztuki tanecznej. W ramach seminarium omówione zostaną m.in. kwestie: postrzegania tańca, języka opisu tańca i przemian wyobraźni w XXI wieku. Na Warsztaty Menedżerów Sztuki  zapraszamy osoby, które zainteresowane są problematyką zarządzania w instytucjach kultury oraz pozyskiwaniem środków na projekty artystyczne. Zajęcia poprowadzą m.in. przedstawiciele fundacji oraz programów UE, które wspierają działania kulturalne. Z kolei wszystkich, którzy marzą o pracy w charakterze dziennikarza radiowego zapraszamy na Międzynarodowe Warsztaty Radiowe prowadzone przez Ewę Niewiadomską – dziennikarkę Polskiego Radia Katowice, laureatkę licznych nagród, autorkę reportaży i audycji promujących wydarzenia kulturalne regionu. Miłośników, amatorów i profesjonalistów fotografiki zapraszamy na Warsztaty Fotografii Tańca, które trwać będą dwa tygodnie. Celem warsztatów fotograficznych jest kształcenie fotografów dla potrzeb promocji tańca, a także zainteresowanie artystów fotografików tematyką taneczną. W programie zajęć m.in. teoria naświetlania w trudnych warunkach oświetleniowych, sposoby utrwalania ruchu na fotografii, zależność głębi, ostrości od ogniskowej obiektywu oraz od zastosowanej przysłony, sposoby prezentacji zdjęć – wystawy, albumy etc. Warsztaty poprowadzi Tomasz Zakrzewski, który od ponad 10 lat współpracuje z czołowymi teatrami Górnego Śląska, m.in. Śląskim Teatrem Tańca, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, Operą Śląską w Bytomiu, Gliwickim Teatrem Muzycznym i Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, wykonując dla nich serwisy zdjęciowe do celów promocyjnych i archiwizacyjnych.

Kolejną nowością w trakcie tegorocznej edycji Konferencji – Festiwalu będą Warsztaty scenograficzne (28 – 30.06.2010 / prowadzenie Jon Pope (USA) Laura Peterson Choreography). Ważną rolę w każdym przedstawieniu odgrywa dekoracja, która wprowadza widzów w klimat sztuki. Za pomocą dużych arkuszy papieru, ołówków, taśmy klejącej, kleju, brzytwy czy noży, farb i wszystkiego, co podsunie nam wyobraźnia, uczestnicy przygotują własną, niepowtarzalną scenografię do przedstawienia. W czasie warsztatów słuchacze zapoznają się z konwencjami scenograficznymi, organizacją przestrzeni scenicznej, oświetleniem oraz technikami scenograficznymi. Skupią się na znalezieniu niedrogich materiałów, czyli narzędzi które mogą użyć do stworzenia potrzebnej scenografii, jak również na przygotowaniu budżetu oraz planu budowy danego projektu.

IMPRZEY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
Ponadto XVII Konferencji – Festiwalowi towarzyszyć będzie szereg ciekawych wydarzeń, m.in.: III Ogólnopolski Turniej Tańca Street Dance (4 lipca 2010, bytomski Rynek), który na stałe wpisał się już w tradycję Konferencji – Festiwalu; dla osób, które pragną kontynuować swoją edukację z zakresu tańca współczesnego organizatorzy przygotowali audycję do Institute for Dance Arts w Linz/Austria (3 lipca 2010), która może okazać się szansą na trzyletnie studia na wydziale tańca współczesnego oraz badań nad ruchem i pedagogiki; w dniach od 5 – 7 lipca przeprowadzony zostanie projekt zakładający rekonstrukcję spektaklu Popołudnie fauna, z udziałem uczestników Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego. Projekt prowadzić będzie Claudia Jaeschke. Efekty trzydniowej pracy zaprezentowane zostaną na scenie głównej Konferencji – Festiwalu. Popołudnie fauna Niżyńskiego z 1912 jest uważane za klucz do zrozumienia dwudziestowiecznej historii tańca. Dzieło to łączy tradycyjne założenia dance d’ecole z innowacyjnymi strategiami performatywnymi, które mogą być przypisane do tańca współczesnego. Praca ta jest niezwykła nie tylko ze względu na estetyczne odniesienia. W 1915 roku Niżyński postanowił udokumentować przedstawienie całościowo,  w drobnych szczegółach opisując indywidualne partytury. Notacja Fauna była postrzegana jako oryginał, a w szczególności praktyka artystyczna choreografa i artysty Niżyńskiego, która pozwala na różne przeniesienia z tekstu pisanego na ruch. Poniższe przeniesienia będą przedmiotem warsztatów zakładających rekonstrukcję spektaklu Popołudnie fauna:
- realistyczna rekonstrukcja  ruchu zapisanego w tekście partytury (jako podejście do oryginalnej i wysoce szczegółowej reprodukcji); słowa klucze: kopiowanie, muzeum, rozpatrywanie estetycznych aspektów repertuaru tanecznego;
- izolacja materiału ruchowego i zasad kompozycji jako potencjału dla własnej pracy twórczej (tanecznej i choreograficznej); słowa klucze: rozważanie, kreatywność rozpatrywanie strukturalnych aspektów repertuaru tanecznego;
- konfrontacja z historycznymi i współczesnymi procedurami poszukiwania i wprowadzania tematu; słowa klucze: doświadczenie ciała jako praktyka kulturowa i polityczna;

PROGRAM KONFERENCJI – FESTIWALU

SCENA GŁÓWNA – Śląski Teatr Tańca ul. Żeromskiego 27

godz.19.30 – 27 czerwca 2010 Niedziela
Śląski Teatr Tańca (Polska) – „La la land”

godz.19.30 – 28 czerwca 2010 Poniedziałek
Yossi Berg  & Oded Graf (Izrael) – „Most of the day I’m out”/ „Mechanical trio in a hot country”

godz.19.30 – 29 czerwca 2010 Wtorek
Taneczny Most – Iceland Dance Company (Islandia) & Śląski Teatr Tańca (Polska) – “Colorblind” premiera!!!

godz.19.30 – 30 czerwca 2010 Środa
Kartunen Kollektiv (Finlandia) – „Digital duende”

godz.19.30 – 1 lipca 2010 Czwartek
LeeSaar Dance Company (USA) – „Prima”
   
godz.19.30 – 2 lipca 2010 Piatek
Tranzdanz (Węgry) – „Banquet”

godz.19.30 – 3 lipca 2010 Sobota
Pick UP Group (Korea) – „Rose” / „Bolero”

godz.19.30 – 4 lipca 2010 Niedziela
Kinesis Dance (Kanada) – „Box4”

godz.19.30 – 5 lipca 2010 Poniedziałek
Laura Peterson (USA) – „Forever”
Integracyjny Teatr Tańca Kierunek (Polska) – premiera

godz.19.30 – 6 lipca 2010 Wtorek
„Giselle” – projekt Claudii Jeschke i Reinera Krenstettera (Niemcy)
T.H.E. Dance Company (Singapur) – “O sounds”

godz.19.30 – 7 lipca 2010 Środa
Folkwang Tanzstudio (Niemcy) – „Bits and pieces”

godz.19.30 – 8 lipca 2010 Czwartek
Natalya Kasparova Dance Company (Rosja) “Crossroads” / “Déjà vu”

godz.19.30 – 9 lipca 2010 Piątek
Anima Mundi Danza Contemporánea (Meksyk)
Teatr Muzyczny Capitol (Polska) – „Chmurno”

godz.19.30 – 10 lipca 2010 Piątek
Sasha Kunin Dance Company (Rosja)
       
SCENA W ELEKTROCIEPŁOWNI SZOMBIERKI – ul. Kosynierów 27, Bytom –Szombierki

godz.21.30 – 28 czerwca 2010 Poniedziałek
Taneczny Most: Samovarteateret (Norwegia) & Śląski Teatr Tańca (Polska) – premiera

godz.21.30 – 29 czerwca 2010 Wtorek
Georg Blaschke (Austria) – “Jetz bist Du dran”

godz.21.30 – 1 lipca 2010 Czwartek
Polski Teatr Tańca (Polska) – „Walk@ karnawału z postem”
   
godz.21.30 – 2 lipca 2010 Piatek
Y-Space  (Hongkong) & Śląski Teatr Tańca (Polska) – „RE/evolution” – premiera!!!

godz.21.30 – 3 lipca 2010 Sobota
Wieczór Młodych Choreografów:
Korina Kordova – „Borderline”
Dorota Łęcka – „Bodyteller”
Robert Przybył – „ CV… Show?”

godz.21.30 – 4 lipca 2010 Niedziela
Compagnie Thor (Belgia) – „To the ones I love”

godz.21.30 – 5 lipca 2010 Poniedziałek
Studio Teatru Fizycznego (Polska) – „Ślepcy”

godz.21.30 – 7 lipca 2010 Środa
Serge Bennathan & Les Productions Figlio Company (Kanada) – “The Strange Adventure of Myself”

godz.21.30 – 8 lipca 2010 Czwartek
Laura Peterson (USA) – „Wooden”
Integracyjny Teatr Tańca Kierunek (Polska)

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU

WARSZTATY

 I. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
28 czerwca –  9 lipca 2010

Organizowane w ramach XVII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej warsztaty taneczne mają na celu zapoznanie tancerzy z różnorodnością technik tańca, poszerzenie zakresu słownictwa ruchowego, a w rezultacie mają ułatwić poszukiwanie indywidualnego stylu oraz wyposażyć uczestników w odpowiedniej jakości wiedzę z zakresu kompozycji tańca, koncepcji tanecznych czy pojęcia przestrzeni.

Koszt:
Międzynarodowe warsztaty tańca współczesnego:
I tydzień ( 28 czerwca – 2 lipca 2010) – 540 zł
II tydzień ( 5 – 9 lipca 2010) – 470 zł.
Całość – I tydzień + II tydzień ( 28 czerwca – 9 lipca 2010) – 690 zł.

LISTA NAUCZYCIELI
Jacek Łumiński (Polska) – polska technika tańca współczesnego
Matsuda Takako (Japonia) – taniec współczesny
Katalin Kántor (Węgry) – mind and body time, space, tension, dynamic, expression
Karmit Burian (Izrael) – acrodance, acrobalance
Lee Sher (Izrael) – physical image workshop
Saar Harari (Izrael) – taniec współczesny
Jianan Qu (Austria) – taniec współczesny
Sebastian Zajkowski (Polska) – polska technika tańca współczesnego
Johannes Randolf (Austria) – taniec współczesny
Aleksander Kopański (Polska) – taniec współczesny/ body conditioning
Sylwia Hefczyńska – Lewandowska (Polska) – polska technika tańca współczesnego
Daniel Galaska (USA) – taniec współczesny
Sonya Rima (Niemcy/ Kolumbia) – latin jazz
Byron van Jones (Niemcy) – old school jazz, Lyrical Modern
Harmen Tromp (Austria) – balet, floor barre
Rosa Estrella (Hiszpania) – flamenco for contemporary dance
Thierry Smits (Belgia) – composition workshop
Jens Bjerregaard (Dania) – partnerowanie
Paras Terezakis (Grecja/ Kanada) – dance out loud
Werner Bechter (Austria) – body – mind centering®
Laura Peterson (USA) – continuous movement
Kate Martel (USA) – release
Edward Rice (USA) – contemporary technique, improvisation
Jonathan Pope (USA) – set building for dance
Luke Gutgsell (USA)
Kaya Kołodziejczyk (Polska/ Belgia) – exploring the limits of the body
Georg Blaschke (Austria)
Slava Krichmariev (Rosja) – balet rosyjski
Idan Cohen (Izrael) – taniec współczesny
Sharon Neshev (Izrael) – ruch i notacja ruchu
Louise Frank (Holandia) – Technika Limona
Nikolay Shchetnev (Rosja) – contact improvisation
Rainer Krenstetter (Austria) – taniec klasyczny

Tylko w pierwszym tygodniu:
Lee Sher (Izrael) – physical image workshop
Saar Harari (Izrael) – taniec współczesny
Johannes Randolf (Austria) – taniec współczesny
Sonya Rima (Niemcy/ Kolumbia) – latin jazz
Karmit Burian (Izrael) – acrodance, acrobalance
Nikolay Shchetnev (Rosja) – contact improvisation

Tylko w drugim tygodniu:
Werner Bechter (Austria) – Body-Mind Centering®
Jianan Qu (Austria) – contempory classes
Thierry Smits (Belgia) – kompozycja
Georg Blaschke (Austria)
Rainer Krenstetter (Austria) – taniec klasyczny

Master classes
Yossi Berg & Oded Graf (Izrael)

 II. PROJEKTY SPOŁECZNE

- XI MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TAŃCA INTEGRACYJNEGO Z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 – 9 lipca 2010

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych fizycznie, poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również do tancerzy i osób zainteresowanych pracą twórczą z osobami niepełnosprawnymi – terapeutów, pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów, studentów pedagogiki specjalnej i kierunków pokrewnych – pedagogiki społecznej, opiekuńczej z terapią pedagogiczną, arteterapii, oligofrenii, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, profilaktyki i resocjalizacji, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, oraz pracowników socjalnych.

Nawiązując do bogatych doświadczeń, jakie przez bez mała 19 lat Śląski Teatr Tańca jako pionier w pracy z osobami niepełnosprawnymi zdobywał po przez ścisłą współpracę z podobnymi instytucjami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy innych państwach europejskich,  podjęto próbę stworzenia nowego kanonu wartości w życiu społecznym. Nade wszystko zaś ŚTT pragnie przełamać  stereotypy na temat niepełnosprawności funkcjonujące w świadomości ludzkiej. Dzięki Międzynarodowym Warsztatom Tańca Integracyjnego osoby ze środowisk defaworyzowanych mają możliwość zaprezentowania swojego talentu, stworzenia pełnowartościowego spektaklu, bycia artystą. Taniec integracyjny jest ruchem zaczynającym się w głębi człowieka, wynikającym z jego doznań i myśli. Oparty jest na idei partnerstwa, równości, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Jest formą przełamywania barier, przekraczania granic zakorzenionych głęboko w naszej świadomości. Przesuwa granice i ograniczenia tańca.

KOSZT:
Międzynarodowe Warsztaty Tańca Integracyjnego (5 – 9 lipca 2010) 150 zł. / osoby niepełnosprawne udział bezpłatny.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

PHIL WILLIAMS (WIELKA BRYTANIA)
Kształcił się w London Contemporary Dance School (Szkoła Tańca Współczesnego w Londynie), gdzie dołączył do zespołu 4D, stworzonego przez jej absolwentów. Po ukończeniu LCDS w 2000 roku Phil współpracował z walijskim teatrem tańca Diversions, z którym występował w spektaklach międzynarodowych choreografów, takich jak Zvi Gothiner, Tommi Kitti i Stein Celis. W trakcie współpracy z Diversions Phil stworzył dwa spektakle, Highly Strung i Shift, wystawione w drugim sezonie teatru. Od czasu opuszczenia Diversions w 2005 roku Phil stworzył FLUX, efekt współpracy z kompozytorem Simonem Thorne’em, który swoją premierę miał na festiwalu tańca Horizons w 2006 roku. Pracował także z dramatopisarzem i reżyserem Gregiem Cullenem, z którym stworzył 3 duże spektakle: Botticelli\'s Bonfire, An Informers Duty i Cafe Cariad. W 2007 roku dołączył do obsady Anomalous Creatures i Glacier Tilted Productions Meresy von Stockert.


- MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TERAPII PRZEZ RUCH
28 czerwca – 9 lipca 2010

Warsztaty Terapii przez Ruch adresowane są do pedagogów, terapeutów, fizjoterapeutów, pracowników ośrodków, nauczycieli wychowania fizycznego, studentów pedagogiki specjalnej i kierunków pokrewnych – pedagogiki społecznej, opiekuńczej z terapią pedagogiczną, arteterapii, oligofrenii, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, profilaktyki i resocjalizacji, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, pracowników socjalnych oraz wszystkich, którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie różnych form terapeutycznych wykorzystywanych w pracy

z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Każde z zajęć składa się z części praktycznej i teoretycznej. Uczestnicy mogą zapoznać się z różnymi ćwiczeniami wchodzącymi w skład danej formy terapeutycznej. Uczą się jak dostosowywać ćwiczenia do możliwości grupy, która w nich uczestniczy, jak integrować grupę i zachęcać jej członków do udziału w zajęciach.

Terapia przez ruch – jest zaliczana do elementów art – terapii. Podstawowe elementy tańca: ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także poprawiają komunikację interpersonalną.

KOSZT:

Warsztaty terapii przez ruch (28 czerwca – 9 lipca 2010) – 420 zł.

Plan zajęć warsztatów Terapii przez Ruch obejmuje ponad 50h zajęć warsztatowych. Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają materiały zawierające informacje o poznanych metodach i strategiach wykorzystywanych w choreoterapii oraz certyfikat.

Prowadzenie:
Naomi Goldberg Haas (USA)
Alicja Gruszka (Polska)
Beata Grzelak – Szweda (Polska)

- II WARSZTATY TAŃCA INTEGRACYJNEGO DLA DZIECI – MAŁY KIERUNEK
28 czerwca – 9 lipca 2010

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną, poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale także do dzieci i młodzieży pełnosprawnej zainteresowanej tańcem i teatrem. Projekt ten czerpie z bogatych doświadczeń już istniejącego Integracyjnego Teatru Tańca Kierunek, którego celem nie jest terapia czy rehabilitacja, ale poszukiwanie nowej estetyki tańca oraz profesjonalna praca twórcza o wysokim standardzie artystycznym. Podczas warsztatów zostanie przygotowany spektakl, którego premiera odbędzie się 9 lipca (piątek) w trakcie Dnia Projektów Społecznych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zajęcia odbywają się codziennie w systemie dwugodzinnych bloków, uczestnicy otrzymują certyfikat.

Prowadzenie: Katarzyna Rybok (Polska)
KATARZYNA RYBOK (POLSKA)
Fizjoterapeuta, tancerz – pedagog Śląskiego Teatru Tańca. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Fizjoterapia, instruktor aktywnej rehabilitacji, prowadzi zajęcia z tańca dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Współpracuje z wydziałem Fizjoterapii Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Uniwersytetem Śląskim przy projekcie Uniwersytet III Wieku w Katowicach. Ze Śląskim Teatrem Tańca związana od 1997, uczestniczyła w licznych warsztatach tańca współczesnego, poznając jego różne techniki. Doświadczenie i wiedzę z zakresu terapii tańcem i ruchem zdobyła na licznych szkoleniach pod kierunkiem Pietro Cardillo, Victorii Day Fox, Judith Bunney, Gail Frizzell, Lynn Kable, Alexander Smith, Emily Daughtridge. Jako terapeuta pracuje od 2001 roku prowadząc grupy terapeutyczne i warsztaty szkoleniowe. Taniec jest dla niej pasją i inspiracją do pracy. Wciąż się rozwija i wzbogaca swój warsztat o nowe elementy.

- WARSZTATY TAŃCA DLA SENIORÓW 28 czerwca – 2 lipca 2010

Warsztaty z różnych form tanecznych adresowane do osób starszych pragnących rozpocząć lub powrócić do przygody z tańcem. Proponujemy urozmaicony pakiet zajęć z tańca współczesnego, towarzyskiego, improwizacji ruchowej i tańca hawajskiego. Projekt nie jest powrotem do przeszłości, lecz nowym spojrzeniem na miejsce starszych osób w tworzeniu współczesnej sztuki tanecznej.

Taniec usprawniania:
ciało i poprawia zdolności motoryczne
możliwości ruchowe i umiejętności taneczne
możliwość wyrażania uczuć, emocji
możliwości twórcze
wyzbywanie się kompleksów, nieśmiałości i lęków
odprężenie i dobre samopoczucie

W programie:
Katarzyna Rybok (Polska) – techniki relaksacyjne/ tańce w kręgu/ improwizacja
Ewelina Kucz (Polska) – taniec brzucha
Artur Stelmaczonek (Polska) – jazz
Anna Piec (Polska) – taniec współczesny/ partnerowanie
Agnieszka Doberska (Polska) – taniec współczesny

KOSZT:
Warsztaty tańca dla Seniorów (28 czerwca – 2 lipca 2010) – 70 zł. / dla uczestników Studia Teatru Dojrzałego: 50 zł

 III. WARSZTATY PISANIA O TAŃCU oraz MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KRYTYKÓW i HISTORYKÓW TAŃCA 28 czerwca – 9 lipca 2010

Oferta warsztatowa kierowana jest do osób zainteresowanych pisaniem o tańcu (studentów filologii polskiej, dziennikarstwa, podyplomowych studiów dziennikarskich, teatrologii). Celem warsztatów dziennikarskich jest kształcenie osób, które w przyszłości podejmą tematykę tańca w publikacjach z wykorzystaniem różnych gatunków dziennikarskich. W trakcie festiwalu redagowana będzie Gazeta Festiwalowa. Zamieszczane w niej artykuły będą efektem prowadzonych warsztatów dziennikarskich.

Międzynarodowe Seminarium Krytyków i Historyków Tańca to jedyna w Polsce tak rozbudowana (ok. 80 godz.) propozycja adresowana do osób zainteresowanych wiedzą teoretyczną dotyczącą sztuki tanecznej. W ramach seminarium omówione zostaną m.in. kwestie: postrzegania tańca, języka opisu tańca i przemian wyobraźni w XXI wieku.

Prowadzenie:
    * Joanna Szymajda (Polska)
    * Agnieszka Jelewska (Polska)
    * Hilke Diemer (Holandia) – kompozycja, Rotterdamse Dansacademie   
   * Don McDonagh (USA) – krytyk The New York Times
    * George Jackson (USA) – krytyk Dance Magazine
    * Gaby Aldor (Izrael)

i wielu innych

Koszt:
Warsztaty pisania o tańcu oraz międzynarodowe seminarium krytyków i historyków tańca (28 czerwca – 9 lipca 2010) – 200 zł.

Uczestnicy warsztatów otrzymują bezpłatny karnet na spektakle festiwalowe. Osobom, które wezmą udział w minimum 3 BLOKACH  zajęć DZIENNIE (TJ. 3 X 1,5 H) GWARANTUJEMY ZWROT kosztów udziału w Warsztatach Pisania o Tańcu oraz Międzynarodowym Seminarium Krytyków Tańca.

 IV. MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY MENEDŻERÓW SZTUKI 5 – 9 lipca 2010

Warsztaty adresowane są do menedżerów, artystów, osób zarządzających instytucjami kultury i studentów wydziałów zarządzania, kulturoznawstwa, itp.

W programie warsztatów: fundraising (zdobywanie funduszy na realizację projektów artystycznych), przygotowanie profesjonalnej oferty, omówienie zagadnień dotczących polityki kulturalnej, lobbying, sponsoring, marketing w sztuce. Seminarium prowadzone będzie przez Catherine Peila – Dyrektor Projektów Międzynarodowych ŚTT z udziałem zaproszonych gości.

sesja poranna: godz. 10.00 – 13.00 (z przerwą 15 min.)
sesja popołudniowa: godz. 14.00 – 17.00

Program:
    * Programy i instytucje wspierające przedsięwzięcia kulturalne
    * Polityka kulturalna i zarządzanie sztuką
    * Zarządzanie projektami
    * Marketing w sztuce (strategie rozwoju, pozyskiwanie środków)
    * Zarządzanie kadrami w instytucjach artystycznych
    * Pozyskiwanie funduszy i pisanie grantów
    * Sponsoring
    * Planowanie budżetu

KOSZT:
Międzynarodowe warsztaty menadżerów sztuki (5 – 9 lipca 2010) – 350 zł. cena zawiera: 30 godzin wykładów i zajęć seminaryjno – warsztatowych, certyfikat uczestnictwa.

Druga osoba z tej samej organizacji pokrywa tylko połowę kosztów. Uczestnicy warsztatów otrzymują bezpłatne wejściówki na spektakle prezentowane w ramach XVII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej.

 V. WARSZTATY FOTOGRAFII TAŃCA 27 czerwca  – 10 lipca 2010

Oferta warsztatowa kierowana jest do osób zainteresowanych fotografowaniem tańca (studenci studium animatorów kultury z kierunkiem fotografia, prywatne szkoły fotografii, itp.). Celem warsztatów fotograficznych jest kształcenie fotografów dla potrzeb promocji tańca, a także zainteresowanie artystów fotografików tematyką taneczną.

Zajęcia odbywać będą się w dwóch grupach:

    * grupa początkująca / 2h wykładów teoretycznych + zajęcia praktyczne / warsztaty tańca współczesnego, z wyłączeniem prezentacji festiwalowych
    * grupa zaawansowana (liczba miejsc jest ograniczona) / 2h wykładów teoretycznych + zajęcia praktyczne / warsztaty tańca współczesnego, prezentacje festiwalowe – wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV dokumentującego ich dotychczasowe osiągnięcia.

sesja poranna: godz. 10.00 – 12.00 (z przerwą)
sesja wieczorna: godz. 19.00 – 22.00

Seminarium prowadzone będzie przez artystę fotografika:
Tomasza Zakrzewskiego

Warsztaty rozpoczną się serią wykładów teoretycznych. W części praktycznej, uczestnicy będą pracowali z postacią ludzką w ruchu (tancerze podczas warsztatów tańca) oraz z modelem, martwą naturą, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Uczestnicy warsztatów – tylko grupa zaawansowana -  każdego wieczoru będą mieli możliwość wykonywania  zdjęć podczas spektakli na scenie festiwalowej, a także uczestniczyć w próbach. Materiał zdjęciowy wykonany przez uczestników, będzie na bieżąco wywoływany i poddany analizie.

Uczestnicy proszeni są o przywiezienie ze sobą aparatu fotograficznego.

W PROGRAMIE:
•    Omówienie sprzętu potrzebnego do wykonania zdjęć w teatrze: aparaty, obiektywy, statywy
•    Teoria naświetlania w trudnych warunkach oświetleniowych
•    Sposoby utrwalania ruchu na fotografii
•    Zależność głębi ostrości od ogniskowej obiektywu oraz od zastosowanej przysłony
•    Sposoby prezentacji zdjęć – wystawy, albumy
•    Jak zaprezentować swoje prace; omówienie kryteriów doboru fotografii do własnego portfolio
•  Fotografia cyfrowa aparaty cyfrowe skanowanie sprzęt wykorzystywany do obróbki cyfrowej obrazu

Koszt uczestnictwa:
    * warsztaty fotograficzne (28.06 – 9.07)  – 500 zł.
    * warsztaty fotograficzne pierwszy tydzień (28.06 – 2.07) – 250zł.
    * warsztaty fotograficzne drugi tydzień (5.07 – 9.07)  – 250zł.

 VI. WARSZTATY RADIOWE 5 – 9  lipca 2010 godz. 11.00 – 13.00 liczba miejsc ograniczona

Warsztaty skierowane do osób zainteresowanych pracą w charakterze dziennikarza radiowego. Program zakłada nagrywanie materiału w terenie, lektoring, montaż, realizację dźwięku, spotkania z gwiazdami festiwalowymi, przeprowadzanie wywiadów etc. Zajęcia prowadzić będzie Ewa Niewiadomska – dziennikarka Polskiego Radia Katowice.

KOSZT:
Warsztaty Radiowe (5 – 9  lipca 2010) – 200 zł. – liczba miejsc ograniczona

Prowadzenie:
EWA NIEWIADOMSKA (POLSKA)
Szefowa Redakcji Kultury Polskiego Radia Katowice. Twórczyni cyklicznych programów Więcej Kultury Proszę!, Pozytywka, Teatrzyk Wyobraźni oraz codziennego informatora Moc Kultury. Od wielu lat jest autorką popularnych wywiadów z artystami, zajmuje się publicystyką kulturalną, relacjonowaniem i recenzowaniem najważniejszych wydarzeń w świecie sztuki takich jak festiwale Interpretacje, A’PART, Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej. Współpracuje z ogólnopolskimi programami Polskiego Radia, Gazetą Wyborczą i Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym Śląsk. Zagadnienia związane z promocją sztuki wykłada gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.  Zasiada w Radzie Programowej projektu Katowice Europejską Stolica Kultury 2016.  Należy do Instytutu Współczesnego Miasta powołanego przez wybitnych śląskich architektów. Była wielokrotnie nagradzana m.in: Srebrną Maską Śląskiego Teatru Tańca, Głową otwartą  na Teatr Teatru Śląskiego, Aniołem Teatralnym Teatru Dzieci Zagłębia. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach wyróżniła ją nagrodą ASP – Artyści Swoim Przyjaciołom,  Ministerstwo Kultury przyznało zaś tytuł Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 VII. WARSZTATY SCENOGRAFICZNE 28 – 30 czerwca.2010

Ważną rolę w każdym przedstawieniu odgrywa dekoracja, która wprowadza widzów w klimat sztuki. Za pomocą dużych arkuszy papieru, ołówków, taśmy klejącej, kleju, brzytwy czy noży, farb i wszystkiego, co podsunie nam wyobraźnia, uczestnicy przygotują własną, niepowtarzalną scenografię do przedstawienia. W czasie warsztatów słuchacze zapoznają się z konwencjami scenograficznymi, organizacją przestrzeni scenicznej, oświetleniem oraz technikami scenograficznymi. Skupią się na znalezieniu niedrogich materiałów, czyli narzędzi które mogą użyć do stworzenia potrzebnej scenografii, jak również na przygotowaniu budżetu oraz planu budowy danego projektu.

Koszt uczestnictwa: 100 zł.

JON POPE (USA)
Kierownik produkcji w zespole Laura Peterson Choreography. Absolwent College’u SUNY College of Environment Science and Forestry, były biolog fauny i flory dla państwa Alaski (cztery lata). Konstruktor, kierownik sceny, współpracował m. in. z Asimina Chremos (Chicago) czy Laurą Peterson (NYC). Jego praca – tworzenie scenografii dla Laura Peterson Choreography została dostrzeżona i doceniona przez Dixon Place, Dance New Amsterdam i Here Arts Center w Nowym Jorku i w Chicago. Jon Pope jest głownym konstruktorem / projektantem teatru muzycznego na Brooklynie oraz w Chicago. Z zespołem Laura Peterson Choreography związany jest od dziesięciu lat.

 VIII. MAŁA KONFERENCJA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO 28 czerwca – 9 lipca 2010

Podczas XVII edycji Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej kontynuowana będzie Mała Konferencja Tańca Współczesnego, czyli warsztaty taneczne adresowane do dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Dzieci zapoznają się z następnymi technikami tańca: improwizacja, Hip – Hop oraz taniec współczesny, a dwutygodniowe warsztaty zakończone zostaną pokazem z udziałem wszystkich uczestników.

KOSZT:
Mała Konferencja Tańca:
I tydzień (28 czerwca – 2lipca 2010) – 100 zł.
II tydzień ( 5 – 9 lipca 2010) – 100 zł.
Całość – I tydzień + II tydzień ( 28 czerwca – 9 lipca 2010) – 200 zł.

Prowadzący:
Matsuda Takako (Japonia)
Kaya Kołodziejczyk (Polska / Belgia)
Agnieszka Jaśkowska (Polska)
Magdalena Górnicka (Polska)

MAGDALENA GÓRNICKA (POLSKA)
Urodzona w 1985 roku w Zabrzu. Ukończyła Królewskie Konserwatorium w Antwerpii na wydziale Tańca Współczesnego. Brała udział w projekcie edukacyjnym zakładającym stworzenie podstaw programowych, metodycznych i organizacyjnych do powołania pierwszej w Polsce Wyższej Szkoły Tańca Współczesnego (projekt prowadzony przez Śląski Teatr Tańca). Przez dwa lata uczyła się w Państwowym Policealnym Zawodowym Studium Wokalno – Baletowym w Gliwicach. Od 2008 roku współtwórca i członek Lampekap Collective Antwerpen – kolektywu tworzącego performance i spektakle multimedialne. Pracowała jako asystent Johannesa Wielanda podczas projektu …und raus bist du w Staatstheater Kassel (Niemcy), a pod koniec 2009 roku jako stage manager podczas tourne po europie wraz z Johannes Wieland New York Dance Company. Tańczyła w spektaklu Kunst op Kameras chor. Eric Raeves, de Rijp (Holandia), a na wiosnę  2010 w  Oude Liefde – spektakl w choreografi Wima Mertensa, który zaprezentowano podczas Parcours d’Artistes w Brukseli (Belgia).

OPIS ZAJĘĆ:
Zajęcia podczas Małej Konferencji Tańca będą miały na celu rozwinięcie u małych uczestników świadomości ich ciała, poprzez improwizację taneczną. Zajęcia będą się skupiać na kreatywnym wykorzystaniu przestrzeni, pracy z własnym ciałem i odnalezieniu przyjemności jaką może dać taniec. Zajęcia będą dla dzieci wycieczką w krainę wyobraźni i nauką konstruktywnej pracy w grupie.

 IX. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

- 4 LIPCA godz.11.30 III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA STREET DANCE o nagrodę Galerii Agora powstającej w Bytomiu na Placu Kościuszki BYTOM – RYNEK

- 3  LIPCA Audycja do Institute for Dance Arts w Linz – Austria

- wystawa fotografii Tomasza Zakrzewskiego RUCHOME OBRAZY / MOVING STILLS 27 czerwca – 10 lipca 2010 Śląski Teatr Tańca
   
Wystawa prac fotograficznych Tomasz Zakrzewskiego powstałych podczas kilku ostatnich edycji Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej organizowanych przez Śląski Teatr Tańca w  Bytomiu. Fotografie te będące autorską interpretacją fotografowanych spektakli, niejednokrotnie daleko odbiegają od pierwotnej treści fotografowanych scen. Autor korzysta z wolności interpretacji, tworząc obrazy o autonomicznej historii, posiadające  własną estetykę, kompozycję i znaczenie. To proces wymagający maksymalnej koncentracji i interpretacji szybko nadchodzących skojarzeń w celu poszukiwania własnej historii w oglądanych obrazach.

Na wystawę składa się 18 wydruków w formacie 1 x 2,6m wykonanych na materiale banerowym.

Strona internetowa projektu: www.moving-stills.eu

- wystawa plakatów spektakli w choreografii Piny Bausch – 27 czerwca – 10 lipca 2010 Biuro Promocji Miasta, Bytom Rynek 7

Karolina Staneczek-Pucher
Materiały Konferencji
14 czerwca 2010

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia