Promocja książki Haliny Waszkiel

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza

zapraszamy na promocję książki Haliny Waszkiel "Dramaturgia polskiego teatru lalek", która odbędzie się jutro, 28 lutego o 19.00 w Sali im. Jana Kreczmara w Akademii Teatralnej. Rozmowę z Autorką poprowadzi Marzenna Wiśniewska. Wstęp wolny.

Istotą książki Dramaturgia polskiego teatru lalek jest próba sproblematyzowania zagadnienia „lalkowości" wybranej grupy dramatów i scenariuszy teatralnych.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza skupia uwagę na oryginalnych sztukach pisanych przez polskich autorów świadomie i celowo dla teatru lalek, tak dramatopisarzy dawnych (Kownacka, Ośnica, Wilkowski), jak i najmłodszych (Guśniowska, Jarosz, Prześluga). Druga część stawia sobie za cel tropienie „lalkowości" w adaptacjach tekstów niedramatycznych (głównie epickich, np. baśni) oraz dramatycznych niepisanych dla teatru lalek, ale przez tenże teatr zaanektowanych. Autorka pyta zarówno o to, co „lalkowego" dostrzegł adaptator w utworze wyjściowym, jak i o to, czy sięgnięcie po lalki wniosło coś nowego do jego interpretacji.

Zamieszczony na końcu książki Mały słownik dramatopisarzy obejmuje biogramy autorów sztuk lalkowych omawianych lub wzmiankowanych w książce.

(-)
Materiał Teatru
28 lutego 2014

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia