Promocja przez prezentację

7. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne

Festiwal teatralny jest promocją twórczości artystycznej poprzez prezentację najciekawszych aktualnie wydarzeń teatralnych w Polsce

Różnorodność zjawisk artystycznych: od monodramu po spektakl wieloobsadowy, od tradycyjnego przedstawienia na scenie pudełkowej, po ogrywanie przestrzeni pozateatralnej, od spektakli w wykonaniu utalentowanych, intrygujących debiutantów po finezyjne popisy mistrzów teatru, w uzupełnieniu z interesującymi projektami muzycznymi stanowią zasadniczą oś konstrukcyjną programu dotychczasowych edycji Festiwalu.

Wszystkim spektaklom towarzyszą moderowane spotkania z twórcami i dyskusje w Klubie festiwalowym, który wpisał się na stałe w program Wałbrzyskich FANABERII i stanowi forum wymiany myśli o tendencjach we współczesnym teatrze.

Nieoficjalny ranking prezentowanych spektakli, który funkcjonuje wśród Publiczności od pierwszej edycji Festiwalu, w 2008 roku przyjmie formę oficjalnego Plebiscytu Publiczności. Jego uczestnicy przyznają wybranemu przedstawieniu „FANABERIĘ PUBLICZNOŚCI”. Festiwalowi towarzyszą również imprezy dodatkowe w ramach Wałbrzyskiej Sceny Festiwalu „WROSTJA” oraz Wałbrzyskiego POMOSTU Teatralnego.

(-)
Materiały Teatru
5 listopada 2009

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...