Program stypendialny

Teatr Nowy w Krakowie

Teatr Nowy zaprasza na konferencję prasową z udziałem prezydenta miasta prof. Jacka Mjchrowskiego, poświeconą nowemu programowi stypendialnemu "NOWY KRAKÓW- stypendia promocyjne dla młodych artystów teatru i sztuk performatywnych.

Konferencja, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego, darczyńców odbędzie się 17 września o godz. 18:00 w siedzibie Teatru Nowego (ul. Gazowa 21, 31-060 Kraków).

W trakcie konferencji przedstawimy Państwu laureatów pierwszej edycji programu stypendialnego.

Program konferencji:

18:00 - spektakl "Wysocki. Powrót do ZSRR" (Edward Linde-Lubaszenko, Piotr Sieklucki i Paweł Harańczyk).

19:00- Prezentacja programu stypendialnego

19:15- Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

19:30- Prezentacja stypendystów i darczyńców.

20.00- Bankiet

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 15 września pod nr tel 12 426 45 06 lub na e-mail: sebastian@teatrnowy.com.pl

***

NOWY KRAKÓW

stypendia promocyjne dla młodych artystów teatru i sztuk performatywnych

Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie od początku swojej działalności skupiało się na wspieraniu młodych artystów teatru, poprzez m.in. tworzenie im warunków do profesjonalnego debiutu. Na scenie przy ul. Gazowej 21 debiutowali m.in. reżyserzy Radek Rychcik, Szymon Kaczmarek, Iwo Vedral, Iga Gańczarczyk i aktorzy Tomasz Nosiński, Tomasz Schuchardt, Natalia Kalita i Anna Gorajska, którzy należą do najważniejszych przedstawicieli młodego pokolenia artystów polskiego teatru. I chociaż krakowska szkoła teatralna wykształciła wielu wybitnych twórców współczesnego polskiego teatru, to niewielu z nich na stałe związało się z teatrem krakowskim., co bez wątpienia przekładało się na jakość i innowacyjność powstających w Krakowie spektakli

Krakowskie życie artystyczne, które zdecydowało o tym, że przez dziesięciolecia to Kraków wyznaczał najnowsze trendy w polskich sztukach performatywnych, zawsze łączyło się z obecnością silnych i zintegrowanych środowisk artystycznych budowanych wokół miejsc lub artystów (m.in. Teatr Cricot 2 Tadeusza Kantora, Stary Teatr lat 70-tych, Piwnica pod Baranami). To właśnie owe miejsca i artyści przyciągali najciekawszych młodych twórców, dając im nie tylko szansę na zdobywanie zawodowych doświadczeń, ale także na realizację projektów artystycznych, które nie mogły być zrealizowane na innych scenach. Wydaje się, że we współczesnym Krakowie takich środowisk bardzo brakuje.

Celem stypendiów promocyjnych dla młodych artystów teatru i sztuk performatywnych NOWY KRAKÓW jest finansowe i organizacyjne wsparcie młodych krakowskich artystów oraz sprowokowanie ich do pozostania w Krakowie i prowadzenia w nim działalności artystycznej. Celem stypendiów jest również tworzenie w Krakowie nowych i silnych środowisk artystycznych integrujących młodych aktorów, reżyserów, scenografów, choreografów, kompozytorów i pisarzy, a poprzez to ożywienie krakowskiego środowiska artystycznego, i w dalszej perspektywie wzmocnienie pozycji Krakowa w ogólnopolskim życiu teatralnym. W sytuacji, w której Kraków, dzięki konsekwentnie rozwijanej polityce kulturalnej odzyskał swoją pozycję ważnego ośrodka kulturalnego trzeba podjąć kolejne wyzwanie, które uczyni z Krakowa ważny ośrodek kulturotwórczy, przyczyniając się jednocześnie do promowania wizerunku Krakowa, jako miasta które przyciąga młodych artystów i stwarza im warunki do podejmowania śmiałych eksperymentów artystycznych.

Realizując program stypendiów Nowy Kraków Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie zamierza przyznawać cyklicznie od 6 do 10 rocznych stypendiów dla młodych artystów (absolwentów krakowskich uczelni artystycznych). Warto w tym miejscu podkreślić, że stypendia dla młodych artystów w całości finansowane są przez prywatnych mecenasów, których udało nam się skłonić do cyklicznego finansowego wspierania młodych artystów. Każde stypendium wypłacane będzie w comiesięcznych ratach w wysokości 3000 zł.

Każdego roku grupa osób nagrodzonych stypendiami zobowiązana będzie wziąć udział w 2 produkcjach teatralnych, z których jedna powstanie na scenie Teatru Nowego w Krakowie i angażować będzie wszystkich stypendystów, zaś druga może być zrealizowana we współpracy z wybranym przez stypendystę teatrem krakowskim czy inną instytucją kulturalną lub grupą. Stowarzyszenie Teatr Nowy będzie dla stypendystów naturalnym centrum ich działań artystycznych, udzieli również stypendystom wsparcia logistycznego i promocyjnego. Nie zamierzamy jednak wiązać stypendystów wyłącznie z naszą sceną, gdyż najważniejszym dla nas celem jest zakorzenienie młodych artystów w Krakowie, takie pokierowanie ich aktywnością artystyczną w roku otrzymywania stypendiów, która umożliwi im kontynuowanie pracy zawodowej w Krakowie, również po okresie otrzymywania stypendiów. Tworząc program stypendialny "Nowy Kraków" chcemy doprowadzić do tego, że ewentualny wyjazd z Krakowa stanie się dla stypendystów samodzielnym wyborem, nie zaś wynikającą z braku pracy koniecznością.

Mamy nadzieję, że stworzenie młodym artystom warunków do podjęcia ich pierwszej pracy artystycznej przyczyni się do powstawanie interesujących i wartościowych produkcji teatralnych.

(-)
Materiał Teatru
15 września 2015

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia