Projekt edukacyjny w lalkach

"Radość oglądania" Wrocławskiego Teatru Lalek

To projekt edukacyjny skierowany do młodych widzów, który przygotuje ich do aktywnego i świadomego uczestniczenia w II Przeglądzie Nowego Teatru dla Dzieci.

W trakcie Przeglądu, od 1 do 8 czerwca 2014 roku, przygotujemy dla uczestników projektu "Radość oglądania" specjalny program, w ramach którego będą mogli obejrzeć spektakle, uczestniczyć w warsztatach oraz dyskusjach.

Wyłoniona grupa dzieci i młodzieży weźmie udział w cyklu comiesięcznych warsztatów, które pozwolą im lepiej poznać teatr, a w szczególności Wrocławski Teatr Lalek.

Celem projektu jest także uwrażliwienie młodego widza na krytyczny odbiór sztuki, stworzenie możliwości dialogu widza z twórcą oraz oswojenie przestrzeni teatru i stworzenie z niego miejsca chętnie odwiedzanego.

Projekt obejmuje cykl comiesięcznych spotkań, w ramach dwóch grup

warsztatowych:

I dziecięca (uczniowie 2-4 klasy szkoły podstawowej)

II młodzieżowa (uczniowie gimnazjum)

Warsztaty poprowadzi pedagog teatru Justyna Czarnota.

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską i teatrologiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, słuchaczka podyplomowych studiów z zakresu redakcji językowej tekstu na Uniwersytecie Warszawskim, koordynatorka projektu Nowa Siła Krytyczna w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od dawna - miłośniczka teatru; od niedawna - baczna obserwatorka i recenzentka produkcji teatralnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru odpowiedzialna za promocję spektaklu "Ja jestem ja" Teatru 21.

Program warsztatów

Teatr. Zobacz go!

Kto ukrywa się w kulisach? Po co są sztankiety? Czy we foyer można zrobić coś

ciekawego, zamiast nudzić się, czekając na spektakl? Przekonajcie się!

26 stycznia // 11.30 -13.30 // grupa dziecięca

26 stycznia // 15.00 -17.00 // grupa młodzieżowa

Nie tylko scena

Teatr to nie tylko scena i aktorzy. Nad powstaniem spektaklu pracuje cały sztab

ludzi. Jakie są ich zadania? Spróbujemy się przez chwilę zastanowić!

16 lutego // 12.00 -14.00 // grupa dziecięca

16 lutego // 15.00 -17.00 // grupa młodzieżowa

Przed premierą

Działania w scenografii, które pozwalają poprzez kreatywną zabawę lepiej

przyjrzeć się spektaklowi: poznać istotę teatru i poczuć się przez chwilę jak

prawdziwi aktorzy.

9 marca // 10.00 -12.00 // grupa młodzieżowa

27 kwietnia // 13.00 -15.00 // grupa dziecięca

Jak sprzedać spektakl?

Warsztaty przygotowane z działem promocji i marketingu, podczas których

uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać współczesne metody promocji ale

także podzielić się własnymi pomysłami (stowrzyć plakat, wymyślić hasło,

wybrać kanały dystrybucji itd.)

11 maja // 11.00 -13.00 // grupa dziecięca

11 maja // 14.00 -16.00 //grupa młodzieżowa

Chętnych do uczestnictwa w projekcie prosimy o przygotowanie pracy pod

tutułem "Mój Wrocławski Teatr Lalek"

(forma dowolna: plastyczna, tekstowa lub inna) na adres:

Wrocławski Teatr Lalek

pl. Teatralny 4

50 -051 Wrocław

lub na maila widownia@teatrlalek.wroclaw.pl,

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

71 335 49 11/12, widownia@t eatrlalek.wroclaw.p l .

Termin nadsyłanie prac do 17 / stycznia / 2014

decyduje data wpłynięcia pracy do Teatru

Praca powinna być opisana:

imię i nazwisko dziecka

wiek

imię i nazwisko opiekuna

nr tel. kontaktowego opiekuna

(-)
Materiał Teatru
11 stycznia 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...