Promocja książki Marka Waszkiela w IT

"Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000"

12 kwietnia o godz. 18.00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbędzie się promocja książki Marka Waszkiela "Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000".

Marek Waszkiel zajmuje się teatrem lalek 35 lat, od chwili ukończenia polonistyki na UW i rozpoczęcia pracy w Instytucie Sztuki PAN w roku 1977. Pisze o lalkach, wykłada na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT, jest dyrektorem Białostockiego Teatru Lalek, przedstawicielem Polski w Union Internationale de la Marionnette (UNIMA). Pierwsze opisanie dziejów teatru lalek w Polsce przedstawił w 1990 wydając w macierzystym IS PAN-ie książkę, w której historię polskiego teatru lalek doprowadził do 1945 roku. Od Waśki z Wilna i jego łątki (najstarsza polska nazwa lalki teatralnej) z końca XV wieku do 1 maja 1945, gdy w Łodzi rozpoczął pracę Teatr Kukiełek Marty Janic i Mariana Glutha premierą "Bajowych bajeczek" Kownackiej. 

Książka składała się z dwóch części - opisowej i drugiej, znacznie obszerniejszej, zawierającej kalendarium odnotowujące zdarzenia polskiego świata "nikczemnych marionek", jak mówił o lalkach w teatrze Wojciech Bogusławski. W swojej najnowszej książce, Marek Waszkiel kontynuuje pracę nad dziejami polskiego teatru lalek, zaczyna mniej więcej w momencie, w którym przerwał poprzedni opis - od połowy 1944 roku, gdy do Lublina przyjeżdża Teatr Kukiełek I Armii Wojska Polskiego Juliana Papee'go i Bronisława Kaufmana i od powstania w sierpniu 1944 w powstańczej Warszawie Teatru Kukiełki pod Barykadą na ulicy Tamka 38. Tom kończy się opisemi uroczystości jubileuszowych czterdziestolecia pracy artystycznej Tadeusza Rudnickiego, aktora opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Smolki w grudniu 2000 r.

Książka dzieli się na dwie części - pierwsza jest syntetycznym opisem dziejów, druga - kalendarium. Autor zamieszcza w książce zdjęcia z przedstawień i zdjęcia twórców polskiego teatru lalek, pisze o teatrach, reżyserach, teoretykach, szkolnictwie lalkarskim, festiwalach, trendach, kierunkach, modach, o pokoleniu mistrzów i ich następcach, sygnalizuje obecność tych, którzy budują dziś polski teatr lalek.

W spotkaniu w IT obok autora wezmą udział goście, którzy o tym teatrze mają prawo mówić najpełniejszym głosem - Henryk Jurkowski, wybitny znawca teatru lalek, uczony z ogromnym dorobkiem w dziedzinie historii i teorii teatru lalek, polski ekspert teatru lalek na świat, Jacek Sieradzki, redaktor naczelny "Dialogu", krytyk teatralny i Marcin Bartnikowski, młody aktor, reżyser, dramaturg, twórca oryginalnego teatru Akcja DZRT, stypendysta programu Młoda Polska.

Spotkanie należy do cyklu IT "Teatr w książce" i jest jego 22. odsłoną.

Tego wieczoru książka Marka Waszkiela sprzedawana będzie wyjątkowo w niższej cenie, będzie też okazja do poznania innych wydawnictw Akademii Teatralnej, która pokaże cały swój edytorski dorobek

(-)
Instytut Teatralny
10 kwietnia 2012
Portrety
Marek Waszkiel

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia