Promocja książek w WTW

"Teatr jest dla mnie miejscem, gdzie dowiaduję się, jak wygląda rzeczywistość..."

Promocja książek we Wrocławskim Teatrze Współczesnym (14.06.2010)
"Teatr jest dla mnie miejscem, gdzie dowiaduję się, jak wygląda rzeczywistość, na którą patrzę, a której nie widzę." Za to motto do II części tomu recenzji teatralnych uczniów XIV LO we Wrocławiu Jadwiga Klimiuk z klasy I F otrzymała w podarunku książkę Piotra Gruszczyńskiego "Szekspir i uzurpator"

Piotr Gruszczyński, dramaturg w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie, krytyk teatralny, autor głośnej publikacji pt. „Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim” był gościem specjalnym promocji kolejnych dwóch tomów recenzji pióra studentów germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego („Rozbudzone zmysły, uśpione sumienie”) i licealistów z „Czternastki” („Teatr oczami młodych”). Obydwa tomy poświęcone są w większości spektaklom Wrocławskiego Teatru Współczesnego.

Podczas spotkania dyskutowano o tym, czym jest i czym powinna być recenzja teatralna – oceną, opisem czy interpretacją przedstawienia? Gruszczyński opowiadał o swoich doświadczeniach zawodowych, odpowiadał na pytania natury warsztatowej i etycznej. Zachęcał młodych do lektury tekstów Konstantego Puzyny, do kształtowania własnego gustu i warsztatu literackiego, do otwartości na nowy język teatru i zaufania własnej wrażliwości.

„Pisząc recenzję musicie się narażać – mówił Piotr Gruszczyński. – Recenzent jest samotny. Musicie ufać sobie. (…) Można napisać, że się nie rozumie spektaklu, ale warto mieć hipotezę... Twórcy przedstawień też nie wszystko rozumieją w procesie pracy. Niekiedy interpretacja przychodzi po czasie, a niekiedy – z widowni.

Recenzent musi drążyć i narażać się. To jest zawód, w którym można się skompromitować... (…) Żyć z pisania recenzji jest w dzisiejszych czasach bardzo trudno, ale recenzje pisać warto, bo to pomaga zrozumieć przedstawienie”.
Spotkanie prowadziła Joanna Biernacka, dramaturg Wrocławskiego Teatru Współczesnego, współredaktorka obydwu tomów, które wydane zostały dzięki staraniom Doroty Czai z XIV LO oraz prof. Edwarda Białka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Książki ukazały się nakładem wydawnictwa ATUT.

Rozbudzone zmysły, uspione sumienie.
Recenzje teatralne studentów wrocławskiej
germanistyki;
redakcja: Edward Białek,
Joanna Biernacka
i Ksenia Olkusz;
współpraca redakcyjna:
Maksymilian Białek
i Michał Kunik;
Ocyna Wydawnicza ATUT,
Wrocław 2010

Teatr oczami młodych.
Recenzje uczniów „Czternastki“;
redakcja tomu; Dorota Czaja;
Ocyna Wydawnicza ATUT,
Wrocław 2010

Tatiana Drzycimska
Materiały Teatru
17 czerwca 2010

Książka tygodnia

Wszystkie nasze lalki
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Honorata Sych

Trailer tygodnia