Projekt OperaLab w Wielkim

to interdyscyplinarny projekt łączący cechy galerii i think-tanku

OperaLab jest interdyscyplinarnym projektem łączącym cechy galerii i think-tanku, którego celem jest tworzenie przestrzeni do rozmowy o współcześnie zmieniającym się obrazie miasta oraz roli sztuki, jako dyscypliny o istotnym potencjale kreacyjnym, wpływającym na jego obecny obraz.

OperaLab to platforma tworzona z myślą o eksperymentowaniu z formą i ideą, na której spotyka się sztuka z technologią, umożliwiająca dialog pomiędzy różnymi wizjami współczesnego miasta, budowanego poprzez sztukę oraz dyskusję o współczesnym projektowaniu, jako efektywnym instrumencie transportującym idee. Ten rodzaj intelektualnej cyrkulacji pozwoli na szersze spojrzenie na najnowsze artystyczne zjawiska. Pytając o tożsamość projektowania, pytamy o jego permanentną zmianę i rozwój. Chcemy skonfrontować obraz mobilności, jako jednej z najistotniejszych cech współczesnego miasta z punktami stałymi, stanowiącymi odniesienie do jego tożsamości. 

Tożsamość przestrzeni miejskiej budowana jest poprzez i dzięki sztuce. Dziedziny projektowe stały się rodzajem totemu i narzędziem dla rozwoju kulturowego. Ich miastotwórcza rola rośnie, dlatego zadając pytanie o przyszłość miast i ich rozwój, zadajemy pytanie o rolę sztuki w procesie ich budowy i nieustannego procesu przeobrażania. 

Interdyscyplinarne postrzeganie sztuki daje możliwość lepszego zrozumienia zmian zachodzących w artystycznym świecie. Trudno dziś analizować istotne zjawiska artystyczne poprzez wąski pryzmat konkretnych zdarzeń, nie zwracając uwagi na ich kontekst i gęstą sieć wzajemnych relacji jakie zachodzą na styku szeregu artystycznych dyscyplin od dziedzin projektowych, po sztuki piękne i performatywne. Wzajemny dialog sztuk stał się siłą i pozwala na uzyskanie nowej, świeżej jakości. Projekt OperaLab tworzony jest z myślą o kreowaniu możliwości dla takich spotkań, dając nową przestrzeń do artystycznych zdarzeń.

Projekt pawilonu, będący przedmiotem konkursu Projektowanie tożsamości/Tożsamość projektowania, daje szansę stworzenia mobilnej przestrzeni do prezentacji sztuk. To pierwsza aktywność wytyczająca kierunek rozwoju całego projektu, który łączyć będzie szereg aktywności realizowanych we wnętrzach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, z mobilnym działaniem w przestrzeni miejskiej. Przestrzeń miasta, którego jednym z elementów jest wypunktowana w najbardziej eksponowanych lub intrygujących miejscach przestrzeń przeznaczona na działalność artystyczną przenosi myślenie o mieście jako o strukturalnym organizmie w myślenie o mieście jako wyobrażeniu. Dalece posunięta umowność w postrzeganiu złożonych funkcji miasta najlepiej widoczna jest w gmachach przeznaczonych na działalność artystyczną. Kształt miejskiej strukturze nadają konkretne elementy, których samoistne oddziaływanie może być intensyfikowane poprzez jakość, ilość i różnorodność tych elementów, przy zachowaniu wzajemnej autonomii. Wówczas są zapamiętywane, odkodowywane i stają się punktem odniesienia dla danej struktury. 

Parnerstwo 

Teatr Wielki - Opera Narodowa to miejsce, gdzie doskonale widoczna jest korespondencja sztuk, ich wzajemne przenikanie i dialog. Jego siedziba jest niezwykłą budowlą. Wybitni architekci na przestrzeni niespełna dwustu lat nadali idei formę, idei budowania świata sztuki. Okazją do przybliżenia architektonicznego dziedzictwa Teatru jest przypadająca na nadchodzący 2013 rok rocznica 180-lecia inauguracji działalności Teatru, którego siedzibie pierwotny kształt nadał Antonio Corazzi, a obecny kształt Bohdan Pniewski.

Teatr Wielki - Opera Narodowa jest także jednym z najważniejszych punktów tożsamości miasta, który swą formą determinuje miejską przestrzeń. Celem projektu jest nawiązanie dialogu pomiędzy architektonicznym i projektowym dziedzictwem a nowymi tendencjami i kierunkami rozwoju tych dziedzin. Jest to rodzaj symulacji zmian.

Punktem wyjścia w projekcie jest budynek Teatru Wielkiego - Opery Narodowej - obiekt będący silnie powiązany z tożsamością miasta i silnie akcentujący jego obraz. 

W kontekście dynamicznych zmian jakim poddawana jest współczesna metropolia, będąca polem nieustającej kulturowej aktywności, interesujące wydaje się podkreślenie punktów stałych, pozwalających na jego łatwą identyfikację. Zaproszenie BMW do współtworzenia projektu było naturalnym wyborem podyktowanym wieloletnim zaangażowaniem marki we wspieranie inicjatyw artystycznych.

Metoda przyjęta przy tworzeniu strategii rozwoju OperaLab oparta została na zbadaniu potencjału relacji dwóch silnych marek: Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i firmy BMW. Analizując kierunek rozwoju Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i obserwując wieloletnie zaangażowanie BMW we wspieranie sztuki, widzimy możliwość zrealizowania pionierskiego na skalę Polski projektu. OperaLab odnosi się do esencji obu marek, budując w nowoczesny sposób relację sztuka - biznes. 

Zaangażowanie BMW Group we wspieranie kultury stanowi ważny element strategii firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej, wynikając z wiary, że działalność artystów stanowi jeden z najważniejszych obszarów życia społecznego, a dziedzictwo kulturalne jest wartością niezmiernie ważną dla nas jako ludzkości. Dla BMW Group zaangażowanie w rozwój kultury jest naturalnym elementem korporacyjnej tożsamości. BMW tworzy niezwykłe auta, charakteryzujące się zarówno ultranowoczesnymi technologiami, jak i wyjątkowym designem; dające radość z jazdy. Tym samym firmie bardzo bliskie jest to, co określa prawdziwą sztukę - kreatywność, wolność oraz tworzenie nowych jakości. 

Patrząc na projekt OperaLab, poprzez jego artystyczny aspekt, można rozumieć go jako wypadkową fascynacji sztuki technologią i technologii sztuką. Nasze partnerstwo postrzegamy jako możliwość stworzenia innowacyjnej przestrzeni dla polskiej sztuki.

(-)
Materiał Opery
11 października 2012

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia